Secrete.

joi, 17 ianuarie 2013

PARINTELE IUSTIN – despre realitatile din Romania

PARINTELE IUSTIN – despre realitatile din RomaniaUn adevarat monah de la Manastirea Petru Voda – Neamt


PARINTELE IUSTIN: Grev­ele nu au nicio val­oare, ele fac parte din planul lor!


PPARINTELE IUSTIN: Grev­ele nu au nicio val­oare, ele fac parte din planul lor!ARINTELE IUSTIN PARVU.

Par­inte, cu durere obser­vam ca Roma­nia nu mai are put­erea si val­oarea de alta­data, pen­tru ca ea nu face decat sa exe­cute ordinele mar­ilor put­eri ce con­duc intreaga omenire, fara sa se mai opuna catusi de putin si se accepta niste masuri impotriva Romaniei, in defavoarea noas­tra, atat mate­r­ial cat si spir­i­tual. Cre­deti ca mai exista o Romanie libera?

Roma­nia azi nu mai exista decat cu numele, si nu numai Roma­nia , de alt­fel. Real­i­tatea popoarelor nu mai este con­tro­lata de ele insele, ci ele sunt con­duse de cen­trul euro­pean. Nu se poate vorbi despre o Romanie lib­era pen­tru ca guver­nul Romaniei este con­dus de mar­ile put­eri care stau ascunse in spatele Uni­u­nii Europene sau al altor uni­uni inter­na­tionale. Democ­ra­tia nu exista in real­i­tate, ea este numai in aparenta si ne da noua impre­sia ca sun­tem liberi. A ramas doar o rezis­tenta for­mala a natiu­nilor, ast­fel incat sa le mai poti numi Roma­nia , Bul­garia , Ser­bia . Real­i­tatea este doar in mainile comite­tu­lui cen­tral care diri­jeaza toata viata popoarelor. Este o evi­denta inabusire a voin­tei popoarelor si o tend­inta evi­denta de ameste­care a nea­murilor, ca oamenii sa nu isi mai recunoasca mai intai iden­ti­tatea ca neam, iar mai apoi iden­ti­tatea ca om, cre­atie a lui Dum­nezeu. Nu vedeti exper­i­mentele amer­i­canilor, ca iau un grup de copii dintr-o tara si ii pun sa invete in alta tara , ca sa amestece cul­turile si obi­ceiurile natale? Pe ei nu ii intere­seaza pacea si bunastarea popoarelor, asta e numai o teorie goala pen­tru pros­timea asta a lumii. Natiu­nile, la ora actu­ala, sunt descompuse.

Si cei care nu cred in aceasta fal­si­tate a pacii lor cum sa se opuna?

Nu ai cum te opune. Daca te revolti si iesi in strada impotriva lor, tot jocul lor il faci. Majori­tatea revoltelor de azi ori sunt manevrate tot de ei, ori au grija ei sa isi infil­treze oamenii lor ca sa le deturneze ros­tul. Si nici nu stim de fapt impotriva cui ne razvra­tim si protes­tam. Noi avem impre­sia ca Europa are un sis­tem demo­c­ra­tic la baza, dar Europa este tot sovi­eti­zata, o Europa sovi­et­ica. Este ace­lasi mare lagar sovi­etic al Moscovei decat cu alta sapca, iar din­colo, in Occi­dent, avem de-a face cu lagarul cap­i­tal­is­mu­lui. In aparenta, intre rusi si amer­i­cani pare a fi o diferenta polit­ica si eco­nom­ica, dar in spatele lor este un sin­gur stapan, care atunci cand isi va desavarsi put­erea asupra tuturor statelor, se va incorona drept con­d­u­ca­torul lumii si nu va fi altul decat marele antihrist. Aceasta put­ere diri­jeaza si con­troleaza totul pana la pre­tul unei paini, totul e con­tro­lat. De aceea si vor sa puna aceste cipuri elec­tron­ice, ca sa te con­troleze si pe tine, nu numai painea pe care o mananci.

Vedeti aproape un even­tual razboi?

Este posi­bil, dupa cum se deruleaza eveni­mentele. Si, pe de alta parte, este aproape si sfarsi­tul acesta al lumii si tre­buie sa se implin­easca toate pro­roci­ile Apoc­alip­sei. De aceea ei cumva se si grabesc si vor sa dimin­ueze numarul acesta al con­suma­to­rilor, ca sa ii poata stapani mai usor. Vor veni vre­muri grele – nu ai sa poti sa mai iei un medica­ment, o bucata de paine, si comu­ni­carea si intra­ju­torarea din­tre noi va fi cu anevoie de facut. Se va face, si asta deja s-a inceput, uciderea omu­lui la nivel ofi­cial, prin otravurile care ni le intro­duc in man­care, prin otravurile ce ni le intro­duc in aerul ce-l res­pi­ram, prin otravurile din vac­cin­uri – toate se fac la nivel ofi­cial. Iar noi le luam pe toate de bune, pen­tru ca asa spune ziarul ori tele­viz­iunea. Omul a ajuns un sclav, un rob, dar cu mult sub con­di­tia sclavu­lui de alta­data. Pen­tru ca sclavul inainte stia cui se supune, dar omul de azi a devenit un rob care nu isi cunoaste stapanii. El nici macar nu stie ca este rob.(atentie la ce spune Parintele.. e unul dintre pericolele cele mai mari! – n.m.)
Deci aceasta criza eco­nom­ica con­siderati ca tre­buie rab­data asa sau sa cau­tam alte solu­tii eco­nom­ice si politice? Cum ne putem opune?

Grev­ele nu au nicio val­oare, ele fac parte din planul lor. Romanul de alt­fel e foarte puturos, s-a invatat cu comod­i­tatea si nu suporta sa munceasca ceva. Au gra­dini la tara cu pomi fruc­tiferi si nici ca se duc sa ingri­jeasca grad­ina sau sa adune prunele. Ei vor ceva con­fort­a­bil; de pilda aici la noi, in zona, abia gas­esti un insta­la­tor sa iti repare chi­u­veta sau pe cineva sa iti varuiasca sau sa iti ten­cuiasca in casa. Ne-am invatat boieri. Eu cred ca aceasta criza este si din icono­mia lui Dum­nezeu, pen­tru ca ne indeamna la o viata mai austera, la o seri­oz­i­tate in viata noas­tra crestina de zi cu zi, la lacrima si pocainta. Sa mul­tumim lui Dum­nezeu ca nu ne-a pedep­sit mai rau pen­tru cat am fi mer­i­tat. Poate ca va mai trezi pe unii criza asta. Prea multa necred­inta si prea multa faradelege este pe pamant. De aceea, daca vom avea con­sti­inta pacatose­niei noas­tre, ne vom asuma si criza in care traim. Mai bine sa ne rugam ca Sf. Siluan pen­tru intreaga omenire decat sa protes­tam. Pen­tru legea lui Dum­nezeu nu stim sa protes­tam, dar pen­tru marirea salari­ilor da. Cand marsalui­esc homo­sex­u­alii, cand ni se pun cipuri, cand ni se omoara copiii prin vac­cin­uri, nu protesteaza nimeni, sau foarte putini. Iata ca avem posi­bil­i­tatea sa revenim la asceza cres­tin­is­mu­lui de altadata.

Pen­tru noi, cres­tinii, este o bine­facere aceasta sara­cie, pen­tru ca ne invata sa fim mai cu stapanire de sine, mai gri­julii si mai cu frica de Dum­nezeu. Nu vedeti ca popoarele mai eman­ci­pate, care au toate la inde­m­ana, nu mai cred in Dum­nezeu? Primul act pe care il fac, atunci cand se simt in bunastare, este sa uite de Dum­nezeu.(Perfect adevarat, si istoric validat! – n.m.) Unde este o Franta, unde este o Spanie, o Italie de alta­data? Dar sa crezi ca un sis­tem politic sau eco­nomic te mai poate izbavi, este o mare inse­lare, pen­tru ca soci­etatea este alter­ata ca si con­d­u­ca­torii lumii pana in adan­curile fiin­tei lor. E o mare pierdere de timp. Nu mai avem alta solu­tie decat rugaciunea.Si cum sa ne rugam? In spi­tal, la Cluj, imi spuneati ca va pare rau ca nu ati indem­nat oamenii mai mult spre rugaci­une, ca nu i-ati invatat sa se roage.

E foarte impor­tant sa stii sa te rogi. De multe ori si noi, calu­garii, stam in man­a­s­tiri si nu ne rugam, doar ni se pare ca ne rugam. Nu e de ajuns sa mergi la bis­er­ica, la slu­jbe si sa stai acolo ca si cum ti-ai facut dato­ria, din oblig­atie. Tre­buie sa insis­tam pe lucrarea laun­trica. Dege­aba zicem multe rugaci­uni cu gura sau cu mintea, daca nu apro­fun­dam, daca nu traim ceea ce ne rugam. Acum si mirenii tre­buie sa apro­fun­deze rugaci­unea din inima, pen­tru ca va fi sin­gura noas­tra izbavire – rugaci­unea din inima. Pen­tru ca in inima este radacina tuturor patim­ilor si acolo tre­buie sa lucram. Pana acum a mai mers cu lucruri super­fi­ciale, dar pen­tru vre­murile ce ne stau inainte, nu va fi de ajuns. Daca nu vom avea rugaci­une cu stra­pun­gerea inimii, nu vom rezista la tot atacul psi­ho­logic, pen­tru ca au metode nevazute de reed­ucare a mintii. Astazi mi se pare ca nepsarea este cel mai greu pacat. Nu mai sim­tim nimic la rugaci­une, nu avem lacrimi de pocainta. Vor veni vre­muri in care numai cei ce vor simti harul lui Dum­nezeu vor putea dis­tinge binele de rau. Cu mintea ome­neasca va fi cu neputinta de ales intre bine si rau. Vor fi mari inse­lari si numai harul lui Dum­nezeu ne va putea izbavi de ele. Asadar, rugati-va, rugati-va sa nu cadeti in ispita inse­larii! Pen­tru ca numai prin rugaci­une putem primi harul lui Dum­nezeu. Daca nu ne rugam si per­se­veram in lenevia si nepasarea noas­tra fara pocainta, atunci este posi­bil sa pier­dem instinc­tul indrep­tarii. Sa ne fer­easca Dum­nezeu sa pier­dem instinc­tul indreptarii!

Dar nu exista riscul ca in aceste stram­torari si pe fon­dul unei saracii de pro­por­tii, oamenii sa intre in pan­ica si sa se ridice unul impotriva celuilalt si sa nu mai existe bunavointa crestina?

Pai toc­mai de aceea vom avea nevoie sa invatam rugaci­unea laun­trica, sa ne putem stapani in aceste sit­u­atii si sa nu ne paraseasca harul lui Dum­nezeu. Ei asta si urmaresc – instau­rarea anarhiei, ca ast­fel sa ia amploare ura si dezbina­rea intre oameni, pana si intre crestini.

In incheiere am vrea sa ne spuneti cum ati dep­a­sit greu­tatea bolii si toto­data un cuvant de incu­ra­jare pen­tru cres­tinii care trec prin boli grele si sufer­inte trupesti.

As vrea sa le mul­tumesc din nou tuturor celor care s-au rugat pen­tru nevred­ni­cia si neputinta mea si Maica Dom­nu­lui sa ras­plateasca rugaci­unea si oste­neala fiecaruia. Dar sa stiti ca intot­deauna bolile si necazurile sunt con­secinta pacat­u­lui, de sus pana jos. Fiecare este pedep­sit de Dum­nezeu dupa raspun­derea pe care o are – mica sau mare. Stateam si ma gan­deam pe patul spi­talu­lui de la Cluj: Care o fi cauza sufer­in­tei mele, de nu vrea Dom­nul sa ma ridice deloc? Si cauza nu eram decat eu, pacatele mele. Si cand am con­sti­en­ti­zat ca pen­tru pacatele mele sufar aceasta boala, atunci m-a si ridi­cat Dum­nezeu. Man­dria mea este pric­ina bolii. Acum mi-a mai dat Dum­nezeu si schiopatatul asta la piciorul drept – si asta are o cauza: ca mergeam prea tan­tos asa. Prea cre­deam eu ca toata lumea e a mea si eu sunt buricul paman­tu­lui. Dar iata ca nu sunt nimic, decat iarba uscata. Asa ca sa dam slava lui Dum­nezeu in boli, pen­tru ca prin boala invatam smere­nia, bunatatea, rab­darea si asa primim man­tuirea. Toate sunt spre smere­nia si man­tuirea noas­tra. Fara smere­nie nu ne putem mantui.


