Secrete.

miercuri, 5 martie 2014

Visul francmasonic: planul secret al lui Hitler de distrugere a creştinismului

Image
Societatea secretă THULE l-a antrenat pe Hitler, prin ritualuri satanice, să devină Antichristul
Această organizaţie ocultă a influenţat toate lojele masonice şi societăţile
secrete din Germania anilor 1920
În ultimii ani au fost publicate din ce în ce mai multe informaţii care conturează acelaşi scenariu: apartenenţa lui Hitler la societăţi secrete care practicau magia neagră i-a înlesnit acestuia ascensiunea politică şi dobândirea unor anumite capacităţi charismatice, care l-au ajutat să manipuleze populaţia civilă şi militarii celui de-ai treilea Reich. Totodată, planurile sale de stăpânire a lumii seamănă foarte mult cu politica „Noii Ordini Mondiale” şi au fost cu siguranţă în deplin acord cu planurile francmasoneriei mondiale.
Simbolul specific nazismului este varianta răsturnată (întoarsă şi deci malefică) a străvechiului simbol spiritual, profund benefic, al svasticii. Se pare că ocultiştii secolului trecut identificaseră în persoana lui Hitler, încă din anii ’30, Antichristul.
Nu doar Hitler, ci toate personajele importante ale Germaniei Naziste făceau parte din societăţi secrete şi loji masonice, având o orientare predilectă către satanism şi magie neagră. Mai ales după 1920, ocultismul şi ritualurile sataniste, de magie neagră au proliferat în mediul politic german. Pe baza acestor informaţii s-a afirmat chiar că al doilea război mondial a fost un sui-generis ritual satanic cu un număr imens de victime sacrificate în beneficiul forţelor întunericului şi răului.
În acest articol vă prezentăm doar una dintre societăţile secrete ale Germaniei naziste, urmând să detaliem acest subiect incitant în alte articole viitoare din cadrul rubricii noastre speciale „Fapte incontestabile care probează realitatea conspiraţiei planetare”.
Societatea secretă Thule
În Germania, după sfârşitul primului război mondial, au proliferat lojile masonice şi societăţile secrete. Societatea secretă Thule este în aparenţă doar una dintre ele, dar în realitate a jucat un rol crucial. Climatul socio-politic de atunci din Germania era confuz, sub influenţa înfrângerii suferite în primul război mondial şi a tratatului de la Versailles. Anarhia a făcut posibilă instaurarea Republicii Revoluţionare Socialiste, condusă de muncitori şi soldaţi, în 1918, dar aceasta a fost urmată la scurt timp de o revoluţie ultranaţionalistă în spatele căreia se află, alături de alte loji masonice, societatea secretă Thule. Toate personajele cheie ale acelei perioade au în mod straniu în comun apartenenţa la diferite loji masonice sau grupări oculte şi o preocupare chiar obsesivă pentru ocultism şi magie neagră.
Societatea secretă Thule a fost fondată la Munchen, în 1918, printre fondatorii săi personajul cheie fiind Rudolf Glauer (1875-1945), care şi-a schimbat ulterior numele într-unul mult mai pompos – Baronul Heinrich von Sebottendorf. Ordinul Thule poate fi considerat „progenitura” Ordinului Germanic creat în 1912 şi condus de acelaşi von Sebottendorf, care este totodată autorul unor broşuri despre ritualuri masonice. „Doctrina” Ordinului Thule se baza pe ideile lui Guido von List, care s-a inspirat din lucrările Societăţii Teosofice ale Helenei Blavatsky şi a dezvoltat teoria „rasei Ariene pure”. Cel care avea însă să împingă la extrem aceste teorii a fost Jorg Lanz von Liebenfels, aşa-numitul „părinte al naţional socialismului”, de asemenea membru Thule.
