Secrete.

luni, 13 mai 2013

Despre giganţi şi uriaşi

1
Despre giganţi şi uriaşi
                                                      Dan Corneliu Brăneanu
S-a discutat mult în decursul timpului, despre aşa-zişii giganţi, o rasă sau specie care a trăit în timpuri imemoriale şi care se caracteriza printr-o înălţime foarte mare a indivizilor. În folclorul nostru, care constituie de fapt o memorie ancestrală, nu o fabulaţie populară, ei sunt cunoscuţi sub numele de urieşi.
Discuţiile au plecat de la găsirea unor schelete cu oase neobişnuit de lungi. Reluăm unele din aceste informaţii apărute în presa noastră după anul 1975:
- La Gargayan în Filipine s-a găsit un schelet de 5,18 m. lungime;
- La Alguctca lângă Magliss în Caucas s-au găsit în anul 1961 schelete de 3,0 m. lungime;
- În Moravia s-au descoperit unelte de piatră lungi de 3-4 m. măsura unor asemenea uriaşi putându-se calcula proporţional;
- În California în anul 1895 minerii au găsit un schelet de femeie care avea 2,38 m. înălţime;
- În anul 1930 înălţimea medie a scheletelor găsite în Nordul Mexicului indica o rasă de 2,44 m. înălţime;
- În URSS muncitorul Alexander Linnik, a exhumat un schelet de femeie de 3500 ani vechime şi 2,65 m.
Exemplificările pot continua, dar preferăm să dăm şi exemple din documente şi literatură. Astfel menţionăm, selectată, următoarea scară de exemple, tot din presa noastră, dar din anul 1907:
- Sesostis, rege în Egipt, avea 2,26 m. - Împăratul Maximilian 2,45 m. - Un general din armata lui Xerxes 2,55 m. - Un sclav numit Gabara trimis din Arabia împăratului Claudiu 2,80 m. - Goliat (din Biblie) 2,92 m. - Pussio şi secundilla aflaţi la Roma pe vremea ămpăratului Augustus 3,018 m. - Sclavul Eleafar evreu trimis de Artaban,
regele parţilor, împăratrului Tiberiu 3,091 m. - Eroul mitic grec Orestes 3,10 m. Valorile în metri rezultă din valorile transmise (majoritatea în coţi) şi transformate.
În ţara noastră schelete descoperite de curând au fost menţionate de N. Densuşianu în „Dacia Preistorică” şi în alte locuri, chiar şi în Ana Şoit: „Legende populare mireşeşti”.
Există şi alte indicii care conduc la înălţimi cam de aceleaşi valori sau mai mari pe baza şi a altor surse cum ar fi lungimea tălpilor picioarelor imprimate în stâncă, în numeroase locuri de pe glob şi bineînţeles şi de la noi din ţară, sau distanţe dintre orbite, etc.
Ştiinţa oficială încă nu a acceptat situaţia arătată mai sus, dar cred că oricare cititor realizează că datele prezentate acum şi în alte episoade viitoare nu sunt aiureli şi că speculaţii teoretice nu pot prevala realităţii efective.
Descoperirea de-a lungul timpului în diferite puncte ale Terrei şi bineînţeles şi în ţara noastră a numeroase oase izolate sau chiar schelete evident de oameni dar mult mai mari decât a rasei actuale, a ridicat problema uriaşilor (giganţilor) care ca atare - deşi în
2
faţa unor probe evidente - a fost aruncată la coşul uitării de „ştiinţa” oficială din care cauză nu a putut intra nici în conştiinţa intelectualilor care în masă se conduc încă din comoditate după automatisme şi tipare fixe de gândire materialiste.
Desigur, ca orice problemă de cercetat, de ştiinţă sau nu, trebuie început cu Cartea Cărţilor, cu Biblia. Referiri la uriaşi veţi găsi deci în Geneză 6:4; Numeri 13:33; Deuterom 2:10 şi 3:11 şi 1 Cronici 20:6, surse pe care le are oricine în casă, deci asupra cărora nu mai insistăm pentru a putea trece la alte izvoare, începând cu ţara noastră, care şi în acest domeniu ocupă o poziţie de frunte în eşicherul mondial, şi vom începe cu basmologia.