(inter­viu real­izat de Mon­ahia Fotini, 5 iunie 2010, complet in revista Atitudini)

duminică, 25 decembrie 2011

Scrisoare deschisă poporului român – Mesajul tăbliţelor de la Tărtăria Scris de : Marin Neacșu 2011-12-20 08:36Popor român ,
Îţi scriu pentru că sper ca măcar acum, de Crăciun , odată pe an să îţi aminteşti cine ai fost, cine eşti şi poate aşa vezi încotro te îndrepţi.
Scrisoare deschisă poporului român – Mesajul tăbliţelor de la Tărtăria opinieEşti singurul popor european care trăieşte încă acolo unde s-a născut. Nu o spun eu, o spune istoria popoarelor. O fi mult, o fi puţin, nu ştiu dar ştiu că eşti unic în Europa, această Europă care te loveşte, te jigneşte şi te umileşte. De ce o laşi să facă asta, când tu eşti singurul popor născut , crescut şi educat în graniţele sale ?
Eşti primul popor din lume care a folosit scrierea. Nu o spun eu, o spun tăbliţele de la Tărtăria, şi o recunosc toţi cei care le-au studiat. Acum 7000 de ani, când alţii nici nu existau ca popor, pe aceste meleaguri locuitorii scriau, pentru a ne lăsa nouă mândria de a fi prima civilizaţie care se semnează pe acest pământ. Scrierea sumeriană a apărut 1000 de ani mai târziu şi totuşi mulţi se fac că nu văd şi nu recunosc adevărul. Cât timp o să te laşi neglijat ?
Ai fost singurul popor pe care nici o putere din lume nu l-a cucerit chiar dacă ai fost împărţit, despărţit şi asuprit de mai multe imperii. Nici unul nu a putut să te cucerească cât ai fost unit, nici romanii care au stăpânit doar o parte din vechea Dacie, cealaltă fiind stăpânită de Dacii liberi, nici turcii care nu au reuşit niciodată să îţi transforme teritoriul în paşalâc. Toate marile înfrângeri s-au bazat pe trădare. NIMENI NU A REUŞIT SĂ TE SUPUNĂ CÂT AI FOST UNIT. De ce te laşi dezbinat ?
Ai fost scut creştinătăţii, când întreaga Europă tremura de teama islamului. Sângele tău a salvat Europa iar românul Iancu de Hunedoara a salvat Viena şi întreaga Europa de furia semilunii. Acum, tu popor de salvatori ai creştinismului, eşti tratat ca un paria. Când îţi vei revendica drepturile ?
Din tine au apărut Eminescu, Enescu, Brâncuşi, Gogu Constantinescu, Vuia, Vlaicu, Coandă, Petrache Poenaru, Nicolae Teclu, Spiru Haret, Herman Oberth, Conrad Haas. Dar ce păcat, cei mai mulţi şi-au pus minţile sclipitoare în slujba altor ţări pentru că acasă nu i-a ascultat nimeni. De ce ai lăsat să se întâmple asta ?
Astăzi, popor român pentru tine se rescrie istoria. Cum vrei să se facă asta ? Cum vrei să te vadă cei ce îţi vor urma ?
- Astăzi, ca şi pe vremea fanarioţilor, domnitorul şi divăniţii nu au nici o legătură cu tine. Sunt străini de interesele şi dorinţele tale tot ce doresc este să stea cât mai mult în funcţie şi să câştige cât mai mult. Tu taci;
- Astăzi , ca şi pe vremea cuceririi romane, bogăţiile tării, aceleaşi mine de aur, argint sare, mierea acestui pământ sunt exploatate de alţii cu braţele tale şi se duc pentru a umple visteriile străinilor de neam.Tu taci;
- Astăzi, ca şi pe vremea asupririi austro – ungare, drepturile românilorsunt călcate în picioare, iar cei puţini fac legea pentru cei mulţi. Tu taci;
- Astăzi, ca şi în vremuri de restrişte, românii pleacă din ţară, să muncească, sau să îşi vândă inteligenţa pentru că ţara lor nu are nevoie de ei. Câţi dintre ei sunt viitorii Brâncuşi, Coandă, Conrad Haas, te-ai gândit la asta ? Conducătorii acestei ţări au nevoie de slujbaşi proşti, lipsiţi de educaţie, lipsiţi de caracter, lipsiţi de voinţă, lipsiţi de coloană vertebrală, ca să îi poată îndoi şi face figurine de plastilină din ei. Tu taci;
- Astăzi, ca şi pe vremea bolşevismului, la mare preţ sunt trădătorii, linguşitorii, vânzătorii de neam şi conştiinţă, traseiştii politici, gata să calce pe cadavre pentru a parveni şi a îşi păstra privilegiile. Tu taci;
- Astăzi, parlamentul şi guvernul ţării, divăniţii de azi, arendează pământurile şi întreprinderile “nerentabile “ la indicaţiile unor străini de neam cărora le cântă osanale, unor arendaşi străini, spunând că asta se numeşte privatizare. Pentru aceste arende, ei primesc peşcheşul iar ţara rămâne pe butuci. Tu taci;
- Astăzi, urmele civilizaţiei străbunilor voştri sunt şterse pentru ca fii tăi să nu mai ştie niciodată cum au apărut ei pe acest pământ, cine le sunt strămoşii şi care le sunt meritele:

1. Vechile situri arheologice sunt distruse, se construiesc şosele experimentale peste ele, Sarmisegetuza, Grădiştea, Munţii Buzăului, sunt vândute sub pretextul impulsionării turismului, unor privaţi care habar nu au că în pământul pe care îl calcă zace istoria ta încă nedescoperită. Tu taci;
2. Elemente din tezaurul ţării sunt trimise “ la expoziţie“ în afara ţării şi uită să se mai întoarcă, iar cei ce le-au scos nu dau nici un răspuns, se fac că au uitat de ele. Tu taci;
3. Arhivele tării sunt cedate printr-o lege a arhivelor străină de interesele naţionale, celor ce vor să scoată din mintea românilor ideea şi dovezile de unitate naţională.Tu taci ;

- Slujbaşii ţării, căftăniţii vând la preţ de piatră seacă şi fier vechi bunurile realizate de tine, sub oblăduirea şefilor lor, împart banii, apoi sunt “judecaţi” de ochii lumii şi primesc pedepse cu suspendare, adică “mulţumesc, la revedere, te mai chemăm noi când avem nevoie de serviciile tale”. Tu taci ;
- Oştirea ţării este batjocorită, decimată, dezarmată, pusă în slujba altora, copiii tăi mor pe pământuri străine iar Hatmanul Suprem vine în faţa ta şi spune că suntem într-o mare încurcătură, vom fi nevoiţi să împrumutăm avioane străine pentru a ne asigura siguranţa aeriană, de parcă asta s-a întâmplat peste noapte şi nu este urmarea politici sale dezastruoase , de parcă nimic din ceea ce se întâmpla românului azi nu i se datorează lui. Tu taci;
- Dispar din instituţii ale statului arhive cu invenţii şi inovaţii de interes strategic privind cercetarea nucleară. Cei puşi să le păzească nu păţesc nimic, iar cei ce trebuie să investigheze spun că nu e nimic deosebit. Tu taci;
- Ţi se fură voturile iar comisia care trebuia să investigheze pe cei care au fost prinşi cu vot dublu, nu dă nici un răspuns deşi există dovezi că ai fost furat şi voinţa ta răsturnată.Tu taci;
- În divan, se fură la 2-3 mâini, unii chiulesc alţii se fac că lucrează, iar alţii mânuiesc legile după bunul plac, în văzul tuturor şi nu li se întâmplă nimic. Tu taci;
- Sistemul educaţional se reduce la bani, bani la înscriere, bani la examene, bani la absenţe, bani la promovare, bani la angajare, bani la reexaminare. Copiii tăi nu mai ştiu nici cum îi cheamă dacă nu se uită pe internet sau nu primesc un SMS. Tu taci;
- Dacă te îmbolnăveşti , nu ai unde să te duci, s-au închis spitalele , s-au scumpit medicamentele, trebuie să mergi dacă eşti operat cu faşele şi anestezicul de acasă, altfel mori neoperat sau deschis şi neînchis. Intri în spital pentru o unghie lovită şi ieşi cu 10 boli pe care nu le aveai la intrare. Tu taci;
- Un copil de 15 ani, român sportiv, este bătut de colegii de echipă maghiari, pentru că e român , chiar de Ziua Naţională a României. Nu se întâmplă nimic. Ceva mai târziu, Hocheiştii Naţionalei României, ( de naţionalitate maghiară) la un meci cu selecţionata Ungariei tac când se intonează imnul României, dar cântă cu foc imnul Ungariei şi pe cel al ŢINUTULUI SECUIESC, imn care nu avea ce căuta la o manifestare oficială. Toţi tac. Tu taci;
- Guvernanţii nu fac altceva decât să te jupoaie, îţi bagă mâna în buzunar şi îţi iau banii pentru că eşti prea bogat în viziunea lor sau nu meriţi ce ai câştigat , iar ţara nu are bani. Se împrumută lăsându-te dator pe sute de ani fără să le pese ce vor face şi de unde vor plăti datoriile cei ce le vor urma.Tu taci;
- Duşmanii tăi, cei ce vor să te vadă dispărut pentru a îţi lua locul, îţi impun ce să mănânci, ce să bei, ce medicamente să iei, fac experimente cu tine, te folosesc drept cobai cu avizul şi ajutorul trădătorilor din fruntea ţării, care le aplică legile într-un Codex Alimentarius care te duce la pieire. Tu taci;
- Parlamentarii îşi votează legi speciale, se protejează împotriva judecăţii pentru hoţiile şi prostiile pe care le fac, se acoperă cu legi făcute numai pentru ei, şi fură acoperindu-se unul pe altul. Tu taci;
- Preşedintele ţării îşi exprimă oficial acordul de modificare a Constituţiei ţării, la cererea unor străini, care îşi urmăresc propriile interese, fără a consulta măcar parlamentul dar să mai te consulte pe tine . Tu taci ;
- Un român plecat de acasă, descoperă peste hotare că ţara lui are de recuperat o sumă mare de bani de la alt stat. Ce fac parlamentarii români? Refuză să investigheze cazul pentru că nu vor să îi supere pe cei ce îi ţin pe jilţuri fără să le pese de interesul naţiunii trădând jurământul făcut la investire. Tu taci;
Asta se întâmplă astăzi, popor român, şi tu taci. Dacă ar fi ca tot ceea ce se întâmplă să se răsfrângă numai asupra ta, românul de azi, nu ţi-aş scrie un cuvânt. Te-aş lăsa să lâncezeşti, să dormi până se aşterne praful peste tine şi mătura istoriei te va scoate afară din mintea celor ce vor urma, ca pe o întâmplare neplăcută. Dar tu popor român de azi, eşti legat de cel de ieri şi de cel de mâine şi odată cu tine piere nu numai trecutul, dar şi viitorul acestui neam.
Cât o să mai taci ? Trezeşte-te popor român, trezeşte-te român adormit şi nu lăsa să se şteargă dintr-o trăsătură de condei tot ce ti-au lăsat părinţii, nu îţi lăsa copiii pe drumuri, sclavi ai celor ce nici nu existau pe când tu ştiai să scrii. Acesta este mesajul nedescifrat până acum, al tăbliţelor de la Tărtăria!


~Anghel Rugină: „De ce planul Rugină nu s-a putut aplica în România?“Boston, 6 mai 1997

UN DIALOG DESCHIS CU UN COLEG ROMAN DIN DIASPORA

Am primit cu multumiri cartea ROMANIA 1996 si ultima editie din buletinul personal : ROMANIA INTEGRARE EUROATALANTICA, RELANSARE ECONOMICA.

Tema principalà, mai veche, se referà la legàturile între CENTRU (tàrile industriale din Apus inclusiv Biserica Catolicà) si PERIFERIE (tàrile încà nedezvoltate complet ca sà poatà fi considerate drept un membru la centru, printre care se numàrà si România).

Tema mai nouà se referà la integrarea euroatlanticà si la aderarea la Uniunea Europeanà.

Din punct de vedere empiric, istoric, modelul utilizat : CENTRU – PERIFERIE este corect în sensul cà se potriveste la modelele socio-economice din timpul nostru în Europa ca si în alte pàrti din lume.

Din punct de vedere analitic, teoretic, modelul în cauzà poate fi obiect de disputà, cum vom vedea îndatà. Mai exact îi lipseste partenerul model care sà arate directia de urmat, adicà ce si cum trebuie fàcut pentru ca popoarele de la periferie sà scape de sub tutela sau vasalitatea fatà de tàrile mai industriale din Apus.

Integrarea Euroatlanticà este natura politicà. Relansarea economicà prin aderarea la Uniunea Europeanà este mai mult de naturà socio-economicà. Dupà câte îmi aduc eu aminte din materialul trimis în ultimii ani nu ai definit stiintificeste conceptul de Centru si Periferie. Totus din text se poate usor deduce întelesul. CENTRU înseamnà locus unde se aflà puterea sau superioritatea economicà, financiarà, religioasà (cazul Papei de la Roma) sau populationistà (cazul Imperiului Sovietic sau al Chinei), iar PERIFERIE înseamnà slàbiciune sau inferioritate economicà, financiarà etc.

In Buletinul ultim vorbesti de “Normalitatea Vesticà” ca si cum tàrile din Occident nu ar avea probleme serioase de structurà social-economicà. U.S.A spre exemplu în 1950 era cel mai mare creditor al lumii pentru ca la 1990 sà fie cel mai mare debitor al lumii. Asta nu se poate numi « normalitate » ! Germania unificatà – dupà cum spui – a cheltuit peste 600 de miliarde $ SUA dar rezultatele nici pe departe nu au atins telurile urmàrite. Somajul este încà 12 %. Se poate numi asta « normalitate ». Franta si Italia au un somaj tot în jurul lui 12 %. Anglia în curs de o sàptàmânà pierde la speculatii la bursà ca sà opreascà lira sterlinà mai mult de 2 miliarde $ SUA (numai un singur speculator a câstigat 1 miliard si jumàtate $ SUA iar Guvernul Britanic nu ia nici o màsurà împotriva speculatiilor pure !) Mai pe urmà se împrumutà alte 10 miliarde $ SUA pentru acelas scop dar fàrà nici un rezultat pozitiv ca în final sà pàràseascà jocul si sà lase lira sterlinà la bunàvointa speculatorilor.

Se poate aceastà situatie numi « Normalitate Vesticà » care sà fie importatà sau exportatà în România ?