Societatea Thule a pus bazele ideologiei celui de-al treilea Reich, în care regăsim supremaţia rasei germanice, dar şi aşteptarea unui „Mesia” care să repună în drepturi rasa germanică, ducând-o la supremaţia planetară – Adolf Hitler a fost identificat încă de timpuriu cu acest Mesia, deopotrivă fiind asimilat şi cu Antichristul.
Ca o paranteză, denumirea însăşi de cel de-al treilea Reich (cel de-al treilea Imperiu) ţine de propaganda nazistă. Cronologia şi ideile naziste recunosc ca prim imperiu „Imperiul Roman al naţiunii germane” (Imperiul medieval germanic, între secolul IX-1806), cel de-al doilea Reich fiind Germania unificată de cancelarul Otto von Bismark în 1871.
Câţiva dintre membrii Thule
Enumerăm în continuare doar câteva nume celebre ale membrilor Thule, pentru a vă oferi o imagine a influenţei şi importanţei acestui ordin secret. Funcţiile politice menţionate nu sunt cele din momentul creării ordinului, ci poziţiile pe care respectivii le-au ocupat în urma ascensiunii politice a lui Hitler.
1. Baronul Rudolf von Sebottendorf, mare maestru al ordinului
2. Guido von List, maestru al ordinului, ocultist
3. Jörg Lanz von Liebenfels, maestru al ordinului, „autorul” ideologiei celui de-al treilea Reich
4. Adolf Hitler, Führer, cancelar al celui de-al treilea Reich şi şef suprem al  SS
5. Rodolf Hess, adjunctul Führer-ului
6. Hermann Göring, mareşal şi comandant SS
7. Henrich Himmler, comandant SS şi ministru al Reich-ului
8. Alfred Rosenberg, ministru al Reich-ului şi conducător al naţional-socialiştilor
9. Dr Hans Frank, conducător al naţional-socialiştilor şi guvernator al Poloniei
10. Julius Streicher, a jucat un rol important în propaganda nazistă
11. Dr Karl Hausholer, general de brigadă
12. Dr Gottfried Feder, secretar de stat
13. Dietrich Eckart, redactor şef al publicaţiei extremiste “Völkisher Beobachter” (Observatorul Poporului), de fapt revista Ordinului Thule
14. Bernhard Stempfle, confesorul lui Hitler şi prietenul său intim
15. Theo Morell, medicul personal al lui Hitler
16. Franz Gürtner, şeful poliţiei din Munchen
17. W. O. Schumann, Dr şi profesor la Facultatea de ştiinţe din Munhen
18. Trebisch-Lincoln, ocultist şi clarvăzător din Himalaya
Unii autori menţionează divizarea societăţii Thule în două ramuri, una pur ocultă, aşa-zis esoterică, din care se pare că făcea parte şi celebrul Rudolf Steiner, fondatorul doctrinei antropozofice şi o ramură „exoterică” cu preocupări conspiraţionist-politice.
Conspiraţia orchestrată de Ordinul Thule
Influenţa ordinului Thule asupra evenimentelor din Germania anilor 1918-1920 care au dus la formarea Partidului Nazist (Naţional Socialist) şi alegerea lui Adolf Hitler ca lider al acestuia şi lider al celui de-al treilea Reich nu s-a făcut niciodată în mod deschis, societatea nemanifestându-se vizibil pe scena politică. Cu toate acestea simbolurile sale (pumnalul şi svastica) se regăsesc în timpul „contrarevoluţiei” din 1919, iar ideologia sa (partea care putea fi făcută publică) este chiar ideologia celui de-al treilea Reich.
După revoluţia comunistă din Bavaria din 1918, Societatea Thule a devenit centru al subculturii contrarevoluţionare. S-a organizat o reţea de spionaj şi ascunzătoare de arme. Încăperile clubului Thule au devenit cuibul rezistenţei revoluţiei.