Analiza bibliografiei basmelor de pe toate teritoriile pe care au trăit seminţii româneşti, arată că acestea considerau că uriaşii reprezintă generaţia anterioară umanităţii actuale. Antropologic ei erau identici cu semenii noştri de azi dar având proporţii mult superioare, adică de exemplu în gura lor puteau să intre 6 oameni deodată şi picioarele lor erau groase cât butoaiele. În concepţia strămoşilor noştri uriaşii, fiinţe considerate reale, erau în general cam prostănaci dar în general buni şi miloşi deşi, unii dintre ei, pot fi vicleni, cruzi şi chiar antropofagi. Uriaşii noştrii nu aveau alte malformaţii genetice decât dezvoltarea exagerată, spre deosebire de exemplu de cei din Elada unde s-a înregistrat cazul mai celebru al uriaşului Briareu, care avea 100 braţe şi 50 capete, caz de data aceasta chiar neplauzibil, probabil metaforic, fiind singular.
Mai interesant şi strict specific basmologiei româneşti sunt denumiri omonime ca jidov, tătar, novac şi arap, dintre care primele două mai importante prin neaşteptate conotaţii, celelalte două fiind mai puţin folosite, ultimul chiar foarte rar.
La început vom face o precizare în legătură cu termenul uriaş. Lazăr Şăineanu şi după el şi ceilalţi filologi au considerat că originea lui este limba maghiară pe filiaţia orias (om gros) ceeace este evident facil, ilogic şi greşit. Nu trebuiau românii să aştepte venirea ungurilor ca să-şi denumească antecesorii, atât timp cât în limba sanscrită există un termen care se scrie identic uryas şi care înseamnă „putere” sau „forţă”. Uriaşul „luat” de la unguri nu se putea răspândi uniform în toată ţara, aşa cum se regăseşte în toponimie. Pe de altă parte legătura dintre limba noastră şi cea sanscrită este în prezent bine documentată şi poate fi considerată dovedită ca atare. Filiaţia maghiară este deci desuetă, dacă o mai susţine cineva. Este de mirare dar simptomatic totuşi că şi în sec. XIX, când limba sanscritp era deja cunoscută printre filologi şi oameni de ştiinţă, nu s-a gândit nici unul să o folosească comparativ cu cea română. Alte numeroase cuvinte româneşti neaoşe au fost date ca având origine maghiară, deşi dacă ele sunt căutate în dicţionare etimologice ungureşti sunt trecute acolo ca venind din limba noastră. Situaţia iarăşi simptomatică s-a deplasat mai târziu cu ocazia elaboării Dicţionarului Explicativ al Limbii Române - DEX - în care un procent foarte mare de cuvinte româneşti sunt date ca provenind din limba bulgară. Reamintim că autorul Dicţionarului era vechiul comunist de origine bulgară Iorgu Iordan şi că deşi anomalia, evident tendenţioasă, a fost sesizată încă înainte de Decembrie 1989 totuşi nu se va corecta nimic, după toate probabilităţile, nici în viitorul previzibil.
Revenind la denumirile omonime vom arăta despre primul (jidov) că acesta are o mare folosire şi în prezent în toponimia noastră. Personal am colecţionat 54 denumiri dintre care 7 se referă la cetăţi, 16 la localităţi sau locuri în general, 10 sunt cursuri de apă, 11 sunt munţi, peşteri sau stânci şi 10 diverse.
Pentru a exemplifica această colecţie de nume cu forme totuşi diferite de cea de bază vom arăta pe acelea legate de munţi sau situate în munţi: Oborul Jidovilor la Polovraci,
3
Masa Jidovului pe râul Sebeş, Peştera Jidovina în Apuseni, Vârful Jidovia lângă Ocoliş (Alba), Idavanul în munţii Retezat, Vulcanul Jidova lângă Zlatna, muntele Jidovanul la Gura Zlata, Măgura (nu e chiar munte) Jidovului în Dobroteşti Teleorman, Capul Jidanului (1483 m.) în munţii Suhard, iarăşi o măgură Jidova în comuna Ianca-Olt şi Vârful Jidu (2091 m., între Răşinari şi Voineasa). Din celelalte grupe mai reţinem următoarele forme: Jidava, Jidovii, Jidova, Jidoviţa, Jdioara, Jidoştiţa, Jidiovina, Jidoaia, Jid, Jidan, etc.
În raport cu această formă se găsesc relativ mult mai puţine cu apelativul Uriaşi ca de exemplu totuşi Grota Uriaşilor în satul Trestioara - Buzău şi altele.
Formele derivate din Jidov au fost preluate şi în literatură ca de exemplu Poiana Jidovului care apare la Sud de Iaşi în „Ţara de dincolo de negură” de M. Sadoveanu. Interesantă este denumirea de Oase de Jidovi dată în judeţul Olt olanelor de lut pentru transportul apei.
Al doilea omonim interesant al uriaşilor este tătar pe care Lazăr Şăineanu, ca şi pe cel de jidov, îl pune în corelaţie directă cu poporul (popoarele) respective justificând astfel: „principiul pe care se bazează asemenea nomenclatură este caracterul mai ales păgân al popoarelor respective la care se adaugă păstrarea în timp şi spaţiu”.