Bazat pe aceastà prezumtie dubioasà de « normalitate vesticà » apoi tragi concluzia cà în mod practic nu mai existà nici o altà alternativà pentru România decât o « coordonare realà a activitàtii economice » cu Occidentul, în primul rând Uniunea Europeanà. Cu alte cuvinte o integrare si relansare cu Vestul fàrà nici o conditie, dupà adagiul vechi : « Toate drumurile duc la Roma » sau unul mai nou care duce la Bruxel sau acolo unde va fi Banca Centralà a Uniunii Europene.

In continuare scri : « Astàzi observàm cà numai acele tàri în care Papa de la Roma este binevenit se calificà pentru integrare si relansare ». Mi se pare cà dai prea multà importantà fenomenului religios.

Chiar dacà toti românii s-ar preface în sfinti (catolici sau ortodocsi), sub regimul de dezechilibru major de astàzi, printr-o aliniere formalà la Uniunea Europeanà nu ar fi posibilà o relansare automatà a economiei românesti de tipul unui echilibru general stabil. Cazul cel mai elocvent este al Greciei, care a fost primità formal în Comunitatea Europeanà încà din 1989 dar pânà acum nu se vede nici o îmbunàtàtire substantialà.

Poate fi altfel pentru România dacà se urmeazà aceias cale de aliniere formalà fàrà nici o conditie ?

Eu nu disput cà situatiunea economicà din Polonia, Cehia si Ungaria este mai bunà decât cea din România, dar asta nu se datoreste faptului cà tàrile în cauzà ar avea legàturi strânse cu Biserica Catolicà (Cehia chiar mai de loc). Eu numai contestez stiintificeste, nu numai analitic dar si practic (stiinta aplicatà) cà drumul capitalistic occidental pe care îl urmeazà cele trei tàri numite, la care s-a angajat si regimul nou Constantinescu din România care a promis « schimbare » (lumea a crezut spre bine !), desi în principiu si regimul Iliescu dorea acelas lucru (o imitare cu orice pret si fàrà conditii a Apusului) nu va duce la o relansare cu efecte pozitive imediate, adicà o prosperitate de duratà pentru toate clasele sociale care sà punà capàt la efectul de tutelà sau vasalitate (în fond o subjugare economicà si financiarà deghizatà la umbra unei democratii formale de care nu te mai poti apàra de îndatà ce ai intrat sub umbrela ei) venind din Occident prin credite si împrumuturi, inclusiv investitii din afarà sub conditii oneroase, inevitabile într-o tarà debitoare.

Aci se aflà « Nodul Gordian » al problemei fundamentale în epoca de tranzitie din România si celelalte tàri din Ràsàritul Europei.

Incà din 1990, cu prima editie a planului « Un Miracol Economic în România este încà Posibil », am dat alarma cà o imitare a regimului capitalist din Apus nu va lucra si nici nu poate sà lucreze în viitor din cauza unor contradictii inerente de dezechilibru în sistem.

Din nefericire mesagiul meu nu a gàsit un ecou de întelegere a problemei fundamentale nici în cercurile guvernamentale si nici în masa largà a economistilor de profesie, desi a existat o minoritate de elità care a înteles cum stau lucrurile dar n-au vrut sà se expunà « luând taurul de coarne » !

Asa se explicà cum într-un fel am ràmas singur desi cu poporul nevinovat care suferà si nu stie de ce !

Totusi, dreptatea si Adevàrul stiintific e de partea lor.

Eu nu sunt – Domane fereste ! – ca România sà se izoleze fatà de Occident, de Orient sau de orice altà directie geograficà, nici màcar pentru o sàptàmânà, nici màcar pentru o singurà zi « D » când planul cu miracolul economic intrà în actiune, dacà se va gàsi un grup care sà înteleagà mersul istoriei contemporane si sà-l punà în aplicare.

Inainte de toate am propus pregàtirea social-economicà « Prin noi însi-ne » (fàrà credite sau împrumuturi din stràinàtate), adicà un Plan National de Stabilizare Generalà conceput pe conditii de echilibru general stabil care sà arate cum si pe care cale resursele umane si naturale ale tàrii sunt utilizate pânà la punctul optim unde nu existà somaj involuntar, inflatie sau deflatie, dezordine în fluctuatiile cursului de schimb si inechitàti sociale pe o scarà întinsà.

Dupà ce se atinge punctul optim, aproximativ un an sau cel mult doi ani, economia româneascà nu mai are probleme, este independentà desi în mod liber dar organic este legatà prin tranzactii libere dar echitabile cu economia internationalà de pe tot globul. Atunci economia româneascà nu va mai fi la periferie ci la CENTRU, un Centru Nou cu mult mai solid decât CENTRUL de care vorbesti referitor la Occident. Mai mult decât atâta, economia româneascà devine imunà la orice fluctuatii abrupte venite din afarà. Evident cà vor fi fluctuatii temporare din afarà sau dinlàuntru dar sistemul de echilibru general stabil le reduce la oscilatii simple si finite cu ajustare automatà din si prin sistem.

Toate aceste lucruri le-am descris în detaliu mai ales în a treia carte publicatà în România : « Teoria si Practica Economicà în Epoca de Tranzitie si Dupà » (1994, Editura Fundatia România de Mâine si Universitatea Spiru Haret din Bucuresti). Cartea o ai fiindcà ti-am trimis-o la timpul sàu. S-a tipàrit numai în 2000 ex., care nici nu au ajuns prea departe de Bucuresti. Asa a decis Oficiul National de Difuzare a Càrtii ! Te las sà speculezi care a fost motivul. Dar asta este altà problemà.

Momentan am fàcut o propunere si anume sà încercàm dacà nu e posibil sà producem ceva util la « CAUZA ROMANEASCA » de azi, de mâine si de totdeauna. Eu te consider un prieten în lumea ideilor în càutarea de concepte noi, de interpretàri noi în materie de economie si finante mai bune decât cele cunoscute. Din acest punct de vedere ne aflàm în aceeasi corabie sau în una asemànàtoare, care vâsleste în ape necunoscute.

E vorba de un dialog deschis între doi parteneri care au pàreri deosebite sau mai exact care vor sà aducà mai multà luminà în puncte de vedere deosebite. Nu e nevoie sà gândesti cà esti angajat personal în cele discutate si cà în càutarea adevàrului stiintific joci rolul de « avocat al diavolului » (the’devil’s advocate, cum se spune în englezeste).

In acest scop te-as ruga sà-ti iei timp si sà cercetezi cu cea mai mare minutiozitate si spirit critic din scoala lui Maiorescu primele 134 pagini din Teoria si Practica Economicà în Epoca de Tranzitie si Dupà.

Intr-un dialog liber, deschis si format pro si con sà vedem

de ce planul Rugina nu se poate aplica în România si

(2) existà sau se poate concepe un alt plan de stabilizare generalà mai bun care sà scoatà poporul român din groapa în care se aflà acum în ceasul al 12-lea ?

In ceea ce propun eu îmi dau seama cà nu este ceva usor de realizat si nici nu se poate face la grabà. Dar scopul final la CAUZA ROMANEASCA este asa de important si valoros încât merità toatà atentia si eventual sacrificii de timp necesare pentru finalizare.

Mà nelinistesc si mà preocupà suferintele poporului român nu numai din prezent dar încà si mai mult faptul cà ele se pot prelungi si dupà intrarea în mileniul III. Situatia de dezechilibru major în care se aflà omenirea pe întregul glob pàmântesc nu poate ràmâne asa multà vreme.

In veacul al 20-lea probleme mari nu au fost rezolvate cum se cuvine ci doar au fost amânate prin tot felul de compromisuri si scheme artificiale. Iar problemele nerezolvate si cumulative sunt forta cea mai puternicà care aduce schimbàri în istorie, unele pe cale pasnicà iar altele prin revolutie si vàrsare de sânge.

Gândirea economicà a veacului al 20-lea a fost dominatà în Apus de doctrina lui Keynes iar în Ràsàrit de doctrina lui Marx. Doctrina lui Marx în Ràsàrit a càzut din cauza Principiului Imposibilitàtilor în Practica Economicà. (vezi : Teoria si Practica p. 28 f.f.) Doctrina lui Keynes va càdea si ea în secolul ce urmeazà tot din cauza aceluias Principiu al Imposibilitàtilor în Practica, desi se va derula altfel decât la Ràsàrit.

La începutul Noului Mileniu va avea loc « Marea Transformare » ( The Great Transformation). Este foarte greu de prezis pânà la urmà pentru cà lupta dintre diferite forte nu se dà în câmp deschis. Pe de o parte e spiritul mercantil, conservativ de status quo pentru regimul capitalist reprezentat prin conducerea marilor întreprinderi comerciale si financiare la nivel national si international, care are încredere în doctrina economicà ràmasà de la Keynes, desi bariera principalà se aflà în Principiul Imposibilitàtilor în Practicà.

Pe de altà parte se aflà spiritul reformist reprezentat prin intelectuali si profesionisti, mai mult sau mai putin de stânga, unii ajunsi deja în posturi de ràspundere în mai toate organizatiile internationale. Acestia agità teza cà problemele sunt acum la nivel global dar nu oferà nimica nou în afarà de Keynes si Marx din umbrà. Si aci tot Principiul Imposibilitàtilor este piatra cea mare care stà în fata casei.

Eu mà stràduiesc de multi ani sà dovedesc cà problemele mari ale timpului nostru nu se pot rezolva nici prin Keynes si nici prin Marx.

Mai existà o alternativà, a treia cale sintetizatà în Ecuatia Cunostintei Unificate (Vezi : Teoria si Practica, p. 324), adicà o sintezà unicà între gândirea clasicà si modernà. Prin aplicarea acestei formule am vrut ca România sà fie pregàtità dinainte pentru « Marea Transformare » si de la periferie sà treacà la « CENTRUL » cel adevàrat, curat si luminos ca sà dea un exemplu viu si concret pentru întreaga OMENIRE cà este posibil de realizat o societate de economie liberà, justà si stabilà, visul de împlinit la toate natiunile si la toate rasele de pe glob.

Ce altà coroanà mai stràlucitoare s-ar fi putut pune pe fruntea neamului românesc decât realizarea unui « Miracol Economic » cum n-a mai fost în nici o altà tarà din lume fiindcà cel german si japonez s-a vestejit deja ?

Dar nici Presedintele Iliescu si nici Presedintele Constantinescu n-au înteles destinul neamului românesc si cursul istoriei contemporane.

Si aceasta a fost cea mai mare amàràciune a vietii mele ca român si ca om de stiintà.

Astept sà-ti citesc reactia ( pro si con ) si cu cele mai alese sentimente ràmân acelas prieten în lumea ideilor.

ANGHEL RUGINĂ

vineri, 9 decembrie 2011

Arhitectura Sacra - Christian Kyriacou
Nu doctorii ci Arhitecţii sunt responsabili de sănătatea noastră, clădirile in care locuim şi proiectarea lor afectează starea noastră de bine.
Când dă viaţă unei clădiri, arhitectul imprimă o parte din personalitatea sa în sufletul clădirii. Diferitele persoane care locuiesc în acea casă, clădire, de-a lungul timpului, adaugă emoţiile lor sau fragmente din acestea la sufletul original al casei, iar acestea crează anumite impregnări care menţin anumite confuzii în problemele de viaţă ale ulteriorilor ocupanţi ai casei.
Emoţiile noastre sunt ca o pânză în care sunt îmbrăcate spaţiile în care locuim. Geometria sacră a spaţiului şi structura moleculară a câmpurilor de energie care au fost marcate de traumă şi de tristeţe, sau gânduri mai negative au rămas blocate în învelişul eteric al spaţiului, creând o negativitate ulterioară.
Ce atrage către voi o energie a spaţiului? Controlul emoţiilor voastre interioare, rezolvarea problemelor voastre interioare în casa în care trăim.
Locuitul şi munca la mansardă sau în spaţii unghiulare vă poate afecta foarte serios prosperitatea şi sănătatea. Geometria şi unghiurile ascuţite diminuează eficienţa sistemului imunitar şi vă poate aduce aproape de moarte. Afacerile pot eşua dacă vă veţi stabili sediul companiei într-o mansardă.
Fiecare piesă de mobilier din casă reprezintă un cod energetic şi face parte din viaţa voastră fiind în conexiune cu aceasta. ESte de preferat să nu locuim în camere murdare, deoarece aceasta reflectă anumite probleme interioare cu care nu dorim să ne confruntăm. Problemele, traumele cu care vă confruntaţi în casa în care locuiţi se vor reflecta asupra modului în care vă relaţionaţi cu ceilalţi. Dacă aveţi un conflict cu persoana iubită, va trebui să rezolvaţi întâi această traumă şi apoi restul.
Casa voastră este vindecătorul, doctorul vostru care deţine în ea energia vieţii, care vă va contura viitorul. Un Cod Armonic este încriptat în sufletul clădirii, atunci când aceasta este concepută, conferindu-I astfel o semnătură unică, la fel ca unei fiinţe. Toate evenimentele lasă câte o urmă armonică.
Oamenii visează şi au emoţii, dar acestea rămân în clişeele akasha ale clădirii. Prin Regresie Psihoterapeutică, fragmente din sufletul clădirii pot fi accesate. Se poate ajunge la punctual zero prin curăţarea, realinierea şi reconectarea la codul original, reamintind astfel scopul clădirii. Dacă o nouă funcţie este necesară, atunci un nou cod poate fi reprogramat. La fel se poate face şi pentru oameni, simţiţi cum energia voastră personală afectează este afectată de casa în care locuiţi şi impregmnată în aceasta?

Christian Kyriacou este un cunoscut şi atestat architect, designer de interioare, regizor, compositor, musician, specialist în vastu şi consultant în geomanţie.

