Secrete.

sâmbătă, 25 ianuarie 2014

Guvernul mondial al Vaticanului

Imagine Ce ne rezervă viitorul? Germania nazistă și Croația ustașă au fost doar încercări la scară mică pentru inchiziția pregătită la nivel mondial creștinilor acelora care nu se vor închina fiarei de la Roma. Vezi Apocalipsa, capitolul 13. Fostul preot iezuit Malachi Martin, care a fost un colaborator apropiat al cardinalului Augustin Bea și ale Papei Ioan al XXIII-lea, a declarat că “Papa este înconjurat de bărbați purtând haine obișnuite, nepreoțești, și care nu sunt de credință catolică; aceștia lucrează cu fundații, organizații non-guvernamentale, guverne, mediul academic, precum și cu alte agenții pentru a aduce la ființă o nouă ordine mondială [un guvern mondial]. . . Biserica Catolică are propriul său corp diplomatic de ambasadori prezenți în națiunile cele mai puternic industrializate ale lumii. Există 180 de națiuni care și-au trimis proprii ambasadori la Vatican. Nici o altă biserică nu se bucură de o asemenea atenție. Cei care lucrează pentru noua ordine mondială trebuie să aducă această organizație unică sub controlul Vaticanului. Procesul prin care se încearcă pentru a realiza acest lucru este descris în cartea Windswept House. În această carte se afirmă că, “Biserica este o condiție sine qua non [fără de care nu] pentru apariția noii ordini mondiale.” (The New American, The Catholic Church in Crisis, p. 40, June 9, 1997.)
Malachi Martin a făcut precedenta declarație în timpul unui interviu cu romano-catolicul John McManus, președinte al John Birch Society și editor la The New American .
John Birch Society ( JBS ) este o organizație aparent patriotică, care a făcut mult pentru a-i avertiza pe oameni despre conspirația la nivel mondial. Cu toate acestea, JBS are o politică de evitare a problemelor religioase confesionale. Prin urmare, ei nu fac nimic, pentru că ei nu pot expune Vaticanul și iezuiții ca acea forță aflată în spatele organizațiilor lucrând pentru instaurarea unei noi ordini mondiale.
Malachi Martin pretinde că nu mai este un iezuit, el ar fi fost eliberat de jurământul iezuit și trăiește ca laic, după aprobarea canonică. Martin însă nu s-a depărtat de Roma, el încă mai are autoritatea de a ține messe catolice în cadru privat. Fără îndoială că, lui Malachi Martin nu i-ar fi fost permis să dezvăluie informațiile de mai sus, fără aprobarea Vaticanului și a iezuiților. Având în vedere că este din ce în ce mai evident că Vaticanul este intim implicat în aducerea unui guvern mondial, Vaticanul se folosește de Martin  care să aducă permanent în atenție Vaticanul, accentuând și evidențiind permanent rolul acestuia în viitorul guvern mondial. Martin descrie Biserica Catolică ca pe o organizație în care s-au infiltrat doar recent elemente nefaste, rele dar că aceste infilitrări pot fi corectate (Nota mea — Recent Martin Malachi a declarat mediei că ”Da, Lucifer s-a înscăunat în Biserica Catolică — http://beforeitsnews.com/religion/2012/03/lucifer-is-enthroned-in-the-catholic-church-1876202.html; http://mahaus.com/index.php?option=com_content&view=article&id=214:lucifer-is-enthroned-in-the-catholic-church&catid=38:featured-stories-frontpage&Itemid=109) .
În realitate însă, după cum am văzut până acum, Biserica Catolică în sine este rea și a lucrat încă de la începuturile sale pentru stabilirea unui guvern mondial cu Papa (Antihristul) ca lider al său.