Alăturarea este din nou facilă pentru că poporul nu poate face nici o asemănare atât de ilogică între uriaşi şi tătari (ca şi între uriaşi şi evrei).
Nicolae Densuşianu în „Dacia Preistorică” arată clar: „La început termenul de Tartar-os ni se prezintă astfel în părţile de nord ale teritoriului pelasg, cu deosebire în Dacia, ca un titlu cosmogonic al supremei divinităţi” (pg. 210). Tartaros însemna pur şi simplu Saturn (Cronos). Din Tartar s-a ajuns la Tătar, sau la Roma Tartar (Apollo, după Suetoniu) sau Tatra la vecinii noştri din Vest. Multe vârfuri de munţi la noi se numesc astfel. Vom trece peste prea cunoscutele Chei ale Tătarului, dar vom reţine un vârf din Făgăraş, Vârful Tătarului (1890 m.) din apropierea cabanei Suru, nestrăbătut nici azi de traseele turistice obişnuite. Traseele de pătrundere ale tătarilor (istorici) în ţara noastră sunt bine cunoscute. Se mai ştie că nici ei, ca nici alţi năvălitori, nu foloseau crestele munţilor ca drum de acces, ci văile sau malurile acestora. Atunci cum îşi poate închipui cineva că stingherul vârf din Făgăraş a trebuit să ia numele unor bande izolate puse numai pe jaf care au activat episodic dar la mari distanţe în timp şi spaţiu. Vârfurile de munţi erau şi locuri sacre şi nu li se dădea numele unor venetici, forţe ale morţii.
Aceiaşi confuzie de bun simţ mai este încă acreditată şi în legătură cu sutele de denumiri orografice din munţi legate de cuvântul Ţigan care ăn realitate este Tigan din sanscrită, ceea ce ănseamnă vârf, dar asta este o altă problemă.
În studiile pe care le-a încheiat la Paris, Cornelia Velcescu, acordă denumirii Tartar = Tătar cea mai veche datare pe care a putut s-o facă prin teoria proprie a precesiilor şi a inversării polilor magnetici, de circa 76.000 ani înainte de Hristos pentru zeul Man (Saturn) pe vârful Omul din Bucegi.
În concluzie Tătar înseamnă Saturn şi nu are nici o legătură cu tătarii ca populaţie semnalată istoric sub acelaşi nume.
Cu aceste precizări să trecem din basmologie în mitologie folosind complexa sursă „Mitologie română” de Romulus Vulcănescu. Acesta consideră uriaşii ca a doua experienţă antropologică a antropogeniei divine, adică a evoluţiei creaţiei omului pe Pământ, ei precedând a treia fază care este reprezentată de oamenii propriu-zişi. Există o bogată toponimie şi cu Uriaşi, separată de cea cu Jidovi. Dintre trăsăturile lor comportamentale
4
mai adăugăm că uneori uriaşii se certau între ei, ocazie în care erau foarte violenţi, dar că femeile lor erau mult mai paşnice, muncitoare dar şi guralive. Uriaşii au pierit prin prostia lor fiind înecaţi de potopul pe care şi l-au declanşat singuri, ultimele exemplare expiind în peşteri unde în general se refugiaseră.
Important de reţinut atât din basmologie cât şi din mitologie este faptul că rasa omenească propriu-zisă a apărut înainte de stingerea rasei uriaşilor alături de care a convieţuit o bucată de vreme.
Problema uriaşilor este exemplar tratată de victor Kernbach în best-sellerul anului 1973 „Enigmele miturilor astrale”. Pe lângă o documentare eshaustivă autorul leagă ăn mod foarte corect misterul uriaşilor de existenţa pe tot globul a sculpturilor megalitice a căror geneză antropică este sustenabilă prin pregnanţa unei game întinse de dovezi şi care face ridicolă „certitudinea” dictatorială a ipotezei acţiunii haotice a factorilor naturali, ipoteză încă susţinută cu verocitate de mediile oamenilor de ştiinţă (materialistă).Căci cine putea să realizeze nişte sculpturi atât de mari sau în poziţii atât de cocoţate decât oameni de talie corespunzătoare, dacă refuzăm aportul în execuţie a unor extratereştrii dotaţi cu mijloace ultraperfecţionate (laser, ultrasunete)? Victor Kernbach pleacă atât de la Biblie şi Cartea lui Enoh, cât şi de la cartea ebraică Zohar. Informaţia bogată complică problema întrucât în afară de uriaşii propriu-zişi cantonaţi în Atlantida, dar răspândiţi şi în restul lumii inclusiv la noi în timpuri imemoriale, rasă oricum distrusă pe la anul 12000 înainte de Hristos cu ocazia marelui potop, autorul semnalează uriaşi rătăciţi şi pe vremea lui Moise care locuiau la est de Iordan în ţinutul Hebron. Aceştia erau fiii lui Enac şi dimensiunea lor colosală este menţionată în Biblie (Numerii 13:33). Se pare că uriaşii în general erau folosiţi numai pentru muncile grele şi că arareori coborau din vârfurile munţilor având ca diferenţă faţă de oamenii obişnuiţi şi sângele care la ei era albastru.