Fericirea eterna
- Va sa zica ai venit pentru fericirea eterna? intreba Judecatorul.
- Da - ii raspunse spiritul proaspat dezintrupat.
- Ai gresit adresa - continua Judecatorul, cu un zambet ambiguu in jurul gurii.
- Stati… nu-i aici raiul? - intreba omul nostru, proaspat trecut prin granita mortii.
- Ba da - ii raspunse Judecatorul.
- Jos pe Pamant mi s-a promis ca aici voi primi in dar fericirea eterna.
- Ne pare rau, ai fost informat gresit.
- Am fost informat gresit?! Dar preotul imi zisese ca daca ma rog regulat, daca indeplinesc cele zece porunci, voi ajunge in rai si voi fi fericit etern!
- Esti in rai, esti binevenit, dar trebuie sa mananci din merindele tale: sa traiesti fericirea pe care ai adus-o de pe Pamant.
- Nu este corect: pe Pamant n-as putea zice ca am fost fericit…
- Ne pare rau…
- Si nu se poate sa primesc aici fericirea?
- Ne pare rau: nu.
- De ce nu?
- Fiindca asa e regula.
- Care regula?
- Cea instituita de Tatal.
- Nu pot sa cred ca Tatal este atat de crud!
- Pai nu e crud.
- Nu e?
- Nu.
- Dar cum asa?
- Tatal a instituit urmatoarea regula: fiecare trebuie sa-si construiasca propria sa fericire.
- Cum adica?
Simplu: asa cum un culturist isi cladeste muschii, tot asa cel care cauta fericirea, trebuie s-o construiasca singur.
- Nu mi se pare corect!
- Treaba ta.
- Totusi, ce pot face acum?
- Poti sa te duci inapoi, deoarece corpul tau se afla inca in stadiul mortii clinice.
- Bine, si ce fac daca merg inapoi?
- Exersezi fericirea.
- Exersez fericirea? Si cum fac asta?
- Trebuie sa gasesti propriile tale metode. Cei mai multi incearca prin iubire. Poti sa-ti indrepti iubirea spre Tatal. Sau spre o fiinta draga tie. Dar poti sa exersezi si iubirea de sine.
- Iubirea de sine… n-am inteles-o niciodata…
- Iti pot explica prin functionarea inimii biologice. Iti amintesti probabil ca inima pompeaza sange in trei directii: are un circuit care alimenteaza partea corpului care se afla mai jos de inima, un alt circuit care iriga tot ce se afla mai sus decat inima, si un al treilea circuit prin care trimite sange in propriile sale tesuturi.
Vezi, functionarea inimii este simbolul modului in care este indicat sa-ti administrezi energia si iubirea.
Circuitul de jos nu este altceva decat iubirea directionata spre oameni. Circuitul de sus este simbolul iubirii prin care poti comunica cu fiintele mai evoluate decat tine, incluzand Tatal Ceresc. Iar cel de-al treilea circuit, cel prin care inima asigura energia necesara propriei sale functionari, este iubirea de sine.
Cand ajungi sa constientizezi razele iubirii care ies din inima ta, poti sa redirectionezi o parte din ele spre tine insuti. Este indicat sa pastrezi proportiile definite de inima ta biologica. Prin circuitul mare, cel care porneste spre partea de jos a corpului, trimiti energie si iubire spre toti ceilalti. Prin circuitul mic, cel care porneste in sus, comunici cu fiintele mai evoluate decat tine - cu ingeri, arhangheli, heruvimi, serafimi, si asa mai departe.
Fii sigur ca vei primi de la ei mai mult decat reusesti sa le oferi tu lor.
Si ai dreptul si la cel de-al treilea circuit, ca sa poti functiona si tu…
- Oh, ce simplu e!
- Da, e simplu ca buna ziua!
- Si ce-mi mai recomandati, ce sa fac cand ajung jos?
- Cauta sa identifici ce anume iti produce bucurii reale. Cauta sa largesti aceasta lista. Bine, iti recomand sa te mentii in limita bunului simt. Daca o depasesti, risti sa-ti strici fericirea. Si exerseaza cele trei tipuri de iubire, cele trei circuite ale inimii.
Si inca un lucru: spune “Te iubesc” cat mai des, dar intotdeauna din toata inima.
- Deja ma simt fericit!
- Ma bucur pentru tine! Insa totusi m-as bucura daca te-ai duce inapoi si ai exersa acolo jos, ca sa vii fortificat aici sus, cand iti vine randul.
- Va multumesc - ma simt atat de fericit!
- Fericirea ta e si fericirea mea si iti multumesc pentru ca mi-o dai - incheie Judecatorul.
Spiritul dezintrupat se umplu de incredere in viitor si plonja inapoi in corpul sau aflat pe cearsaful alb al clinicii de reanimare.
Aparatele electrice conectate la corpul sau incepusera sa semnalizeze reaparitia vietii. Incet, se auzi un oftat, ca o adiere de vant. Tiptil-tiptil, inima incepea sa bata. Electrocardiograma desena o curba tot mai armonioasa. Ochii pacientului inca nu se deschisesera inca, dar pe fata lui se asternu o liniste divina.
Doctorii rasuflasera usurati. Se gandisera la marea minune: viata. Un pacient reintors din inalt valora pentru ei cat un nou-nascut.
- Tipul, mai mult ca sigur a invatat ceva, acolo Sus - zise unul dintre doctori.
- Pai da… nu cred ca s-a intors datorita electrosocului, ca imi pierdusem increderea in el, la un moment dat - adauga un altul in halat alb.

joi, 24 noiembrie 2011

Stăpânii lumii -anonymous
Ca să ştim... Ca să înţelegem... (...) La câţiva ani de la revoluţie, piaţa de carte din România era "dată peste cap", de romanele unui personaj controversat: Pavel Coruţ. Povestirile sale împletesc, după cum el însuşi mărturiseşte, realitatea cu fantezia, autorul lăsând la latitudinea cititorului să stabilească unde sfârşeşte una şi unde începe cealaltă.

Pavel Coruţ, fost şef adjunct al Serviciului de Contraspionaj Militar, (C.I.), din vremea lui Ceauşescu, este o persoană care ştie multe. Spre deosebire de alţii, domnia sa nu tace. Domnia sa scrie! Mai dă şi câte un interviu, dar nu este prea apreciat că interlocutor de către moderatori, întrucât are un stil de conversaţie foarte "milităros". În schimb aflat în faţa foii de hârtie este capabil să dea din plin proba talentului său. În discuţiile despre el am aflat că ar fi un nostalgic sau un beneficiar al vechiului regim, în timp ce alte persoane sunt convinse că este un provocator, dar cei mai mulţi se văd constrânşi de "faptele sale de arme" scriitoriceşti, să-i recunoască buna credinţă şi patriotismul. Eroii romanelor sale sunt în principal agenţi ai serviciului de contraspionaj românesc, aflaţi într-o luptă inegală, pe viaţă şi pe moarte, cu slujitorii bine plătiţi ai"Bubulilor", stăpânii din umbră ai lumii! Pe lângă lunga listă de romane de spionaj (pro şi contra), cu acţiuni normale, anormale şi mai ales paranormale, ale căror eroi sunt cât se poate de români şi de patrioţi, a scris şi o foarte interesantă şi utilă serie de cărţi destinate succesului în viaţă, în afaceri şi mai ales destinate tinerilor. Tematica abordată este foarte complexă, plecând de la lupta împotriva drogurilor, alcoolului şi tutunului şi până la formarea gândirii pozitive şi găsirea propriului drum în viaţă...

Pe la începutul anilor 2000, exista un talk-show pe ANTENA 1, care se numea: "Marius Tucă Show". Acest excelent ziarist invita în emisiunile sale, cele mai reprezentative personalităţiale momentului, de la preşedintele statului, primul ministru şi membri ai guvernului, până la sportivi, oameni de cultură sau de ştiinţă... pe scurt, invita în fiecare seară, OMUL ZILEI! ...Era unul dintre programele cele mai aşteptate şi mai urmărite, întrucât realizatorul nu-şi "ierta" pentru nimic în lume invitatul, supunându-l unui continuu tir de întrebări, care de care mai provocatoare şi mai indiscrete referitoare la activitatea profesională sau acţiunile publice ale acestuia. Totul cu bun simţ, totul cu maxim profesionalism, beneficiind de o echipă redacţionala de elită!

Într-o seară de acum circa zece ani, l-a avut ca invitat pe marele nostru economist şi academician Anghel Rugină, profesor universitar de anvergură mondială, care s-a stins din viaţa de curând, din păcate... Emisiunea de pe Antena 1 din acea seară avea să devină, pentru toţi cei care am urmărit-o, absolut memorabilă.

Sub Ceauşescu, Anghel Rugină a fugit din ţară, trecând Dunărea înot la sârbi. A fost rănit la picior de un grănicer român, dar a reuşit în cele din urmă să ajungă în Statele Unite, unde a devenit membru corespondent al Academiei Statelor Unite, şef de comisii economice şi consilier în diferite guverne americane.Pentru cine vrea să se edifice mai pe larg despre personalitatea acestui român de excepţie recomand lectura de pe Wikipedia şi din alte surse on-line.

La un moment dat, cu toată experienţa sa, Marius Tucă a scăpat invitatul de sub control. Personajul "de mare calibru"din acea seară, a pus treptat stăpânire pe emisiune, toată pregătirea acesteia ducându-se "pe apa Sâmbetei", deoarece răspunsurile sale la întrebările moderatorului depăşeau cu mult tiparul emisiunii, prin amplitudine, prin modul în care erau documentate şi mai ales prin consecinţele lor!... Erau răspunsuri care impuneau de la sine alte întrebări şi tot aşa... Ca un bulgăre de zăpadă lăsat să se rostogolească pe o pantă proaspăt ninsă!... Dar să vedem ce s-a întâmplat, concret!

Domnul Rugină a afirmat la un moment dat, că a fost invitat acasă la George Bush!La "CASA ALBĂ", bineînţeles. Fiica domniei sale era prietenă şi colegă de facultate cu gemenele preşedintelui american, iar acesta a vrut să îl cunoască personal, aşa că l-a invitat la o cină în cel mai bine păzit obiectiv al planetei. Şi când Marius Tucă l-a întrebat cum e de fapt preşedintele american "în privat", au început dezvăluirile:

"George Bush este un texan simpatic, cinstit şi foarte de treabă, dar nu face ce vrea el!..."
"Cum, adică, nu face ce vrea el? Păi nu este el cel mai puternic om de pe planetă? Nu conduce el guvernul celui mai puternic stat din lume?" A întrebat, Tucă."Păi, nu prea..." a răspuns domnul profesor. "Se vede treaba că trebuie să fac unele precizări", a mai spus domnia sa, "ca să se ştie şi ca să puteţi înţelege mai bine"!...

Apoi a continuat: "Dragii mei, lumea asta este condusă de un fel de guvern mondial, format dintr-un grup de circa 250-300 de persoane, super-bogate, super-puternice şi super-bine-informate, care trăiesc "ca în sânul lui Adam"! Oamenii ăştia deţin puterea absolută pe planetă. În afară de accesul imediat la toate resursele economice şi la cele mai recente descoperiri tehnico-ştiinţifice, multe ţinute în secret, au la dispoziţie, în toate ţările lumii, institute de cercetări psiho-sociologice, cu ajutorul cărora ţin sub control toate popoarele planetei. Acestea le indică personajele politice cele mai "potrivite" pentru a "câştiga alegerile", în mod "democratic" în cele mai importante state ale lumii; importante nu numai ca număr de locuitori, dar mai ales prin resursele lor naturale, prin puterea economică, militară sau prin poziţia lor strategică.

Practic toţi conducătorii statelor importante ale planetei sunt"aleşi" cu "binecuvântarea" acestui "GRUP", şi toţi cei aleşi nu fac altceva decât să pună în practică "directivele" trasate de acesta..."

Întrebare telefonică de la un telespectator: "Domnule Anghel Rugină, face şi România parte dintre ţările vizate de "GRUP"?"
"Da. Şi ca dovadă vă aduc faptul că, înainte cu două luni de alegerile din 2000, persoana care a câştigat alegerile prezidenţiale, a fost în vizită "privată" în Statele Unite, iar la două săptămâni de la câştigarea alegerilor, primul ministru proaspăt numit a făcut acelaşi lucru. Au fost amândoi să-şi ia "foaia de drum"...

Replică telefonică: "Adică dumneavoastră vreţi să spuneţi că pe preşedintele nostru ni l-au ales americanii?"
Răspuns: "Nu o spun eu. Aşa este. Numai că nu americanii, ci "GRUPUL" care conduce. În America a avut loc doar acceptarea şi instruirea personajelor."

Replică: "Să vă fie ruşine domnule, Rugină... Să vă fie ruşine că aţi ajuns la vârsta pe care o aveţi, cu capul plin de păr alb, ca şi mine şi că ne minţiţi în halul ăsta... Nu ştiu ce interes aveţi să o faceţi, dar vreau să vă spun că pe preşedintele nostru l-am ales noi, cu toţii, prin votul nostru, că aşa am vrut noi! Să vă fie clar: aşa am vrut noi! Şi apoi cum să ni-l aleagă alţii când este o comisie de votare care verifică vot cu vot, de la toate partidele... Sunteţi un mincinos! Domnule Marius Tucă, nu mai chemaţi, domnule, din ăştia... Bună seara!..."

Anghel Rugină, (A.R.): "Dragă domnule, te felicit!... Te felicit că ai ajuns la vârsta la care ai capul plin de păr alb şi că ai trăit până acum cu impresia că ai putere! Că votul tău contează! Poţi să mori fericit în cazul ăsta! Eu nu am vorbit pentru cei care au vârsta şi convingerile dumitale. Eu am vorbit pentru cine are urechi să audă şi minte să înţeleagă!...