Pe vremea în care era preot iezuit, Alberto Rivera a primit informații secrete de la cardinalul Augustin Bea și de la General  Suprem Iezuit, Pedro Arupe. El a revăzut de asemenea multe dintre documentele secrete ale Vaticanului. (ALBERTO RIVERA, FOUR HORSEMEN, Chick Publications, p. 6, 1985; ALBERTO RIVERA, THE GODFATHERS, Chick Publications, p. 12, 1982.) Aceste informări și documente au arătat că Vaticanul este centrul nervos și capul unui număr mare de organizații conspirative stabilite de către Vatican pentru a acționa pe mai multe fronturi, care ascund și protejează lucrarea Romei, de pregătire a unei noi ordini mondiale.
Aceste organizații includ Illuminati, Consiliul pentru Relații Externe (CFR), Clubul de la Roma, Opus Dei, Masoneria, Mișcările New Age, bancherii internationali (băncile centrale) și Mafia. Iezuiții s-au infiltrat deja și controlează mass-media, guvernele și agențiile de informații, toate marile religii ale lumii, inclusiv cultele protestante și islamul, organizațiile teroriste inclusiv și nelimitate doar la Armatei Republicană Irlandeză (IRA). Iezuiții sunt brațul drept al Vaticanului și controlează direct activitatea acestor organizații, care lucrează pentru stabilirea unui guvern mondial. (ALBERTO RIVERA, THE FOUR HORSEMEN, Chick publications, p. 20, 1985.)
Aceasta este poziția demult exprimată de către Biserica Catolică că, papa ar trebui să fie acela care să conducă lumea:
”Oricine încearcă să se sustragă de la autoritatea Vicarului lui Hristos. . . . prin urmare, primejduiește autoritatea lui Hristos însuși. Regele regilor ne-a delegat pe pământ pe noi, în calitate de reprezentant universal al său și ne-a conferit puteri depline; prin puterea acordată Prințului apostolilor și în continuare nouă de a lega și a dezlega totul pe Pământ, nu numai asupra tuturor oamenilor dar asupra tuturor lucrurilor. . . . Puterea guvernării temporale nu poate fi exercitată în afara bisericii, deoarece nu există nici o putere autorizată de Dumnezeu în afara ei. (Papa Inocențiu al IV, Eger Cui Leva, 1246 A.D).” (JOHN W. ROBBINS, ECCLESIASTICAL MEGALOMANIA, at p. 122-23 (1999).)
Mai jos este o fotografie a unor demnitari, unul fiind prim-ministru britanic Tony Blair, și care iau parte la ceremonia de semnare a Constituției Uniunii Europene, la data 29 octombrie 2004 ținută la Roma — la Colina Capitoliului. Colina Capitoliului este una dintre cele șapte coline ale Romei. Biblia explică semnificația celor 7 coline ale Romei, acesta este locul unde se află marea desfrânată din Apocalipsa:
”Fiara pe care ai văzut-o era, şi nu mai este. Ea are să se ridice din Adânc şi are să se ducă la pierzare. Şi locuitorii pământului, ale căror nume n-au fost scrise de la întemeierea lumii în Cartea Vieţii, se vor mira când vor vedea că fiara era, nu mai este, şi va veni. –
Aici este mintea plină de înţelepciune. – Cele şapte capete sunt şapte munţi pe care şade femeia.” (Apocalipsa 17:8,9)
Ei au complotat ani de zile pentru ceremonia prin care liderii națiunilor membre vor semna Constituția Uniunii Europene și odată cu aceasta, predarea suveranității lor statale către un nou guvern european. Totul a fost planificat până la ultimul detaliu. Tot ce s-a petrecut la acea ceremonie a fost pentru un scop. Deci, pe cine vedeți in fundal purtând tiara și că supraveghează condescendent ceremonia?  Aceasta este o statuie colosală a Papei Innocențiu X. Coroana Triplă semnifică învățătura oficială a Bisericii Romano-Catolice că papa de la Roma domnește peste cer, pământ și iad! Ceremonia a fost dominată de statuie, iar demnitarii semnatari ai Constituției au ocupat o postură retrogradată, destul de nesemnificativă sub figura falnică a papei de la Roma. Această imagine simbolizează puterea reală din spatele Uniunii Europene.
 