Victor Kernbach aduce o sursă în plus în atestarea uriaşilor, pe Herodot (Istorii I, 68) şi mai enunţă şi problema guganilor din munţii Retezat, problemă deosebit de interesantă, din care cauză ea nici nu a atras atenţia antropologilor noştrii (vezi Arca nr. 8).
Mai evidenţiem o singură sursă: Louis Charpentier în lucrarea „Les Geants et le mystere des origines” ăn care printre altele se confirmă perioada de dispariţie în masă a uriaşilor între 10.900-13.050 î.Hr., atunci când omenirea se afla ăn zodia Fecioarei (ştiind că în prezent se consumă ultimii ani din zodia Peştilor înainte de a intra în Vărsător).
Prezenţa uriaşilor în memoria ancestrală este consemnată la foarte multe, daca nu la toate popoarele şi în toate ţările. La noi problema, bogat reprezentată pe spaţii întinse, îmbracă un aspect special prin dublarea până la substituire a denumirii „uriaş” cu cea de „jidov”, ceeace conduce la o anumită semnificaţie cu implicaţii actuale politice după cum s-a putut auzi şi vedea la o celebră emisiune în contradictoriu de la Televiziunea Română, emisiune a redactorului M. Tatulici.
Este o problemă pe cât de interesantă pe atât de neglijată de oamenii de ştiinţă atât istorici cât şi antropologi care au considerat, împotriva evidenţelor materiale, că ea nu poate exista întrucât nu se încadrează în teoria evoluţionistă a lui Darwin. Este vorba deci de o dogmă, chiar ştiinţifică fiind, dar tot dogmă rămânând. Acum la sfârşit de secol, în toate domeniile inclusiv cel al Ştiinţei, dogmele sunt aruncate la coşul Istoriei, chiar cea mai sus amintită, ceeace ar putea şoca încă pe mulţi „reacţionari” materialişti.
Evidenţele materiale la care ne refeream cuprind nu numai amintiri transmise prin toponimie, prin „basme”, unele documentele scrise, dar mai concret prin urme materiale:
5
oase şi chiar schelete care au fost găsite sau se găsesc ăn permanenţă ăn diferite puncte ale Terrei. O altă probă materială indirectă este prezenţa, consemnată oficial în diferite zone geografice, au unor fiinţe de înălţime mai mare purtând diferite denumiri dintre care cea mai cunoscută fiind Yeti. De fapt aceştia nu sunt uriaşii noştrii, dar acceptarea existenţei lor evidente demonstrează din nou întârzierea în cunoaşterea realităţilor produsă în ultimele 2-3 secole de o preocupare importantă a speciei umane denumită Ştiinţă, care prin dogme şi reguli rigide şi materialiste, a condus prin poluare, manipulare genetică şi energie atomică la un sfârşit prin autodistrugere a unui ciclu de civilizaţie care este periclitat. În cazul lui Yeti dogma este că el nu poate exista căci nu se ştie unde poate fi încadrat în încrengătura antropologică. Cum zicea academicianul Grigore Moisil „Omul când nu înţelege, e contra”. Insistăm asupra acestei situaţii căci deşi un asemenea exemplar femelă de Yeti a fost filmat ţi dat la RTV mai sunt încă numeroşi „intelectuali” adică oameni şcoliţi prin discipline dogmatice care refuză să creadă în existenţa lor. Este aceeaşi situaţie cu cei care deşi văd un O.Z.N. continuă să afirme că aşa ceva nu poate exista în realitate din cauza distanţelor enorme dintre planete şi stele, a posibilităţilor ... bla, bla, bla (tradus pe româneşte limbaj de lemn sau aiurea în tramvai).
S-a făcut intenţionat această digresiune Yeti - O.Z.N. pentru a pregăti condiţiile de înţelegere a fenomenului Uriaşilor care au existat efectiv pe această planetă a noastră, Terra...