În ceea ce priveşte votul, nu uitaţi vorbele lui Stalin, care zicea că nu contează cine şi ce votează, contează doar cine numără voturile! Astăzi cu voturile centralizate electronic treaba asta a devenit un simplu joc pentru un informatician: cu un program deştept, printr-o simplă atingere a unei anumite taste, voturile plus ale unui candidat se adună discret la cel care trebuie să iasă...

Îmi spui că nu ştii ce interes am... Am interesul ca POPORUL MEU SĂ AFLE... Să afle şi SĂ ÎNŢELEAGĂ!... Să înţeleagă că la nivel global "cărţile sunt făcute"! Oamenii ăştia sunt prea deştepţi şi prea puternici!..."

Alt telespectator (TS), întreabă:
"Dar cine sunt oamenii ăştia? Este vorba de Franc-masonerie?"

A.R.: "Sunt şi masoni în "grup", dar nu sunt majoritari!"
TS, (chiar dacă se tratează de un alt telespectator lăsăm iniţialele cu titlu generic, pentru cursivitatea mesajului):
"Atunci, despre cine este vorba? E sultanul Bruneiului? Bill Gates? Sau cine altcineva?"

A.R.: "Mai, băieţi... Pe oamenii ăştia nu-i cunoaşte nimeni... Adică nimeni dintre "muritorii de rând"! Ce, sultan? Ce, Bill Gates? Ăştia sunt mici copii, pe lângă cei din "GRUP"! Trebuie să înţelegeţi că adevăraţii bogaţi ai lumii nu apar în nici un top, al niciunei reviste... Se bucură de anonimat pentru ca astfel să aibă libertate deplină de mişcare. Doar un număr limitat de persoane, alese pe sprânceană, cunoaşte identitatea unora dintre ei, alte persoane "alese", cunosc pe altele, şi tot aşa. Nimeni nu poate pune toate piesele acestui puzzle împreună... Nici măcar preşedinţii marilor state ale lumii. Directivele ajung la ei prin interpuşi. V-am spus că este vorba despre oameni deosebit de inteligenţi şi despre o organizare perfectă!..."
TS : "Atunci sunt evreii?"
A.R.: "Sunt şi evrei dar nu sunt majoritari!"
TS: "Arabii? Sunt şi arabi? Că ăştia au petrol..."
A.R.: "Dragii mei, sunt reprezentanţi de peste tot, într-o proporţie echilibrată. În asta şi constă succesul "GRUPULUI", deciziile în interiorul lui se iau într-un mod absolut democratic, iar locul în acest "GRUP"se moşteneşte, pe principii monarhice, cei ce urmează să intre fiind foarte bine testaţi şi pregătiţi în acest sens...
TS: "Bun, şi cam de când se întâmplă chestiile astea?"
A.R.: "Se zice că acest "GRUP" a luat fiinţă cam pe la începutul anilor 1800, cu scopul declarat de a prelua conducerea lumii. Prima mişcare cu relevanţă la nivel planetar ar fi fost iniţierea valului de revoluţii din Europa anilor 1848. Apoi "GRUPUL" a încercat preluarea puterii pe tot globul prin intermediul ideologiei comuniste."
TS: "Cum adică, să preia puterea în lume cu ajutorul comunismului? Păi comunismul nu zice că totul este al tuturor? Nu înţeleg. Puteţi să ne explicaţi?"

A.R.: "O.K. Să raţionăm un pic... Deci ideologia comunistă spune că totul este al tuturor, este adevărat, dar şi că nimeni nu poate dezlipi nici un strop din bunurile în comun pentru folosul său personal. Deci totul este al tuturor şi în particular al nimănui. Şi chiar dacă nu sunt ale nimănui, după victoria planetară a comunismului, aceste bunuri trebuiesc totuşi "administrate" de cineva. Şi de ce acel cineva n-ar putea fi un "GRUP", de administratori la nivel mondial de, să zicem... 250-300 de persoane!... " ...Toată lumea... mută. Inclusiv Marius Tucă...

Şi domnul profesor a continuat: "Toate mişcările de rezonanţă mondială de după 1848, s-ar fi produs cu acceptul acestui "GRUP". Totul bine studiat. Totul cu un scop precis.Bineînţeles că au apărut şi evenimente neprevăzute. Las un moment dat, liderii comunişti, supuşi unei propagande deşănţate cu scopul creării cultului personalităţii, pe criterii de marketing politic, au început ei înşişi să creadă în ceea ce propovăduiau şi să se creadă nişte ZEI în viaţă, aşa că au scăpat de sub control. Şi atunci a fost nevoie de crearea unei ideologii care să contrabalanseze comunismul şi anume fascismul. Şi aşa a pornit cel de-al doilea război mondial... Şi când şi fascismul a început să aibă derapaje i s-a opus o coaliţie mondială, şi pentru că nu fusese înfrânt comunismul "independent", a fost nevoie de un "război rece", care s-a încheiat aşa cum ştim cu toţii, cu victoria "GRUPULUI", asupra copilului rebel - comunismul!

Acum suntem în faza în care "GRUPUL" se concentrează asupra unei noi strategii de putere şi anume "GLOBALIZAREA". Au fost create organisme la nivel global în sprijinul acestui concept: NATO, G8, G20, FMI, Banca Mondială, BERD, Comunitatea Europeană, etc...

Trebuie să recunoaştem că acest "GRUP" a avut un rol foarte important în menţinerea unui echilibru strategic la nivel mondial. În perioada dominaţiei acestuia, nivelul de trai al populaţiei a crescut în mod constant, nu peste tot e drept dar încă se mai lucrează la acest lucru prin intermediul organismelor mondiale controlate de "GRUP". De asemenea nivelul tehnologic a cunoscut un progres uriaş care nu ar fi fost posibil fără direcţionarea resurselor necesare în acest sens. "Drepturile omului"sunt impuse permanent pe ordinea de zi a tuturor reuniunilor la nivel mondial, sau regional, acolo unde acestea nu sunt la înălţimea momentului. În general se impune o nouă ordine mondială, care încearcă să înlăture haosul, anarhia şi pericolele potenţiale la nivel planetar...V-am spus că este vorba despre persoane deosebit de inteligente.
E drept, uneori sunt mai răi câinii, că stăpânii, dar sunt sigur că la momentul oportun, stăpânii îşi vor pune câinii cu botul pe labe!..."

Marius Tucă (M.T.):
"Domnule Anghel Rugină, m-aţi uimit! De unde ştiţi toate astea?
A.R.: "În cercurile academice americane se dezbat destul de des subiecte de genul ăsta!"
M.T.: "Şi nu vă este frică să dezvăluiţi aceste lucruri?"
A.R.: "În primul rând, am o vârstă: "mi-am trăit traiul, mi-am mâncat mălaiul", şi apoi sunt lucruri, repet, deja cunoscute, iar scopul pentru care am făcut-o este de a limpezi cumva apele şi de a potoli spiritele înfierbântate din România, care încă mai cred că tot ceea ce zboară se mănâncă!..."
TS: "Şi noi ce trebuie să facem?"
A.R.: "Aici am vrut să ajungem cu discuţia noastră!... Pentru noi, important este să ne facem viaţa frumoasă în jurul nostru.Să lăsăm gândurile mari, la scara internaţională, că acolo jocurile sunt făcute şi echilibrele nu trebuiesc rupte! Nu avem nici informaţiile, nici competenţa, nici resursele şi nici mijloacele necesare să acţionăm la un nivel atât de înalt.
Putem în schimb să ne comportăm civilizat, să ne educăm bine copiii, să ne conservăm şi să ne protejăm mediul în care trăim, să ne respectăm şi să ne ajutăm, pe scurt: să ne trăim viaţa liniştiţi..."

Au trecut zece ani de la această emisiune. E greu să uiţi aşa ceva. În acest răstimp am încercat să deschid ochii şi să înţeleg ce se întâmplă în jurul meu.
Bineînţeles că dialogurile de mai sus sunt reproduse din memorie, întrucât nu am găsit arhivată emisiunea, pe internet, şi trebuiesc tratate cu rezerva necesară în acest caz. Memoria poate juca feste oricui. La un moment dat mă întrebam dacă această emisiune chiar a avut loc în realitate sau doar în imaginaţia mea.
Subiectul este bineînţeles foarte incitant, şi existenţa unui "Grup" de persoane iniţiate care "stăpânesc" lumea,a fost unul dintre primele lucruri care m-au frapat în romanele lui Pavel Coruţ. El i-a numit în aceste romane "BUBULI". Anghel Rugină l-a numit"GRUP".
Pavel Coruţ i-a menţionat pe "BUBULI" sub rezerva împletirii fanteziei cu realitatea. Anghel Rugină a părut ceva mai concret.Ambii însă ne recomandă să ne trăim viaţa liniştiţi.
Sunt două personaje importante ale României şi ne putem mândri că suntem contemporani cu ei, chiar dacă domnul Anghel Rugină între timp a trecut în nefiinţă.
Şi dacă ne mândrim cu ei, să încercăm să le şi dăm ascultare!
Concluzia finală:
"Să ne facem viaţa frumoasă în jurul nostru, şi să o trăim în armonie "

P.S. 1
Zilele trecute am vizionat pe video seria de filme "Prison Brake", care mi-a amintit brusc de interviul lui Anghel Rugina...
P.S. 2
Si tot zilele trecute, intrand intr-o librarie, privirile mi-au fost atrase magnetic de o carte cu acelasi nume: "Stapanii lumii", cu subtitlul - "O istorie a conspiratiilor", autor Juan Carlos Castillòn, Editura Nemira, Colectia "Porta Magica". Romanul confirma si dezvolta teoria unei conspiratii mondiale.


simbol si dans


CĂLUŞARII si ISTORIA


Căluşul poate fi conceput ca o formă de comunicare între lumea de-aici, reprezentată de o comunitate socială dată şi o lume ”de dincolo”, reprezentată de fiinţe mitice feminine denumite eufemistic iele.
Comunicarea este mediată de o ceată de bărbaţi, în număr impar (vârsta acestora nu este prescrisă) şi care se crede că sunt investiţi cu puteri supranaturale, pe care ei le folosesc, pentru a apăra sau vindeca pe cei care au fost ”luaţi din căluş” (îmbolnăviţi) ca pedeapsă pentru că au lucrat în zile interzise, dedicate ielelor.
Căluşarii intră , într-o zonă ambivalentă, periculoasă, în care pot fi ”loviţi” de iele dacă nu respectă pe întreg parcursul ritualului o serie de reguli şi interdicţii fixate prin jurământ (cum ar fi: condiţii de timp şi spaţiu ritual, castitate, să nu atingă şi să fie atinşi de femei, să nu părăsească ceata, etc.).
Acolo unde se ştia că există un bolnav bănuit a fi fost lovit de Iele, vreun “luat din Căluş”, se deplasau lăutarii şi aveau sarcina de a-i cânta uşor melodille din Căluş, în timp ce bolnavul era întins pe pat şi avea faţa acoperită. Dacă în timp ce i se cânta, bolnavul îşi mişca mâinile sau capul în ritmurile melodiei, se considera că este vindecabil şi devenea unul dintre aceia care urmau să fie puşi în mijlocul horei lângă steag, fără să-l atingă. Căluşarii dansau în cerc în jurul lui, îl săreau din când în când, în timp ce hora era condusă în sensul invers al acelor ceasornicului.
De asemenea avea loc în acest timp, sacrificarea unei găini negre, căreia după ce i se rupea gâtul, era băgată într-o oală de ceramică şi apoi oala se spărgea.
Despre această practică, avem însemnări importante vechi, de la Dimitrie Cantemir în “Descriptio Moldavie”:”după ce bolnavul era întins pe pământ, ei încep jocurile lor şi la un anumit loc al cântecului îl calcă pe rând de la cap până la călcâiu, apoi îi şoptesc nişte cuvinte anume compuse poruncesc ca boala să iasă. Dacă au respectat aceasta de trei ori în trei zile, adeseori răspunde succesul speranţei şi boli foarte grele…sunt alungate astfel cu puţin lucru.”

Urmărind desfăsurarea dansului moment cu moment, reciteşti evenimentele pe care mii de ani mai tîrziu le vor înfăţişa din alt unghi de vedere cărţile sfinte ale Vechiului Testament.
Căluşul este un joc care evoca „moartea şi învierea. Este o rugăciune spusă prin instrumente coregrafice şi simbolice.


CIA: PREVEDE REVOLTA ARMATEI ROMANE
http://www.romanialeaks.org/2011/01/raport-secret-cia-razboi-in-romania.html
Raport secret CIA: Razboi in Romania!

CIA: PREVEDE REVOLTA ARMATEI ROMANE
Scaderea pensiilor militarilor poate duce la revolta intregii armate romane.

Sindicatul militariilor in rezerva si disponolizati cheama la revolta

Situatia poporului roman este dramatica, la limita supravietuirii. Orice scanteie poate sa aprinda incendiul, oriunde. Depinde de unde vine scanteia. Cand armata cheama trimiterea clasei politice la puscarie revolutia este la doi pasi

Militarii chema direct la solidaritate in vederea unei noi revolutii si pedepsirea Presedintelui Basescu si a clicii de la puture.