Partidul Muncitoresc a fost creat de Anton Drexler cu acordul lojii Thule, iar Hitler a fost la început un simplu spion infiltrat de membrii Thule în acest Partid. El a devenit curând un membru activ şi influent. Peste doar patru luni de la intrarea lui Hitler în Partidul Muncitoresc, acesta îşi schimbă numele în Partidul Naţional-Socialist Muncitoresc (cunoscut şi ca Partidul Nazist) şi adoptă simbolul svasticii inversate (simbolul societăţii Thule) ca emblemă.
Începând 1919 societatea Thule a generat formarea unui mare număr de grupări secrete şi loji masonice din care au ajuns să facă parte toate personajele politice şi militare importante, fără însă să ştie că astfel au intrat pe linia de influenţă controlată de Ordinul Thule.
În noiembrie 1919 societatea face una dintre puţinele sale declaraţii publice: „Vom lupta până când svastica va triumfa la sfârşitul acestei epoci întunecate”. Împreună cu alte grupări ultranaţionaliste, Thule a antrenat luptători şi a acumulat arme în secret. Nu întâmplător, în timpul contrarevoluţiei care a adus la putere Partidul Nazist armele cele mai uzuale erau pumnalele cu semnul svasticii pe mâner (adică ambele simboluri ale grupării Thule).
Masca spirituală a ideologiei Thule
Aparent, Societatea Thule credea în “comunicarea cu o ierarhie a Supraoamenilor – Conducătorii Secreţi ai Celui de-al Treilea Ordin”. Calitatea care le făcea pe aceste fiinţe supraoameni era spiritualitatea lor ocultă. Chiar numele ales – Thule – vine de la denumirea tradiţională a unui centru spiritual ascuns unde este tezaurizată spiritualitatea planetară şi unde locuiesc marii înţelepţi care veghează asupra planetei noastre. Mai mult, ei credeau în Doctrina Secretă a d-nei Blavatsky, în care ea afirmă că anumiţi supraoameni au supravieţuit distrugerii Atlantidei păstrându-şi înaltul nivel de conştiinţă pe care-l aveau. Aceşti supraoameni erau Arienii.
Aceste două credinţe s-au combinat într-una singură prin Societatea Thule şi Hitler, fiind însă complet întoarse şi pervertite, şi culminând cu genocidul celui de-al doilea război mondial. Atunci când un grup de oameni introduce în structura ideilor sale aşa-zis spirituale faptul că ei sunt în mod inerent superiori unui alt grup de oameni, genocidul este inevitabil. Trevor Ravenscroft, autorul excelentei lucrări “The Spear of Destiny” (Lancea Destinului) revelează practicile magice folosite de această societate secretă, care dovedesc indubitabil faptul că aici nu este vorba nici de spiritualitate, nici de idealuri înalte, ci pur şi simplu de satanism şi demenţă.
Satanism şi magie neagră, practica ocultă a societăţii Thule
Membrii societăţii secrete Thule erau satani şti care practicau magia neagră şi erau “preocupaţi să-şi coboare nivelul propriu de conştiinţă – cu ajutorul ritualurilor pe care le realizau – la nivelul de conştiinţă al inteligenţelor diabolice, non-umane din univers, pentru a obţine mijloace de comunicare cu acestea.” (Ravenscroft, p. 161). Ravenscroft afirmă de asemenea, că “participarea la aceste ritualuri sadice trezea în participanţi viziuni penetrante ale Inteligenţelor Malefice, care le acordau acestora puteri magice fenomenale.”
În interiorul acestei societăţi secrete se practica o formă de Magie Sexuală care provenea de la o lojă al cărei membru era şi Aleister Crowley. Crowley a fost recunoscut ca fiind cel mai de frunte adorator al lui Satana din secolul al 19-lea. “Originile acestei magii medievale pot fi găsite la francmasonul Robert Little, fondatorul Societăţii Rozicrucienilor în anul 1865.” (Ravenscroft, Spear of Destiny, p. 164-5).