http://greaterancestors.com/7-skeletons-giants-in-alaska/
7′ Skeletons Giants in Alaska

Ancient Cemetery Uncovered in the Atlin Gold District.
Special Dispatch to The Call. VANCOUVER, Nov. 17.—James L. Perkinson, an American miner of Atlin, arrived here to-day with news of the finding of a number of skeletons in an ancient Indian cemetery in the north, which is of startling scientific interest.
Perkinson is one of the owners of the Yellow Jacket, a rich claim . which Is supposed to be the fountain head of Pine, the principal creek in Atlin district. Two weeks ago the first excavations were being made for a new tunnel and what appears to have been an old Indian
burying ground was opened up.
Five skeletons, nearly complete, were exhumed and each is the set of bones
that belonged to a giant of prehistoric times. One of the skeletons measures over
seven feet in length, so that the man must have been considerably over that height. Then there were two others of within an/Inch of seven feet and the remaining two “were more than six feet in length and the men were of gigantic frame.”
The altitude Is high and the ground was half frozen, 80 that the bones were preserved almost intact Perkinson says that .he expects if they had kept on digging they would have found many more, as these were lying comparatively close together.
The bones of the fingers and toes bad crumbled away, but the linger of one skeleton hand was sufficiently •strong to hold a ring of what appears to be lead or some similar base, metal. The skeletons were unusually well formed, but one unique feature was that the arms were several inches shorter than ordinarily appears, while the size of. the bones of the forearm was enormous in comparison to the usual models, Beside two of the skeletons were spears, rudely shaped with a soft metal • [Native copper?]
and pointed with sharp stones. The spears were only about three feet long and five’ Inches thick at the top. tapering at the lower end. The top contained a socket into which a wooden shaft was probably placed, in order to wield the big piece of metal. Other pieces of stone and carved metal were found..
 

This is what the 5 skeletons would look like, the tallest being 7 feet.
The general physical appearance of.the. skeletons, according to the cursory examination of the miners, was similar to that of the-Indians of the present day. They were certainly of the flathead type of tribes. That the burying place Is of.ancient origin’ Is evidenced by the fact that the Indians say none of their tribesmen have lived within fifty miles of this place as far back as stories have been handed down. There are several mounds, presumably made by the Indian’s in the vicinity of the new mine tunnel ,now being extended.
The San Francisco call., November 18, 1900, Image 14
About The San Francisco call. (San Francisco [Calif.]) 1895-1913

Location of Atlin in SE corner of Alaska
#
Although the story sounds impressive, I suspect the skeletons are only some more examples of the CroMagnon-like Paleoindians, possibly of a type that practiced cranial deformation, but scarcely any larger than some historical Indians at the time of First Contact. If they were using Native Copper that is also basically unremarkable, although it might indicate some relationship to the Old Copper Culture Archaics of the Great lakes area. We cannot begin to estimate the age of these skeletons, unfortunately.
Best Wishes, Dale D.