Ofiterii disponibilizati reprezinta un pericol terminal si pot pune baza unei revolte a intregii armate romane.Înca din anii din ‘90, în numele modernizarii Armatei, ceruta de alinierea la exigentele armatele statelor NATO, au fost desfiintate mari unitati, uniati militare traditionale, categorii întregi de forte ale armatei. Zeci de mii de ofiteri si subofiteri au fost disponibilizati. În paralel, prin decizii de natura “economica”, a fost trecuta la fier vechi o industrie militara ca urmare au fost condamnate la foame alte mii,zeci de mii de specialisti de înalta clasa împreuna cu familiile lor.În 1989 armata avea 235.000 de militari activi. Generali, ofiteri, subofiteri si militari în termen.În 2007 ajunsese la circa 75.000 militari, iar pentru 2015 numarul acestora se va diminua la 65.000. Au disparut, deci, 170.000 de oameni, inclusiv ca urmare a profesionalizarii armatei.

în anul 1998: 36.500 ofiteri;

- la 31.12.2003: 14.252 ofiteri;

la 31.12.2009: 11.250 ofiteri;

Nici o alta institutie fundamentala a statului nu a mai cunoscut o asemenea dramatica transformare în anii de dupa revolutie!


CIA: 80.000 DE REZERVISTI SUNT O FORTA EXTRAORDINARA CARE POATE SCHIMBA ECHILIBRUL POLITIC DIN ROMANIA. PREZENTA ACESTORA ALATURI DE POLITISTI IN MIJLOCUL MASEI DE DEMONSTRANTI VA DUCE LA CADEREA REGIMULUI ACTUAL, CARE NU MAI ARE LEGITIMITATA SAU SPRIJIN POPULAR. SINGURA PROGNOZA SAU SCENARIU PENTRU ROMANIA ESTE O REVOLTA POPULARA.


Tensiunea in armata romana este un grav motiv de ingrijorare pentru cancelarile vestice. O revolta in Balcani ar fi o lovitura pentru NATO. Nu demult peste capul Departamentului de stat Presedintele Obama a semnat un ordin secret catre CIA numit Stabilizarea Romaniei care trebue citit invers. Politica de desbinare a lui Basescu in loc sa atenueze tensiunile in zona militara le accentuiaza. Prezenta militarilor in uniforma chiar in rezerva in mijlocul unor largi manifestatii ale populatiei profund nemultumite va pune pecetea finala pentru acest regim.

Folosesc acest prilej pentru a va pune o intrebare care ma framanta de multa vreme. Exista vreo intelegere secreta intre mogulul cel bun Voiculescu si mogulul cel rau Basescu?


MAFIA ARMAMENTULUI BASESCU

Cea mai puternica mafie din Romania este cea a armamentului. Ea are ca baza contrabanda de arme desfasurata in jurul lumii. Pe langa aceasta sunt comisioane fabuloase obtinute prin contracte militare. In varful acestei mafii extrem de puternice se gaseste Traian Basescu. Fiecare export de arme conform legislatiei poarta semnatura comandantului suprem. Aceasta mafie avand la dispozitie sume enorme a cumparat intreaga structura a democratiei Romanesti. Justitia. servicile secrete, armata, parlamentul sunt in mana mafiei armelor care actioneaza nestingherit. Despre aceasta mafie nu se aude mai nimic si toate eforturile mele facute in calitate de jurnalist de investigatie specializat in terorism si transport ilegal de arme se lovesc de zidul implacabil al tacerii. In lume au existat trei imperii globale de armament conduse de 3 negustori ai mortii : BOUT, KASSAR SI BASESCU. Primi doi au transportat in jurul lumii armele produse de fabricile de armament ale statului roman. Kassar a fost extradat si a luat 20 de ani, Bout a fost extradat de curand din Tailanda si in curand va avea loc procesul lui la New York.

Antena 3 nu scoate nici-un piuit despre faptul ca Basescu este citat ca martor principal ( si in curand acuzat ) in acest proces, Punctul principal al acuzarii reprezinta rachetele sol aer pe care Bout a incercat sa le procure pentru a pe trimite teroristilor columbieni FARC. Toate aceste rachete sunt de provenienta romaneasca. Absolut toate capetele de acuzare in acest proces leaga pe Basescu de transportul de armament si terorismul international. Flota aeriana a ucrainianului Bout ( 6o de avioane si helicoptere ) are ca baza cadoul facut de Basescu . Lumea vorbeste de vanzarea flotei comerciale dar nu se scoate nici-o vorbulita despre vanzarea flotei aeriene de catre Basescu pe un pret de nimic. Un Tupolev la pretul unui jeep sau unui apartament...

---------

CIA : REVOLTA ESTE SINGURUL SCENARIU POSIBIL PENTRU ROMANIA!

CIA -ROMANIA

(...)

Romania's interior minister has resigned, after police rallied against the government's harshest austerity measures in years. The opposition is now demanding the resignation of the entire government, which introduced steep wage cuts to help the country overcome an economic crisis.

Romania's Interior Minister Vasile Blaga announced his resignation after 6,000 police angry over a 25 percent wage cut marched to the presidential palace.

Witnesses said police pelted the palace with eggs, with some shouting, "Get out, you miserable dog!"

The president can expect more obstacles on the road, as further protests are planned against government austerity measures, which include sharp wage cuts for public workers and tax hikes to fight the budget deficit.

President Basescu's government has been unable to pay wages and pensions without a $26-billion bailout loan from the International Monetary Fund and other lenders. But in exchange for the deal, the IMF demands strong action to reduce Romania's debt.

In 2009, Romania's economy shrank by more than seven percent and the government needs support from the IMF, the European Union and the World Bank, partly to pay state wages and pensions.

Most macroeconomic indicators keep worsening and people are increasingly dissatisfied with their slumping living standard. Indeed, the rising poverty or attempts for marginalising of democracy could cause the civil society to eventually rebel against its rulers. Rebellion because of poverty would express a primal struggle for survival; revolt against rulers would demonstrate a political maturity seen in Bulgaria in 1997, in Hungary in 2006, and even in Moldova, in 2009. Unfortunately, an uprising seems the only workable scenario for Romania today.

TRADUCEREA FINALULUI :

O REVOLTA PARE SINGURUL SCENARIU POSIBIL PENTRU ROMANIA.

--------------

Traian Basescu a fost informat, ca de obicei, la jumatatea fiecarei luni, despre reactiile care exista la populatie vizavi de politica guvernului. Raportul a iesit de data asta si mai alarmant ca de regula. Ceea ce l-a facut pe seful statului sa poarte o discutie cu consilierii sai pe probleme de aparare, nu numai cei din comunitatea de informatii, ci si cu cei din zona militara.

La discutii nu a participat insa Gabriel Oprea, despre a carui demisie se vorbeste tot mai des. Grav este ca s-a constatat ca posibilitatea izbucnirii unui razboi civil, in care sa fie angrenate forte populare, este maxima, iar foste cadre ale armatei, fie la pensie, fie retrase in civilie in jurul numeroaselor firme sau ONG-uri, par sa fie pregatite si destul de organizate pentru a prelua puterea in cazul unor ample miscari populare. Informatia ne-a fost furnizata din zona informatiilor militare ale MApN, institutie la care se cauta o solutie care sa preintampine planul "rezervistilor", care ar actiona in sfera de influenta a generalului Degeratu.

Controversatul Constantin Degeratu, implicat in numeroase scandaluri de presa, de la Dosarul Revolutiei la Rapirea din Irak, a infiintat Federatia Militarilor din Romania, un organism neguvernamental, in fapt, un soi de CADA, pentru cine isi mai aduce aminte de zilele de dupa decembrie '89.

Federatia este formata din 11 asociatii reprezentative, care acopera un larg spectru din domeniul militar. Ca o definitie "mai altfel", FMR ar fi o "organizatie civila" a militarilor, ce doreste sa patrunda in societatea civila romaneasca. Zvonurile si comentariile din partea politicienilor din opozitie sunt: daca si asa presedintele Traian Basescu a izbutit sa controleze o mare parte din societatea civila, de ce n-ar controla si asociatia militarilor, altfel decat prin Statul major?

De altfel FMR ne atentioneaza: "Noua conducere îşi exprimă convingerea că prin activitatea sa viitoare va deveni una din vocile necesare şi credibile în demersurile societăţii româneşti de protejare şi promovare a demnităţii, onoarei şi drepturilor tuturor militarilor din structurile sistemului naţional de securitate din România."

sursa: News.ro Ştiri pe Blog
marți, 1 noiembrie 2011
Ce ne pregătesc Jeffrey Franks şi Traian Băsescu pentru 2012

Surse: Duminică seara, în jurul orelor 21,30, după întîlnirea oficială dintre Traian Băsescu şi delegaţia FMI, presedintele s-a văzut, în secret, cu şeful delegaţiei FMI, Jeffrey Franks. Dacă după întîlnirea oficială, ce a avut loc începînd cu orele 17, în faţa camerelor de luat vederi cei doi au dat mesaje de prudenţă, la întîlnirea privată, cei doi au "negociat" ... ca la uşa cortului.

Concret, Franks are misiunea din partea şefilor Fondului să impună manageri privaţi americani şi israelieni la majoritatea companiilor unde Statul Român încă mai deţine controlul acţiunilor. Astfel, Franks doreşte ca în 2011 2012, în două sau mai multe etape, să fie impuşi manageri străini la următoarele companii: Poşta Română, Tarom, CFR Marfa, Electrificare CFR, Societatea Naţională a Lignitului Oltenia, Electrica Furnizare, Hidroelectrica, Romarm, Oltchim, CFR Călători, Transgaz, Transelectrica, Romgaz.

În plus, Jeffrey Franks i-a mai cerut lui Traian Băsescu să pregătească terenul pentru a instala management privat şi la Nuclearoelectrica, o companie care, din punct de vedere economic, este probabil cel mai valoros activ rămas în proprietatea Statului Român.

În schimbul acestei manevre, care constituie un prim pas în scoaterea respectivelor companii din patrimoniul statului nostru, FMI va fi de acord cu proiectul de Buget pe 2012, în nişte condiţii care să favorizeze actuala Putere.
Variantele sînt ca FMI să accepte ori un deficit bugetar sporit, majorat la 5% (în loc de 3%), asta în condiţiile în care majorarea deficitului va fi acceptată şi de Uniunea Europeană - sau, pur şi simplu, în 2012 FMI să acorde României un nou împrumut, în valoare de 17 miliarde de euro ( vom reveni cu date despre acest nou imprumut), bani care vor acoperi nevoile electorale ale Puterii actuale.

Reamintim că pînă acum România a împrumutat de la FMI şi Banca Mondială 20 de miliarde de euro, din care 13 miliarde de euro au venit de la FMI.

De asemenea, reamintim că datoria TOTALA a României este cifrata la suma astronomică de aproximativ 150 miliarde euro.

Sursa ; Sursa; Sursa

Cititi si: Datoria REALA a Romaniei: 140 miliarde Euro!

http://www.cotidianul.ro/j-franks-s-a-inteles-cu-basescu-sa-fie-privatizat-sistemul-energetic-si-minele-163130/

+ transportul feroviar, nu-i asa? si in curind rezervele de apa.....
Ei, de-acu discutam despre rezerve strategice si infrastructura a carei privatizare afecteaza siguranta nationala.
Aia patriHotzii cu juramintele lor de credinta fata de tara si bobor - nu vorbesc despre alesi, ci despre cei care s-au ales singuri atunci cind si-au facut o profesie din siguranta si apararea nationala si care-si trimbiteaza nationalismele pe toate canalele mediatice - credeti ca vor face ceva in sensul juramintelor depuse?
Sau, mai curind, vor profita pentru a se oferi drept fatada si acoperire viitorilor proprietari, pentru un mertzan, o viloaca si niste verzishori?

WikiLeaks.ro documente

miercuri, 9 noiembrie 2011

Eveniment de importanta mondiala: dezvaluirile uluitoare ale jurnalistului american Benjamin Fulford despre iminenta prabusire a asa-zisei Elite MondiMiercuri, 14 Septembrie 2011, Benjamin Fullford a acordat un interviu la radio lui David Wilcock, cercetator, autor si realizator de filme in domeniul stiintelor de avangarda.
Benjamin Fulford a lucrat 30 de ani ca jurnalist financiar pentru Revista Forbes si ca editor pentru regiunea Asia Pacifica. Fulford este cat se poate de bine documentat, fiind o persoana publica pe internet inca din 1999 si castigand increderea multor oameni in diverse programe secrete, avand astfel contact cu un numar incredibil de diferite surse.

* Recent, aceste surse l-au informat ca de fapt cutremurele care au aparut in zonele Colorado si Washington DC, in datele de 22 si 23 August 2011 au fost in realitate atacuri nucleare impotriva instalatiilor militare subterane.
* Aceste baze subterane au fost construite de catre guvernul Americii de la inceputul anilor 1960, avand costul de trilioane de dolari din banii contribuabilului nedocumentati care se duc in aceste proiecte negre.
* 80 de tari diferite au format acum o alianta impotriva „Noii Ordini Mondiale.