„Societatea Thule organiza în mod regulat şedinţe oculte, în timpul cărora ei comunicau cu demoni care le apăreau ca spirite călăuzitoare. Dietrich Eckart, Alfred Rosenberg şi Adolf Hitler îl invocau pe Antichrist să se manifeste la şedinţele mediumice ale Grupului Thule din Munchen.”
Există un mit în zilele noastre, la persoanele care urăsc creştinismul, precum că Hitler ar fi fost un creştin, şi că toţi creştinii ar trebui puşi laolaltă cu dictatorul nazist. O altă versiune a mitului ar fi fost acela precum că Hitler ar fi fost catolic, iar Holocaustul era un pogrom pe care Hitler l-ar fi îndeplinit la cererea Vaticanului! Deşi e adevărat faptul că sângerosul dictator a fost botezat de mic ca romano-catolic, iar în tinereţe ar fi dorit să devină şi preot, totuşi, toate acţiunile sale ulterioare arată faptul că Hitler nu a fost creştin.
Cu toate că îi ura pe evrei (aşa cum au făcut-o şi creştinii în Evul Mediu), Hitler a declarat odată că “creştinătatea este cel mai mare truc cu care evreii s-au confruntat în istoria umanităţii”. Vi se pare a fi o declaraţie de susţinere a creştinismului!? Adevărul este altul: Hitler avea de gând ca în super-societatea ce dorea s-o construiască, să fie instalată o nouă religie păgână denumită odinism.
În anul 2001, noi documente din cadrul procesului de la Nuremberg au fost declasificate şi puse la dispoziţia publicului. Din ele aflăm faptul că, după războiul pe care spera să-l câştige, Hitler avea de gând să şteargă creştinătatea de pe faţa pământului. Aceste documente apar pe site-ul web al Universităţii de Drept Rutgers din New Jersey. Generalul William J. Donovan, un investigator al Tribunalului Militar Internaţional din Nuremberg, a strâns 148 de volume de materiale. Conform lui Julie Seltzer Mandel, într-un interviu acordat ziarului “The Philadelphia Inquierer” declara că: “O mulţime de oameni nu şi-au dat seama că susţinătorii lui Hitler încercau să convertească creştinii la filozofia nazistă (…) Naziştii doreau să-i elimine pe evrei, dar şi creştinismul”.
Primul fascicol intitulat “Marele plan nazist: persecuţia bisericilor creştine” descrie cum naziştii intenţionau să înlocuiască creştinismul cu o religie bazată pe superioritatea rasială şi pe adorarea zeilor germani Thor şi Odin. Astfel, se demonstrează faptul că importanţi lideri ai Partidului Naţional-Socialist (partidul lui Hitler) ar fi dorit extirparea completă a creştinismului şi înlocuirea sa cu o religie de rasă. Cea mai bună dovadă în existenţa unui plan anti-Biserică poate fi găsit în natura sistematică a persecuţiei. Existau mai multe etape de persecuţie, ca de exemplu suprimarea organizaţiilor creştine de tineret, campanii de defăimare a preoţilor etc.
Stau şi mă gândesc: dacă Hitler ar fi câştigat războiul, în ce stadiu ar mai fi fost creştinismul în ziua actuală? Probabil că, în mare parte din lume, ar fi fost complet eradicat. Interesant că această distrugere a creştinismului apare şi în planurile multor francmasoni, ceea ce te pune mult pe gânduri…

Angela Merkel este fiica lui Hitler

Pepiniera Illuminati au furnizat inca un cancelar Germaniei – Angela Merkel este fiica lui Hitler

Daca observam in ultima vreme chiar si evenimentele si stirile oficiale despre Uniunea Europeana, nu putem sa nu ne dam seama de tendinta de centralizare a puterii din partea Bruxelles-ului si influenta tot mai mare a Germaniei atat in plan european cat si international. Asta nu este intamplator, totul facand parte din planul Cabalei de sclavizare a planetei, pentru ei nemaicontand natiunile, aspiratiile si nazuintele oamenilor. In acest context, un mare secret a iesit din nou la lumina.