2012-10-03 16:09:15
 Source: http://frontiers-of-anthropology.blogspot.com/2012/10/giant-skeletons-found-in-alaska.html


Mass Graves of Giant Humans in America


Mass Graves of Giant Humans Found in North America

Did the accounted giants in the Bible, called the Amorites, once roam the Ohio Valley? 

Over 300 Historical Accounts of Giant Skeletons Indiana

Indiana Geological Survey, 1862

Henry County, Indiana
About seven or eight miles west of New Castle, a number of Indian skeletons were disinterred in the constructing a turnpike, and about the same distance south of town some remarkable humans bones and skeletons of giant size were dug out, with other relics, during the making of the road.

Henge group in Henry County, Indiana  that was originally published in"Prehistoric Antiquities of Indiana."  The large henge with gateway facing to the east was to venrate the sun o the morning of the spring and fall equinoxes.  Northeast of the large henge is a series of mounds and henges, Mound #4 is aligned to the mound on the western edge of the bluff. 

Indiana Geological Survey 1881

Delaware County, Indiana
The Indians used many of the hills as burial places; bones have been discovered which from their size would indicate that they belonged to a race of giants.

Henge in Deleware County, Indiana.  From "The Nephilim Chronicles: A Travel Guide to the Ancient Ruins in the Ohio Valley."

History of Randolph County, Indiana, 1885

In a gravel bank on the west side of the White river, west of Mt. Zion Church, near Nathan Butts, were found several skeletons; and with nearly every one, coals of fire seem to have been thrown in. They were three or four feet below the surface, lying horizontally, and mostly large. The teeth were solid, though some were worn.Rectangular earthwork in Randolph County, Indiana with gateways aligned to the summer and winter solstices.  Good example of the numerology and mathematics used by the giant race.  


Davenport Morning Tribune February 5, 1889

Many Skeletons of an Extinct Indian Race Unearthed in Indiana

Whitlock, Ind., Feb. 4.- A huge graves pit was opened here recently. Soon after the excavating began a skeleton was found, and as the pit widened other skeletons were until at last thirty graves had been opened and many skeletons brought to light, evidently the remains of an Indian tribe-the Shawnees, probably, who had the villages in this region. One skeleton was found beneath a large stump, and yesterday another was found twelve feet under ground. The graves appear in regular order, and the occupants were buried in a sitting posture. In one grave three skeletons, supposed to be those of a woman and two children, were found. Yesterday the largest specimen was unearthed, the body of a person who in life must have been a giant. A peculiarity of the skeletons is that of the teeth are nearly all in a perfect state of preservation. In one grave beside the human skeletons was that of a dog, a copper spear-head, and earthen pot, and numerous beads, proving that some important personage had been put to rest there. The city of the dead is undoubtedly 150 years old.