Pe data de 23 August 2011 doua uriase orase subterane au fost distruse de doua bombe atomice in zona partii de sud a orasului Washinghton Dc,Virginia se pare ca epicentrul a fost in Mineral town si in Colorado langa Denver.
La stiri au fost semnalate cutremure avand magnitudinea de 5,3 si 5,9 care au o scala neobisnuita de manifestare specifica unei bombe atomice, pe data de 23 august 2011.
Deasemenea au fost inregistrate sunete neobisnuite in intregul oras. Se pare ca in acel moment cand explozia s-a declansat, in fiecare din aceste doua orase subterane au fost pana la 30.000 de oameni. Deci discutam cu privire la potentialul de 60.000 de decese.
Tipii acestia nu si-au imaginat vreodata ca aceste facilitati subterane ar fi putut fi atacate. Niciodata.
.
Ei vroiau sa reduca populatia lumii cu 90%.
Aveau de gand sa se ascunda in aceste baze subterane dupa ce ar fi declansat un holocaust nuclear.
Planul original era sa porneasca un razboi nuclear intre Iran si Israel.
In orice caz, ceea ce s-a intamplat este ca exista un grup in interiorul Pentagonului si agentiile sale care au realizat ca acest plan era nebunesc.
Stiau ca planul de a ucide 90% din umanitate este o nedreptate. Apoi au aruncat in aer bazele subterane pe care elitele aveau de gand sa le utilizeze pentru a se ascunde atunci cand ar fi realizat holocaustul lor nuclear.
Aceste atacuri au fost, se pare, sprijinite si de catre anumite civilizatii extraterestre benefice.
Acest sprijin al atacurilor a fost total neasteptat, intrucat cabala a fost condusa sa creada ca extraterestrii aveau de urmat legi spirituale care le interziceau sa intervina vreodata- sub orice forma.
Mai multe documente top-secrete au relevat ca daca extraterestrii nu au fost invitati in mod special sa apara de o majoritate a oamenilor, si/ sau de catre conducatorii lor, nu ar putea aparea in mod public si deschis, la nici o scara larga, pana la sfarsitul anului 2012. In orice caz, extraterestrii au oprit in mod constant rachete si facilitati nucleare.
Ajungem la un moment in care totul o sa devina public. O sa fie pe undele radio. O sa fie la stiri. Nu mai pot ascunde pentru mult timp.
57 de tari au fost invitate de catre Elvetieni sa discute indepartarea acestor oameni din punct de vedere financiar si crearea unui boicot financiar international inpotriva conducatorilor G5-ului. 57 de tari diferite, inclusiv unele din tarile Europei de Est Olanda, Canada si America de Sud. Mai mult de 80 de tari au semnat aceasta alianta. Ei nu controleaza banii lumii. Odata ce ei pierd controlul teroristilor, oamenii cu armele, totul s-a terminat.
..
Noi suntem un grup de oameni implicati in lupta de a rasturna aceasta cabala.
Grupul nostru include membrii ai CIA-ului, Pentagonului, agentii de informatii si diverse alte grupuri, incluzand societati secrete asiatice.
Avem persoane care abandoneaza cabala aceea ca sobolanii care sar de pe un vas care se scufunda. Folosim numele Dragonul Alb. Mai exista un alt grup care se autodenumesc Palariile Albe.
Cu totii avem acelasi scop, care este sa lasam fara putere acest grup de oameni nebuni.
90% din bugetul SUA merge la armata. Armata SUA este dependenta de finantarea de la Wall Street.
Acesta este motivul pentru care depindeau in cele din urma de Chinezi si de Asiatici , care finantau Wall Street.
Un procent de aproximativ 80-90 la suta din Pentagon le respinge planurile si este de partea acestei aliante.
Se asteapta ca dolarul sa se prabuseasca, multumita acestui efort international coordonat urmat de declaratia oficiala a falimentului de catre guvernul Statelor Unite. Acesta va fi evenimentul precursor imediat. Sondajele de opinie din Statele Unite arata ca 87 la suta din Americani nu au incredere in Washington. Asta ar trebui sa-ti spuna care este starea mentala de acum in America.
China si natiunile nealiniate au pus presiune asupra oligarhilor care conduceau lucrurile dupa Cel de-al Doilea Razboi Mondial.
.
La Curtea internationala de justitie de la Haga au fost dati in judecata de catre chinezi Proprietarii Consiliului Federal al Rezervei din America pentru aurul care a fost vandut catre proprietarii Consiliului Federal al Rezervei.
Proprietarii Consiliului Federal al Rezervei au pierdut acest proces si li s-a spus sa cedeze aurul incepand cu 12 Septembrie 2001.
In schimb, pe data de 11 Septembrie 2001, asa cum prea bine stiti toti, au dat lumii degetul si au pornit acest imens, fals razboi global impotriva terorii.
A fost parte unei incercari de control planetar create de catre grupurile fasciste de dupa al Doilea Razboi Mondial.
Aceasta noua putere militara s-a dorit a fi folosita pentru a se pregati un razboi impotriva Chinei. Acest plan s-a destramat cand Rusia a renuntat la ei si Putin a reafirmat independenta pentru Rusia.
Aceasta le-a eliminat controlul- industria petrolului- si a facut ca acel mare plan sa nu functioneze. Chinezii de asemenea au incetat sa cumpere din trezoreriile Americii pentru un timp pentru a pune presiune pe acest grup.
Asadar au schimbat strategiile. In schimb, ei au incercat sa se dea bine pe langa China si sa le ofere o dictatura mondialain parteneriat cu acest grup.
De aceea ati vazut in public cum Obama a vizitat China in 2009 si a oferit un G2″.
Acesta este modul in care puteti confirma acest lucru.
.
Chiar inainte de 11 Septembrie (dar o multime de oameni au uitat despre asta) Donald Rumsfeld apare la televiziunea nationala si declara ca au pierdut 2.3 trilioane de dolari de la Pentagon in deceniul precedent.
Acei bani au fost de fapt utilizati pentru a finanta Blackwater- o armata privata de mercenari, necontrolata de catre Pentagon.Incercau sa stoarca bani de la tari diferite.
..
Au ucis grupul tanar al partidului conducator in Norvegia- acestea au fost atacurile din Norvegia- deoarece incercau sa acapareze fondul de petrol in valoare de 1.5 trilioane de dolari pe care guvernul Norvegiei il controleaza.
Au invadat Libia pentru a prelua fondurile lor de petrol, deoarece Libienii le-au spus, Nu mai avem de gand sa va mai dam petrol in schimbul bancnotelor voastre.
..
Au avertizat Japonia ca vor pune arma nucleara pe fundul marii daca nu le ofera bani. Daca nu o veti face, va urma Muntele Fuji.
Aceasta este o informatie publica disponibila. Responsabil de securitate la Fukushima era o companie Israeliana.
Plutoniul este ceea ce a cauzat majoritatea otravirii cu radiatii din dezastru.
Prim-ministrul Israelian Benjamin Netanyahu l-a sunat dupa atacul de la Fukushima pe prim-ministrul Japoniei Naoto Kan.
Netanyahu a spus ca vor cauza alte dezastre nucleare in jurul Japoniei daca nu vor incepe sa predea banii.
.
Chiar si Titanicul a fost de fapt scufundat in mod deliberat pentru a scapa de 600 finantatori mai vechi care erau opusi preluarii controlului asupra Comitetului Rezervei Federale.
Intalnirea Bilderberger care a avut loc in luna iunie, in St Moritz, Elvetia in acest an trebuia sa dureze pana Marti. Cu totii au trebuit sa fuga in noaptea de Duminica, pentru ca erau pe cale de a fi arestati de catre Elvetieni.
Ceea ce se intamplat a fost faptul ca un parlamentar Elvetian a incercat sa intre in site si a fost batut.
A mers la guvernul Elvetian si a spus: Sunt un membru Elvetian al parlamentului, in tara mea proprie, si m-au batut si m-au aruncat afara. Asta e ilegal.
Ei au spus; Da. Vom merge sa- arestam. Ei toti au trebuit sa-si impacheteze valizele si sa fuga in noaptea de duminica inainte de a fi arestati luni.
Bilderbergerii au fost alungati, cu cozile lor intre picioare.
.
La un moment dat, cred ca Pentagonul va trimite probabil oameni la sediurile TV centrale din Statele Unite. Veti vedea fete noi si o poveste total diferita iesind din televizoarele voastre in curand.
..
Comentariu Rostirea: Daca toate acestea sunt adevarate, este cea mai importanta si, totodata, cutremuratoare stire.
In opinia noastra, multi dintre membrii illuminati se vor trezi, multi dintre membrii masoneriei s-au trezit deja, fie dandu-si seama ca este un grup de natura luciferica, fie dandu-si seama ca , cel putin, omenirea condusa de ei nu este condusa in directia in care li s-a declarat la inceput.
Cu alte cuvinte, au inceput sa isi puna intrebarea De fapt, unde mergem noi acum aplicand principiul esential ca pomul se cunoaste dupa roade iar omul se cunoaste dupa fapte.
Din interviu au fost selectate cele mai relevante aspecte.
Daca vreti sa intelegeti mai mult, studiati mai mult, cel putin atat timp cat internetul va mai fi suficient de liber pentru a avea acces la informatii. Si desigur, formati-va o cultura, nu credeti tot ce se spune si cititi printre randuri. Va dorim succes

luni, 7 noiembrie 2011

Degetele
Un bancher evreu isi insoara baiatul.

- Simon, fiule, maine zburam la Tel Aviv pentru nunta ta. Imi dau brusc seama ca nu ti-am spus multe lucruri despre viata. De maine vei fi impreuna cu sotia ta, trebuie sa stii unele lucruri. Uite, spre exemplu, cunosti degetele de la mana ?
- Sigur, tata, degetul mare, aratator, mijlociu, etc
- Nu, fiule, stai sa-ti explic : exista degetul calatoriei, al directiei, al placerii, al casatoriei si al distinctiei.
- Ah, nu stiam asta, tata.
- Degetul calatoriei este degetul mare, care iti permite sa faci autostopul ; degetul directiei – indexul -, il intinzi ca sa indici un anumit lucru ; degetul casatoriei – inelarul -, pe care pui verigheta, iar degetul distinctiei – cel mic – pe care-l ridici cand bei cafea.
- Am inteles, tata, dar ai uitat degetul placerii.
- Ah, Simon, l-am lasat pe cel mai bun la sfarsit… degetul placerii este degetul mijlociu, cel mai lung si mai frumos… pentru placere, fiule… il umezesti cu limba… si numeri bancnotele...


Despre Orgoliu - Lise BourbeauSunt foarte putini oameni carora le place sa auda vorbindu-se despre orgoliu. N-am intalnit inca pe nimeni care sa fi reusit sa-l stapaneasca in intregime. Orgoliul este una din numeroasele manifestari ale fricii, dar acesta are si o latura care tine de aspiratia spre perfectiune a omului. Acesta este constient de perfectiunea divina care exista in el, dar o exploateaza in mod gresit din dorinta de a avea intotdeauna dreptate, in detrimentul celorlalti. Orgoliul este o alta greseala a planului mental, a intelectului.

Orgoliosul se recunoaste dupa felul in care vrea, in orice imprejurare, sa aiba dreptate si sa le arate celor din jur ca ei gresesc. Vrea sa dea impresia ca el este singurul castigator. Dar puterea ce pare sa vina din orgoliu nu este decat o iluzie, caci, in realitate, orgoliosul pierde intotdeauna.
Se spune ca orgoliul este cea mai mare nenorocire a umanitatii. El sta la originea marilor tulburari din viata sociala, a rivalitatii intre popoare, a razboaielor, intrigilor, urii si ranchiunei manifestate fata de altii. Orgoliul da nastere la ambitii pentru putere, dar inaspreste inima si ne impiedica sa ne iubim semenii.
Orgoliosul e convins ca el e intotdeauna drept si ceilalti nu. A incerca sa schimbi pe cineva e o forma de orgoliu. Cand, in sinea ta, crezi ca esti corect si ai dreptate in comparatie cu altul care, dupa tine, nu numai ca greseste, dar modul lui de gandire e complet deplasat, tu esti singurul care are de pierdut.
Daca te lasi stapanit de orgoliu, asta te va costa foarte mult in ceea ce priveste dragostea, relatiile, sanatatea si fericirea! Oare chiar merita?

Orgoliosul e cel care se cunoaste cel mai putin pe sine. E atat de plin de el, incat orice tentativa de a-l lamuri va fi sortita esecului. Nu vrea sa stie nimic. Nu suporta sa fie contrazis. ii place compania oamenilor care il flateaza. Binele pe care-l infaptuieste cineva cu dorinta secreta de a fi aplaudat si glorificat se intoarce intotdeauna impotriva autorului sau.
Din acest motiv, atatia oameni care incep un lucru cu bune intentii ,acesta, in final, se intoarce impotriva lor, caci, pe parcurs, orgoliul a pus stapanire pe ei.
Exista doua forme de orgoliu: mental si spiritual.

Orgoliul mental il caracterizeaza pe cel care crede ca stie totul. De indata ce i se pun la indoiala cunostintele, orgoliul iese la suprafata si acesta este inceputul unei indelungi lupte obstinate pentru a-l face pe interlocutor sa-i inteleaga punctul de vedere. Il putem recunoaste pe orgolios dupa felul lui de a fi. Vorbeste repede, intr-un stil grabit. Vrea cu orice pret sa aiba dreptate si incearca in toate felurile sa se faca inteles, pana cand interlocutorul exclama: “Aha, am inteles”. Trebuie sa-i dai dreptate!

O alta trasatura specifica orgoliosului este folosirea in mod curent a cuvintelor: “Da, stiam”. El stie totul. Daca intr-adevar stie totul, de ce se simte obligat sa o spuna? Ti se intampla de multe ori sa rostesti aceasta fraza? In aceasta situatie, cel mai important este sa fii tu insuti convins ca stii. Tu si numai tu!
Daca ai fost intrebat:”- Stiai?”, era cu totul altceva. Era o intrebare care astepta un raspuns. Nevoia de a spune ca stiai ceva, fara a fi fost intrebat, se naste din orgoliu.