Pe un site german a aparut povestea nasterii cancelarului Angela Merkel.

Declaratia unui cercetator nazist Karl Klauberg : Gretl Braun, sora Evei Braun ( sotia lui Hitler), este mama Angelei Merkel !
Angela Merkel s-a nascut in fosta RDG (Republica Democrata Germana), pe 17 iulie 1954, fiica unui pastor luteran. Recent, arhivele secrete sovietice dezvaluie o cu totul alta poveste. Fisierele STASI (fostul serviciu secret al RDG) indica faptul ca ea a fost nascuta pe 20 aprilie 1954, precum si detalii cu privire la nasterea ei au fost incluse in evidentele germanului Dr. Karl Klauberg, care a fost unul dintre medicii nazisti condamnati la moarte, de catre instantele sovietice si inchis.
Cand mai tarziu a fost recunoscut ca un om de stiinta genial, a fost eliberat dupa 7 ani si a fost recunoscut ca “tatal” inseminarii artificiale.
Sovieticii au fost cu adevarat intrigati cand au descoperit ca dr. Klauberg a pastrat mostre congelate din fluidul seminal al lui Adolf Hitler.
Illuminati au decis sa incerce sa produca un copil din sperma lui Hitler, evident, pentru scopuri oculte, sataniste. Dr. Klauberg a adus-o pe tanara sora a Evei Braun, pe nume Gretl in Germania de Est (comunista), precum si rezultatul experimentului, nu un fiu biologic, ci o fata. Uimitor, Adolf Hitler s-a nascut pe 20 aprilie 1889 si Angela Merkel s-a nascut pe 20 aprilie 1954 (20 aprilie e cu 11 zile inainte de Sabat sau sarbatoarea druidica Baltane).
Angela Merkel a devenit un custode al Bisericii Catolice, prin legaturile sale cu Germania de Est a Bisericii Luterane. Odata ce un german, ca Papa ar lua tronul Romei, Angela Merkel de asemenea poate lua pozitia tatalui ei biologic, Hitler – Cancelar al Germaniei. In 20 aprilie 2005, nazistul Joseph Ratzinger a devenit Papa Benedict al XVI-lea, exact in ziua de nastere a lui Adolf Hitler, a -116-a aniversare (in randul cabalei nu exista coincidenta, totul este exact planificat cu mult timp inainte, n. t.). Apoi in 22 noiembrie 2005, Angela Merkel a fost aleasa (democratic…), Cancelar al Germaniei. 22 noiembrie, ziua alegerilor a fost aniversarea publicarii “Originea Speciilor” a lui Charles Darwin o publicatie care neaga existenta lui Dumnezeu.
Fapt de netagaduit este ca Angela Merkel a venit din obscuritate la puterea Cancelarului German, precum si varful puterii in cadrul G-8 si a Uniunii Europene.
Tatal lui Hitler, care ulterior si-a luat numele de Hitler, a fost fiul nelegitim al unui Rothschild cu o amanta al carei nume a fost Schicklgruber. Etimologia numelui lui Hitler, releva ca numele inseamna un cioban care locuieste intr-o coliba. Numele Adolf din vechii germani inseamna, , nobil lup”. Astfel, numele sau combinat indica faptul ca el a fost, , Pastorul Lup” sau fals pastor. Destul de ciudat, Papa Benedict are numele de Pastor al Bisericii, si din moment ce el a preluat mandatul, Biserica Romano – Catolica are un cap german. Stim de asemenea ca Adolf Hitler era poreclit Herr Wolf. Cartierul sau General din estul Prusiei era numit Wolfsschanze ; sediul din Franta a fost numit Wolfsschlucht si sediul sau din Ucraina a fost numit Werwolf (varcolac). Oare Uniunea Europeana prin Noua Ordine Mondiala vrea sa devina Al Patrulea Reich ?