 
Chiar și organizațiile de caritate catolice sunt fronturi de lucru pentru un guvern mondial, subminând  Constituția Statelor Unite și valorile morale ale țării. În timp ce Vaticanul prezintă o fațadă publică pentru dreptate, el finanțează organizații anti-creștine, care lucrează pentru a submina Constituția Statelor Unite și libertățile religioase. De exemplu, Campania catolică pentru Dezvoltare Umană ( CCHD ) oferă subvenții de milioane de dolari pentru numeroase organizații radicale de stânga. CCHD a fost fondată în 1970 ca un program anti-sărăcie condus de episcopii catolici. În anul 1997 CCHD a finanțat următoarele organizații, toate acestea susținând Organizația Națională a Femeilor (NOW –National Organization for Women) și aprobând marșul acestora din anul 1996 în San Francisco sub egida “Luptați pentru dreptul la avort” : Asociația Organizațiilor Comunitare pentru Reformă Acum (ACORN) (310.000 dolari subvenție de la CCHD), Avocații Femeilor Imigrante din Asia (20.000 dolari grant de la CCHD), Centrul pentru Organizarea Lumii a Treia (CTWO) (25.000 dolari grant de la CCHD), Asociația Progresistă din China (30.000 dolari subventie de la CCHD), și Centrul Santa Clara pentru Securitate și Sănătate în Muncă (30.000 dolari grant de la CCHD). (Patrick Reilly, Assessing the Catholic Campaign for Human Development, Human Events, November 20, 1998.) ACORN a fost o co-sponsor al conferinței din 1996 al Fundației Majorității Feministe, care pledează pentru dreptul la avort. CTWO pledează pentru căsătoria homosexualilor. CTWO, la rândul său, sponsorizează WAGE (Victorie Acțiunii pentru Egalitatea de Gen — sex) –Wage fiind un critic dur al acelor dintre creștini care sprijină familia tradițională ca nucleu al societății și valorile creștine.
Fondurile CCHD finanțează multe organizații radicale de stânga și organizații comuniste, indirect, prin finanțarea unor coaliții de grupuri caritabile. (Id.) De exemplu, în anul 1997 CCHD acordat o subvenție către Greater Birmingham Ministries, care, la rândul său, a sponsorizat o altă coaliție, Alabama Arise (Alabama Trezește-te). Alabama Arise include printre membri săi și organizații ca AFL-CIO și American Civil Liberties Union (ACLU). (Id.) CCHD acordat de asemenea un grant pentru  ”Coaliția Proiectului pentru Șomaj Philadelphia”  pentru locuri de muncă; această coaliție include filiale AFSCME, AFL-CIO Pennsylvania, grupul NOW, și Woman’s Law Project (WLP). (Id.) NOW este un susținător agresiv al drepturilor la avort și mai ales al sodomiei. NOW subvenționează avorturile și se opune oricărei restricții la avort, inclusiv informării parentale despre ceea ce înseamnă un avort. WLP este un furnizor legal de servicii juridice din Philadelphia, care pledează pentru drepturile parentale ale lesbienelor și homosexualilor și pentru dreptul la avort. AFSCME și AFL-CIO, ambele încurajează grupurile care pledează pentru dreptul la avort și ”căsătoria” homosexualilor. ACLU este principalul adversar al libertății religioase în școli și se opune restricției cu privire la avorturi.
Unii ar putea argumenta că episcopii catolici au făcut și ei unele erori. Însă chiar și așa, dovezile probează  din partea CCHD o înclinație anti-americană și de stângă, vădită prin subvenționarea unor scopuri bine cunoscute, orientate împotriva stilului de viață american tradițional. În ultimii zece ani, Capital Research Center a mediatizat, pentru aceia care vor să înțeleagă, faptul că  aceste subvenții au fost orientate de către CCHD către organizații radicale de stânga anticreștine — dar chiar și așa, CCHD nu a diminuat deloc subvențiile către stânga radicală și anticreștină. (Id.)
CCHD a răspuns abia în anul 1998 la aceste critici prin propunerea de modificare a orientărilor sale. Au fost adoptate noi linii directoare, și s-a interzis în mod special CCHD acordarea de subvenții organizațiilor care “promovează sau susțin avortul, eutanasia, pedeapsa cu moartea, sau orice alt afront la adresa vieții și demnității umane.” (Katheryn Jean Lopez, Catholic Campaign for Human Development: Still Entranced by Leftist Activism, Despite Growing Unrest, Human Events, November 10, 2000.) Se pare că noile linii directoare au fost pur și simplu niște vorbe în vânt, concepute pentru a potoli indignarea catolicilor conservatori. În realitate, nu s-a produs nici o schimbare semnificativa în acordarea subvențiilor CCHD. CCHD satură încă cu bani stânga radicală, comunistă, și organizațiile pro-avort.
De exemplu, nu numai că CCHD nu a tăiat finanțarea către ACORN în anii 1999-2000, dar a sporit finanțarea filialelor ACORN din 17 state, majorând subvenția pentru ACORN cu 18%, adică cu suma de 517.000 de dolari. (Id.) CCHD, de asemenea, a continuat să finanțeze proiectul pentru șomaj din Philadelphia, în anii 1999-2000 — Coaliția pentru ”Proiectul Locurilor de Muncă” include și o ramură ACORN, filiale AFSCME, AFL-CIO din Pennsylvania si Philadelphia, organizația NOW și WLP, toate fiind organizații care sprijină dreptul la avort. (Id.) În plus, CCHD își continuă sprijinul său financiar neîntrerupt afiliatelor Industrial Areas Foundation (IAF). IAF a fost fondată de către nimeni altul decât Saul Alinsky, autorul ”Rules for Radicals”, care este o biblie pentru grupurile protestatare politice de stânga. (Id.) CCHD desfășoară neoficial, sub acoperire, politici ne-americane și anti-creștine ale Bisericii Romano-Catolice. Suzanne Belongia, directorul CCHD în Winona, Minnesota, într-o încercare de a apăra CCHD, a  subliniat faptul că Papa Ioan Paul al II-lea a aprobat oficial CCHD atunci când a făcut o vizită în Washington, DC, la începutul pontificatului său. (Id.)
Informațiile cu privire la beneficiarii subvențiilor CCHD ne oferă puțin din imaginea unui lup sub
blană de oaie. Politicianul Huey Long avea o vorbă: “Dacă ai reputația că te trezești devreme atunci poți dormi până la prânz.” — așa și cu ”reputația” bisericii catolice! (KERRI HOUSTON AND PATRICIA FAVA, ALL GORE, AMERICA IN THE BALANCE, p. 59 (2000).)  În timp ce de ochii lumii, Biserica Catolică se pronunță împotriva avortului și pentru valorile familiei tradiționale, în spatele scenei, biserica romană sprijină financiar organizațiilor pro avort și grupurile anti-creștine. CCHD dezvăluie Biserica Romano-Catolică ca pe o organizație politică machiavelică desăvârșită.
Imagine
Iezuiţii Romei, Masoneria şi celelalte grupări oculte, au perfecţionat Dialectica Hegeliană în privinţa impunerii planului lor malefic asupra lumii libere. Pentru ca oamenii sa voteze ei înşisi planul oculţilor, intâi au creat o problema, cum ar fi cea a terorismului, a crizei financiare sau a cenzurii internetului… iar apoi au venit cu soluţia, care este de fapt ceea ce ei doreau de la început să impună lumii, dar în felul acesta pervers, au reuşit să prostească popoarele, în a vota de bunăvoie nişte legi, 100% în defavoarea lor – aşa… ca nişte oi ce îşi votează singure execuţia !!!
Charlie Sheen Vatican Assassins