Orgoliul te face sa rezisti oricarei transformari interioare. incearca mereu sa te impiedice sa-l vezi pe Dumnezeu in fiecare om, sa ierti, sa-ti exprimi emotiile si sentimentele, sa fii tu cu adevarat, sa inveti sa te cunosti si sa evoluezi. Daca in prezent esti suparat pe cineva si simti ca ti-e imposibil sa-i ceri iertare, in primul rand fiindca-i porti pica si fiindca n-ai incercat sa recunosti dragostea in gesturile sau cuvintele sale, inseamna ca lasi orgoliul sa te impiedice. Probabil gandesti in felul urmator: “Dar daca i-as cere iertare, asta ar insemna, nici mai mult nici mai putin, sa-i dau dreptate si sa recunosc ca am gresit!”.

Incearca sa privesti orgoliul ca pe o entitate exterioara care nu vrea decat sa te influenteze. Imagineaza-ti ca e o voce din capul tau care te deranjeaza continuu si nu te lasa sa traiesti. Hotaraste ca, de acum inainte, vrei sa-ti dirijezi singur viata, fara a mai asculta de vocea aceea.

Iti sugerez sa-i dai, ca si supraconstiintei tale, un nume, de exemplu, CANTA. De fiecare data cand ii simti prezenta, spune-i: CANTA, pleaca de aici, nu te-am invitat, dispari imediat! Vei vedea ca e foarte eficient. Cand esti stapanit de orgoliu, nu mai esti tu insuti, nu-l mai exprimi pe Dumnezeul tau interior. Te lasi influentat.

Orgoliul tau va face orice pentru a supravietui. Se va intoarce impotriva ta din momentul in care ai hotarat ca vrei sa-l stapanesti. Te va ataca mai ales in primele saptamani ce urmeaza deciziei tale. Dupa observatiile si experientele personale, pot sa-ti spun ca in primele trei saptamani va fi cel mai rau. Apoi, treptat, rezistenta sa incepe sa slabeasca si totul devine mult mai usor.

Orgoliului ii este frica. il putem compara cu o vecina care vine mereu la tine sa-ti impuie capul cu povesti infricosatoare. Tu o lasi sa te ameteasca astfel in orice moment al zilei. Cand, in sfarsit, te decizi sa-i spui: Pleaca de aici, nu mai am chef de povestile tale, ea intra in panica. isi pierde teritoriul unde putea oricand sa se defuleze. Dar va reveni, pentru a verifica adevarul spuselor tale. Asa se intampla si cu orgoliul. O vreme va face orice ca sa supravietuiasca, pentru a disparea apoi cu totul. Trebuie sa ramai in permanenta atent, sa fii stapan pe situatie.

E bine sa fii mai constient, pentru ca omul e in general foarte orgolios. Nu ne putem debarasa de azi pe maine de aceasta boala care exista de generatii intregi. Incepe prin a castiga mici victorii in fiecare zi, facand acte de dragoste!

Orgoliul reprezinta de fapt exaltarea eului inferior, a personalitatii, in contradictie cu eul superior, individualitatea. Pe masura ce o vei dezvolta pe aceasta din urma, orgoliul va avea tot mai putina putere asupra ta.

Atentie si la orgoliul spiritual. Pe masura ce o persoana evolueaza, ea devine tot mai constienta si pericolul de a se lasa stapanita de orgoliu va fi tot mai mare. Incepe sa se simta superioara celorlalti: “Eu sunt mai bun decat tine. El nu e atat de evoluat ca mine”. Aceste ganduri se nasc din orgoliul spiritual. Am cunoscut persoane care atinsesera un grad de evolutie ridicat dar, in momentul in care era vorba sa le fie de folos altora, s-au lasat stapanite de orgoliu si totul s-a intors impotriva lor.

Este foarte important sa fii atent in special cand devii mai constient. Faptul ca ai ajuns la un nivel mai ridicat decat altcineva nu inseamna neaparat ca acesta iti este inferior. Gradul lui de constiinta e inferior, dar puritatea sufletului sau e la fel de perfecta ca a ta. Numai exprimarea e diferita.

Daca ii privesti pe ceilalti ca fiind mai mici decat tine e ca si cum te-ai compara cu un elefant si i-ai considera pe ceilalti niste soareci. Crezi ca un elefant e mai valoros, ca animal, decat un soarece? E primejdios sa gandesti astfel. E ca si cum ai spune ca tu esti Dumnezeu si celalalt nu. Dar trebuie sa-l vezi pe Dumnezeu in fiecare om.

Ceea ce face deosebit de dificila munca pentru stapanirea orgoliului este faptul ca, de indata ce cineva se lasa cuprins de orgoliu, aceasta tinde sa scoata la iveala si orgoliul celuilalt. Cand doi orgoliosi se infrunta, rezultatul este inevitabil doi invinsi.

Cel mai bun mijloc de a invata sa-ti stapanesti orgoliul atunci cand discuti cu cineva care tine neaparat sa aiba dreptate este sa nu te incapatanezi. Accepta ideea ca, in momentul respectiv partenerul tau de discutie detine un adevar important pentru el. la fel de important ca al tau. Cine are dreptate? Amandoi, fara indoiala.

Deci, accepti in forul tau interior ca celalalt are dreptate, dar ca si adevarul tau e la fel de important. iti sugerez sa-i raspunzi urmatoarele:” Accept punctul tau de vedere, chiar daca este diferit de al meu si chiar daca nu-l inteleg. Accept ca pentru tine e important”. Celalalt va fi complet naucit. Orgoliosul vrea intotdeauna sa castige, sa aiba dreptate, sa aiba impresia ca celalalt a pierdut. Dar, dupa aceste cuvinte, se va gasi intr-o situatie in care adevarul sau este acceptat fara ca celalalt sa piarda. Vorbindu-i astfel, eviti sa te certi cu el sau sa i te supui.

Supunerea inseamna a-ti schimba punctul de vedere pentru a fi de acord cu celalalt. Si in acest caz, amandoi aveti de pierdut: tu fiindca, supunandu-te, ai impresia ca ti-ai pierdut toata energia, si celalalt, care se crede castigator, dar si-a castigat o falsa putere. Puterea lui trebuie sa vina din el insusi, nu din ceilalti. Oricine castiga prin orgoliu este in mod automat un invins.

Contrariul orgoliului il reprezinta umilinta. Dar, atentie, multi oameni se considera umili pentru a-si ascunde teama, caci in realitate ei sunt slabi. Le e atat de teama sa nu greseasca, incat se supun de buna voie. Da-le puterea si vei vedea ca se schimba imediat; umilinta lor dispare ca prin farmec… Este ceea ce numim falsa umilinta.

Sunt si oameni care se umilesc mereu si nu-si pot accepta talentele si calitatile. Se simt foarte incurcati cand cineva le face un compliment. Fac totul cu umilinta… Si asta este tot falsa umilinta, de fapt, tot o forma de orgoliu.

Cel mai bine este sa te compari cu cei care-ti sunt cu mult superiori si sa-ti dai seama ca, pur si simplu, ei stiu mai bine sa-l exprime pe Dumnezeu. Astfel realizezi ca mereu mai ai ceva de invatat si accepti mai usor ca orice om e atat de perfect pe cat poate fi el.

Orgoliul atrage dupa sine ipocrizia, vanitatea, setea de putere si alte stari de spirit care nu sunt benefice. Exista doua forme de ipocrizie: cea a omului puternic care se da drept un oarecare si cea a omului obisnuit care se da mare. Ambele forme ne pun in incurcatura: unul prin falsa umilinta, celalalt prin vanitate.
Daca orgoliosul ar stii ce-l asteapta dupa moarte… si ce isi pregateste pentru viata viitoare…! Aceasta nu e o carte de spiritism, dar e bine sa reflectezi la tot ce ti-am spus. De aceea e important sa-ti stapanesti orgoliul, sa devii mai constient de motivatiile tale. Vrei sa te bucuri de glorie si sa fii flatat de ceilalti? Daca e asa, totul se va intoarce impotriva ta. E chiar asa de important sa ai intotdeauna dreptate? Observa cat te poate costa asta!

Poate ajuti pe cineva in speranta ca-ti va spune cat esti de bun si de minunat? Speri ca ajutorul pe care-l dai sa fie strigat in gura mare pe strada, de toata lumea? Observa ce se intampla cu tine! Sa presupunem ca ai ajutat pe cineva, dar persoana respectiva ti s-a parut ingrata, nerecunoscatoare. Nici macar nu ti-a multumit, in schimb a inceput sa povesteasca tuturor cum si-a luat viata in propriile maini si, astfel, s-a schimbat nebanuit de mult. Despre ajutorul tau n-a suflat nici o vorba! Te demoralizeaza, nu-i asa?! Ai fi preferat sa spuna ca totul ti se datoreaza tie? A astepta recunostinta din partea cuiva este o forma de orgoliu.

Poate vei fi tulburat citind aceste randuri, dandu-ti seama cat esti de orgolios! Dar scopul meu nu este sa te tulbur, ci sa te fac sa devii constient. Daca iti vei da seama ca esti o persoana orgolioasa, e vremea sa incepi sa lupti cu orgoliul tau, caci el este cel care te impiedica sa iubesti.

Tot mai multi oameni sunt afectati de boli grave de inima cum ar fi scleroza multipla. Orgoliul face ravagii. Ideal pentru ei ar fi sa-si lase inima libera sa iubeasca. Sa fie mai putin duri fata de ei insisi si fata de ceilalti.
Latura mentala trebuie folosita pentru a evolua si nu pentru a te umili pe tine si pe altii. Sinceritatea te va face sa traiesti o fericire cu mult mai mare decat aceea de a avea totdeauna dreptate.

Daca iti vei da seama ca n-ai taiat legaturile cu parintii tai, dupa ce ai trecut printr-o asemenea faza, si inca eziti sa o faci, e un semn de orgoliu. A cere iertare si a-ti arata dragostea fata de cineva nu te face sa pierzi nimic. Toti cei implicati sunt atat de perfecti pe cat stiu sa fie. Fiecare a facut asa cum s-a priceput mai bine. Pur si simplu, n-a stiut sa-si exprime dragostea. Pentru a o lua de la inceput, unul sau altul trebuie sa- si deschida inima si sa-si lase orgoliul deoparte. E cel mai bun lucru pe care il poate face un om pentru celalalt. A gandi sau a vorbi cu capul e o forma de orgoliu. in acel moment intri in contact cu mintea celuilalt si el iti raspunde tot cu capul, nu cu inima.

Totul revine mereu la acelasi lucru: dragostea. Fiecare semn de dragoste sfarseste prin a rezolva toate problemele si transforma totul in viata. Dragostea are o mare putere de vindecare fizica, mentala, emotionala si spirituala.

Acum iti dai seama probabil ca in spatele orgoliului se ascunde intotdeauna frica. Frica de a nu fi iubit, de a fi respins, judecat, criticat. Tema de a nu fi la inaltime intr-o situatie, teama de a pierde pe cineva sau ceva. Daca ai de-a face cu o persoana orgolioasa, incearca sa observi toata suferinta si teama ascunse in comportamentul sau. Poate ca va incerca sa te schimbe, sa-ti provoace teama prin atitudinea sa autoritara, transanta. Dar sa nu te lasi impresionat, caci in realitate este, probabil, mai speriata decat tine. Nu incerca sa-i raspunzi tot cu mintea. Vazandu-i suferinta, vei fi in masura sa ajungi la inima ei.
La sfarsitul acestui capitol, te sfatuiesc sa faci o retrospectiva a ultimelor trei zile. Scrie tot ce-ti amintesti in legatura cu contactele pe cate le-ai avut (cu cei apropiati sau cu altii) – prin ganduri, vorbe sau fapte.

Fii sincer cu tine insuti. Nimeni nu se va uita pe foaia ta de hartie. Daca vrei, arde-o dupa ce ai terminat. Observa de cate ori te-ai lasat stapanit de orgoliu. Poate fi vorba despre orgoliu mental: “Eu stiu mai bine” sau “Eu sunt mai bun”.

Exercitiul n-a fost conceput pentru a te face sa te simti vinovat, ci pentru a te ajuta sa devii constient, sa-ti dai seama unde esti si ce hotarare trebuie sa iei. Observa cat te-a costat in ceea ce priveste sanatatea, linistea interioara, relatiile, fericirea, dragostea fata de ceilalti. Esti pregatit sa platesti in continuare acest pret?

Cred ca, daca ai reusit sa citesti pana aici, ai intentia ferma sa fii propriul tau stapan, sa stii sa-ti recunosti adevaratele nevoi. E fundamental sa te ocupi de orgoliul tau. Observa ce schimbari se vor petrece in viata ta.Cand vei termina lista, studiaza fiecare situatie si du-te sa vorbesti cu persoana in cauza. Daca e cazul sa-ti ceri iertare, fa-o. Explica-i faptul ca te-ai lasat dominat de orgoliu. Spune-i ca nu erai cu adevarat tu cel care-i vorbeai, ca totul venea din orgoliu. Marturiseste-i ca ai decis sa fii propriul tau stapan, dar va trebui sa aiba rabdare cu tine, caci nimic nu se poate face de azi pe maine. Acest semn de dragoste te va ajuta, crede-ma. Iata afirmatia pe care trebuie s-o repeti cat mai des posibil:
MÃ ACCEPT CU ORGOLIUL MEU SI MÃ ELIBEREZ TREPTAT DE EL, INCERCÂND SÃ-L VÃD PE DUMNEZEU iN TOTI CEI CE MÃ iNCONJOARÃ.

(Lise Bourbeau)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

O zi plina-ochi de pace, va ureaza cristian_kinetoterapy.....si tot ceva doriti in viata.. Doresc ca fiecare sa poata posta liber cu conditia pastrari bunului simt si fara postari xenofobe si rasiste. Cu totii suntem copii Divinitatii.