Tema centrala a acordului puterilor vestice aliate cu Vaticanul si sovietici dupa razboi, a fost ca fiica lui Hitler sa ridice Germania la rangul de putere internationala…dar ascensiunea ei la puter nu va veni pana cand “Vaticanul nu va avea la putere un Papa german”. In urma decesului Papei Ioan Paul al-II-lea, fostul nazist Joseph Ratzinger a fost nominalizat (a facut parte din trupele hitlerjugend- tineretul hitlerist, n. t.). El a fost ales Vicar al Romei la 20 aprilie 2005, devenind Papa Benedict al – XVI-lea. Este oare o coincidenta ca data investirii in fruntea Bisericii Romano-Catolice este chiar data aniversarii zilei de nastere a lui Adolf Hitler ? (a – 116 -a aniversare iar Papa este Benedict al XVI-lea, n. t.).
In 1977, Angela Dorothea Kasner a devenit Angela Merkel prin casatoria ei cu Ulrich Merkel fizician, dar mariajul sa-ncheiat cu divort in 1982. Ea a fost aleasa cancelar al Germaniei la scurt timp dupa ce Joseph Ratzinger a preluat conducerea Bisericii Romano-Catolice, de ziua lui Hitler. Este cumva coincidenta ? Nicidecum, Illuminatii sunt foarte consecventi in numerologie si conjuncturi astrale.

De asemenea Adolf Hitler a fost un Rothschild, a fost “ajutat” sa preia puterea in Germania, sa declanseze cel mai teribil razboi din secolul 19, astfel cabala sa-si poata duce la indeplinire planul de sclavizare planetara (este stiut faptul ca bunicul lui G. W. Bush, Prescot Bush l-a finantat pe Hitler in mod constant ca si bancher, la fel cum el a fost sustinut de casa regala britanica, cu care se inrudeste, fiind din acelasi neam germanic, aceasta dupa razboi schimbandu-si numele din Bauer in Windsor).
Acelasi lucru il sustine si Ian van Helsing (scriitorul care si acum este interzis in Germania), ca Angela Merkel este fiica lui Hitler si ca mai exista si alti doi fii care sunt guvernatori in SUA.
Cu cat inaintam in acest an observam o tot mai ampla devoalare a teribilelor secrete, la care omenirea acum cca. 20-30 de ani nici macar nu visa. Asta demonstreaza faptul ca suntem pe un drum ascendent, spre lumina, iar planurile elitei de a ne transforma in sclavi obedienti se prabuseste pe zi ce trece.
Merkel este născută pe 17 iulie 1954, în Germania de Est (RDG) și este fiica unui pastor luteran și al unei profesoare de latină. Aceste informații au fost acceptate de toată lumea până în clipa în care mai multe documente secrete din arhiva STASI (fosta securitate RDG) au fost făcute publice.
În aceste dosare a fost consemnată nașterea unui copil de sex feminin, fiind identificat precum Angela Merkel, în data de 20 aprilie 1954. Nașterea a fost realizată pe cercetarea medicului german Karl Klauberg, care este cunoscut în istorie precum un supus de seamă a lui Hitler. Supranumit și “îngerul morții“, Klauberg a fost condamnat de către instanţele de judecată la crime de război inimaginabile. A stat în pușcărie doar 7 ani, după care a fost eliberat și trimis în Germania cu o misiunea specială de către KGB.
Doctorul Klauberg era un expert în inseminarea artificială și din dragostea să nebună pentru Hitler, acesta i-a prelevat și înghețat mai multe mostre de spermă. După cum spune și istoria, Hitler a fost fiul nelegitim al lui Solomon lui Rothschild, născut de amanta sa Anna Maria Schicklgruber.