Man in black – spionaj, sabotaj, terorism, asasinate. Dar “spalarea creierului”?

Multi nu sunt familiarizati cu ierarhia bisericii catolice. Trebuie sa stim ca imperiul Vatican este format din doua (2) feluri de preoti :
- preotii cu robe albe
- preotii cu robe negre (Man in Black)
(*exceptie fac preotii de la biserica Sf. Petru, care sunt imbracati in robe stacojii)
- Preotii in robe albe, inclusive Papa de la Roma, sunt antrenati in relatii cu publicul, vorbind de pace, libertate, democratie si unitate, purtand relatii diplomatice cu toate guvernele lumii (na. bla, bla, bla).
Preotii in negru sunt inapoia scenei. Din ei fac parte liderii superiori al Ordinului Iezuit care conduc vastele institutii catolice de pe tot globul. (inclusiv observatoarele astronomice si controlul inaltelor tehnologii)
Acestia, cand participa la slujbele religioase, se imbraca in robe negre, iar cand au misiuni diplomatice, sunt imbracati in civil.
Prin ei Vaticanul (tot ei conduc si Vaticanul din 1814) controleaza toate aspectele educationale din lumea intreaga.
Ei sunt inteligenta secreta de: spionaj, sabotaj, terorism si asasinate.
Masoneria internationala si Islamul sunt “arme” ale spionajului iezuit. -  http://ordinulnegru.blogspot.com/2009/10/islamul-masoneria-arme-ale-spionajului.html
Toate acestea sunt departamente ale marelui corp Iezuit prin care se mentine colosul Vatican !

 Tehnica spalarii creierului

Preotii care se alaturau acestui grup (ordinul iezuit) erau supusi unei initieri riguroase.
Din cand in cand ei pastrau o tacere absoluta timp de mai multe saptamani. Sub supravegherea abila a unui indrumator (iezuit rang inalt), ei practicau o forma mistica de meditatie, supunand treptat vointele lor, acestui indrumator, pana ce fiecare dintre ei iesea din acest regim, de mai multe saptamani, ca un luptator spiritual pe deplin invingator in batalie – un slujitor devotat papei in mod complet.
Malachi Martin, “The Jesuits” 1987 Surse http://avertizari.blogspot.ro/2014/01/guvernul-mondial-al-vaticanului.html , http://oasteadigitala.wordpress.com/2012/01/10/vaticanul-propune-o-noua-ordine-mondiala/Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

O zi plina-ochi de pace, va ureaza cristian_kinetoterapy.....si tot ceva doriti in viata.. Doresc ca fiecare sa poata posta liber cu conditia pastrari bunului simt si fara postari xenofobe si rasiste. Cu totii suntem copii Divinitatii.