Ohio Democrat November 24, 1892

BURIAL PLACE OF GIANTS
Skeletons of an Ancient Race Unearthed in Indiana
Many Traditions Brought Out by the Discovery-Evidence of an Extinct Tribe of Very Large Americans
A rich archaeological find was recently unearthed two miles west of Crawfordsville in a gravel pit along the high bluffs of Sugar creek. Thus far twenty-five skeletons of Brodingnagian stature have been exhumed, and the unburying of these mammoth bones is still going on. This necropolis of long ago is filled with exited hunters of curios and scientific students from Wabash college almost continually, and as soon as removed from the gravel their rattling bones carried away to become parts of departments of archaeology, which are being established all over the city.
The last skeleton taken from the burial ground was a gigantic one,measuring seven feet in length. The femur alone would prove that the skeleton was that of a giant, and the pelvic bones twice as large as those of an ordinary man. The grinning skull of the giant had a perfect set of teeth, not one cracked or decayed, and with an enamel as beautiful as polished marble. The bones were perfect in every detail, notwithstanding the fact that they must have interred here for centuries. The entire absence of vegetable matter in the soil and the perfect drainage would account for the preservation of the bony structure.
Of the whole number of skeletons thus far found only two indicate immature development, the remainder representing the fraework of a race of men evidebtly extinct for centuries. This is certainly the first discovery of skeletons in which the characteristic development of giants has been observed. It is thought by local scientist that these bones belong to a tribe of aborigines, but this theory cannot be fully established by the material structure of the skeleton.
Although no implements or ornaments were found buried with the bones, yet in close proximity many instruments of warfare and domestic untensils were found. They are mostly composed of stone, though some are composed of copper and a few of shell and bone. The stone implements are flint spears and arrow heads, and appear to be wrought with exceeding great skill. Pottery is found in great abundance. For many years specimens of these pots have been unearthed in this region, especially along the banks of the creek.
None of these skeletons was found in a separate grave, they being for the most part piled together in one conglomerate mass. Ten were found in one place in close contact, facing the setting sun, and arranged in a sitting posture. Many of the bones found farther down the bank, and in a soil in which there was more vegetable matter, crumbled to a dust as soon as exposed to the atmosphere, and the symmetry of a single bone could not be distinguished.
Many traditions have been brought out since the discovery. One old settler has called to mind the fact that fifty years ago a tree was uprooted on this same spot, exposing three skeletons of gigantic dimensions, and as they were beneath the trees, it must have sprung up long after the bodies were buried.
Gen. Lew Wallace says he remembers the sections of a stranger, who several years ago spent many months digging along the banks of Sugar creek in search of a gold spoon supposed to have been buried long ago when this part of the country was inhabited by savage tribes, and the owner of the land on which these remains were found calls to mind a tradition often related by his grandfather that a Spanish treasure had been buried here in the long, long ago, when the country was a wilderness and Chicago a barren waste of empenetrable swamps.
The excavations are being continued, and it is thought that rich developments are in prospect, for there is not a foot of the soil removed that does not contain some relic or grinning skull.

History of Park and Vermillion Counties, Indiana, 1913

Vermillion County
In March, 1880 while a company of gravel road workers were excavating gravel from the bank on the ridge at the southwest corner of the Newport Fairgrounds, five human skeletons were found... In the gravel bank along the railroad, at the southeast corner of the Fairground, another skeleton was found. No implements of war were found with the bones but ashes were perceivable...A collection of a dozen skeletons shows by measurements of the thigh bones found that the warriors, including a few women, averaged over six feet and two inches in height...the trochanters forming the attachment of muscles show that they were not only a race of giant stature, but also of more than giant strength.


Collins Historical Sketches of Kentucky, History of Kentucky, Lewis Collins, 1874
Ohio County
A Giant-In 1872, in prospecting for coal in Ohio County, about a mile from Rockport, the complete skeleton of a human body of gigantic size was found, 6 feet below the surface. The lower jaw-bone, when fitted over the lower portion of a man’s face in the party of explorers, completely covered it; the thigh bone, from hip-bone to the knee, was 42 inches long, and the fore-arm bone from the wrist to elbow measured 22 inches. This would indicate a giant over 10 feet high.

New York Times, February 8, 1876

The Early American Giant

The public will be unpleasantly reminded of this callous indifference to the future on the part of prehistoric Americans by the recent discovery of three unusually fine skeletons in Kentucky. A Louisville paper asserts that two men lately undertook to explore a cave, which they accidentally discovered not far from that city. The entrance to the cave was small, but the explorers soon found themselves in a magnificent apartment, richly furnished with expensive and fashionable stalactites. In a corner of this hall stood a large stone family vault, which the two men promptly pried open. In it were found three skeletons, each nearly nine feet in height. The skeletons appear to have somewhat frightened the young men, for, on seeing so extensive a collection of bones, they immediately dropped their torch, and subsequently wandered in darkness for thirty-six hours before they found their way back to daylight and soda water.
Now, it is evident that these gigantic skeletons belonged to men very different from men of the present day. A skeleton eight feet and ten inches in height would measure fully nine feet when dressed in even a thin suit of flesh. The tallest nine-foot giant of a traveling circus is rarely more than six feet four inches high in private life and without his boots, and even of this quality are scarce and dear. The three genuine nine-foot men of Kentucky must have belonged to a race that is now entirely extinct, and hence it would be a matter of very great interest if we could learn who and what they were…