Odată ajuns în Germania, Klauberg a primit ordin să reînvie un copil care poartă markerii lui Hitler. Procesul de inseminare artificială în acei ani era aproape necunoscut publicului larg, cauză pentru care munca lui Klauberg era privită cu scepticism de cei mai mulți. Poveste din dosarele STASI continuă și se spune că drept mamă surogat a fost aleasă sora Evei Braun, Gretl Braun. Gretl era o militantă socialistă și care făcea parte din conducerea Partidului Social Democrat, al cărui ideologie se baza pe principiile marxiste.
La numai doi ani după acest eveniment, doctorul Klauberg a fost asasinat în condiții misterioase. Probabil că își încheiase misiunea și STASI nu mai avea nevoie de el. O altă teorie susține că a devenit agent KGB, schimbându-și astfel identitatea.
Nașterea copilului lui Hitler
La scurt timp după nașterea fetiței lui Hitler, a fost semnat un acord între sovietici, americani și reprezentanții Vaticanului. Copilul a fost plasat sub tutela Bisericii Catolice și a fost plasată familiei Kasner. I-a fost schimbată și data de naștere din 20 aprilie (ziua în care s-a născut și Hitler) 1954 în 17 iunie 1954 și i-a fost oferit numele de Angela Dorothea Kasner.
Ciudat mai este și faptul că imediat după nașterea micuței Angela, familia Kasner a hotărât să se mute de la Hamburg (RFG) în Germania de Est.
Punctul principal al acordului asupra fiicei lui Hitler a fost ca aceasta să fie crescută în spiritul catolic, dar să nu pună mâna pe putere până atunci când un preot neamț va ajunge să țină frâiele Vaticanului.
În 1977, Angela Dorothea Kasner a devenit Angela Merkel în urma unui mariaj de numai 5 ani cu fizicianul Ulrich Merkel.
În urma morții lui Ioan Paul al doilea, un nou Papă a fost ales pentru a conduce Biserica Catolică. Acesta a fost Joseph Aloisius Ratzinger, care a fost numit Papă în data de 20 aprilie 2005. Coincidență sau nu ca un Papă să fie înscăunat de ziua de naștere a lui Hitler, dar și în aceeaşi zi în care Angela Merkel s-a născut?
Abia după ce Papa Benedict al XVI-lea a preluat conducerea Vaticanului, Angela Merkel a fost aleasă în funcția de cancelar al Germaniei. Astfel, copilul lui Hitler avea să îndeplinească un vis mai vechi al tatălui său care și-a dorit cu ardoare să devină cel mai puternic om din lume. În afară de faptul că Merkel este cancelarul Germaniei, ea este și preşedintele Blocului G-8 și mai are și influențe majore la Vatican. Angela Merkel este considerată cea mai puternică femeie din lume.
hitler merkel Dosarele STASI: Angela Merkel este fiica lui Hitler
Asemănarea izbitoare cu Hitler
Într-un interviu acordat unei reviste Germane, Angela Merkel și-a recunoscut pasiunea ieșită din comun pentru muzica lui Richard Wagner. Muzicianul german a fost un satanist convins și mai mult decât atât a fost și preferatul lui Hitler. Pe lângă acest fapt, se poate observa cu ochiul liber asemănarea izbitoare între Hitler și Merkel, dar și între Merkel și mama să surogat Gretl Braun(foto).
Surse:
http://www.helpfreetheearth.com/news501_Merkel.html
http://www.his-forever.com/angela_merkel_and_adolph_hitler.htm
http://www.fara-secrete.ro/hitler-a-fost-un-membru-al-dinastiei-rothschild/

lovendal

Efemeride

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

O zi plina-ochi de pace, va ureaza cristian_kinetoterapy.....si tot ceva doriti in viata.. Doresc ca fiecare sa poata posta liber cu conditia pastrari bunului simt si fara postari xenofobe si rasiste. Cu totii suntem copii Divinitatii.