Newark Advocate November 27, 1911

IMMENSE GRAVE CONTAINING SKELETONS

Of Prehistoric Race of Giants Unearthed Near Pine Grove Kentucky

Measured 12 Feet.
Pine Grove, Ky. Nov. 27.-Evidences of a prehistoric race have been uncovered by Hugh Yates, a prosperous land owner of this country, on his farm, a few miles west of here. While excavating beneath a high cliff on his place, Mr. Yates came upon an immense grave containing a human skeleton. The frame was of giant proportions.
His curiosity aroused, Mr. Yates called in some neighbors, and, armed with picks, they burrowed their way into the side of the cliff and found an ancient sepulcher crowded with human skeletons, some of them larger than the first one. One of the frames measured 12 feet.
Along with the skeletons were found curiously wrought jewels and strange ornaments, while cooking vessels and musical instruments of queer design were unearthed in great profusion. The diggers are still at work and expect to make even more important finds.Glenn Kimball confirms giants of Peru

On the internet you can see pictures of what seemingly is a mummy of a gold clad giant, taken by Glenn Kimball. I sent an inquiry to the gold museum in Peru and they confirmed that they have the mummy on the pictures in their museum. But on a follow up from me they said that the information from Kimball was false: "Everything expressed in this website is false and without any scientific basis." I managed to get hold of Glen Kimball's son Chase and he spoke to his father about my email and the claim from the Gold Museum: "Glenn is not a liar. He lived there for two years and measured the mummies himself", he replied.


Glenn Kimball
Glenn Kimball
Chase Kimball is in his reply to me is pointing out that everytime a skeleton or mummy of unusual size is found scientists claim that they were just deformed, and he says the reason is because it doesn't conform to what they believe to be natural human evolution.
    He is not the first claiming this and there are of course other implications than conflicting interests from the creationists and the evolutionists: If we should accept that there have existed giants on earth we will, among other things, have to re-write all the history-books!

Another king and artifacts.
Head and a gold robe
Thousands of mounds
It shall still be possible for everybody go to Lima in Peru and see the gold clad mummies, but this is very seldom the case when it comes to ancient mummies of giant stature. I have found plenty of old new-paper articles about the giants that were found when the first Europeans migrated to America. There were thousands of mounds and many of them had bones of very, very tall people. Many times the bones smouldered to dust when exposed to fresh air, but quite a lot of giant bones were moved to museums and other places for examination. They are now seemingly all lost - and it must be allowed to ask why.
Heyerdahl
Thor Heyerdahl was one of the first in modern time to study the old legends and find that they very often not merely were fairytales, but based on historical facts. There are thousands of legends and religious scriptures telling about giants and Chase Kimball is very much in line with Heyerdahl: "The fact that the stories are found in every culture on the planet means that it is true. There is no way that every single culture throughout history has been delusional", he says.
Proof
Well, myself I am getting more an more proof that there is something true to the stories about giants. Dr. Paley has confirmed that there was found a giant skeleton in Saudi Arabia, The Humbolt Museum in USA have confirmed that they have the skulls of the Lovelock-giants and all the actual newspaper-articles in New York times confirm that there has been humans much taller than us living on our planet.


Here is my e-mail correspondence with the Gold Museum and Chase Kimball:
From: Terje Dahl
To: info@museoroperu.com.pe
Sent: Sunday, September 13, 2009 12:13 AM
Subject: Giant mummy
Dear Sir,
I have read on the internet that you have a mummy of a giant in your museum (there are also pictures). Can you please confirm this?
Regards
Terje "Terry" Dahl
Editor
Giants:
www.sydhav.no/giants/giants.htm
Six Fingers:
www.sydhav.no/sixfingers/sixfingers.htmNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

O zi plina-ochi de pace, va ureaza cristian_kinetoterapy.....si tot ceva doriti in viata.. Doresc ca fiecare sa poata posta liber cu conditia pastrari bunului simt si fara postari xenofobe si rasiste. Cu totii suntem copii Divinitatii.