Secrete.

luni, 11 martie 2013

PROGRAMUL SECRET NEGRU - BLACK PROGRAM

DEZVALUIRI-PROGRAMUL SECRET NEGRU - BLACK PROGRAM

SURSA
http://yogaesoteric.net/content.aspx?lang=RO&item=6948

Itinerariul straniu al unui copil ce a fost inclus într-un «Program Secret Negru» (Black Program) 

Visits

 

Videoclip YouTube

Interviurile de mai jos au apărut de curând în faimoasa revistă a mediilor underground „NOVA POLICE”. Dat fiind faptul că această publicaţie difuzează materiale de un anumit gen, în care se fac felurite dezvăluiri atât despre politica secretă a aşa-zişilor „iluminaţi”, cât şi despre planurile satanice ale acestora referitoare la „NOUA ORDINE MONDIALĂ”, ea nu are copyright şi tocmai de aceea este încurajată în permanenţă libera difuzare (gratuită) a informaţiilor ce sunt incluse periodic în această publicaţie extrem de valoroasă, care nu este niciodată difuzată prin reţeaua internet. Specificăm că această publicaţie este organul de informare al celulei-mamă a unei grupări secrete care a apărut în SUA şi care este cunoscută sub numele de W.O.R.C. (World Order Research Center). Celula-mamă W.O.R.C. este coordonată de un ofiţer în rezervă care a făcut parte din U.S. Navy. Aşa cum am amintit mai sus, organul de difuzare al lui W.O.R.C. este revista elaborată în secret „NOVA POLICE”.
 
Dată fiind valoarea evidentă a acestor dezvăluiri, este chiar foarte bine să copiaţi acest interviu exploziv şi îl transmiteţi neîntârziat tuturor acelora care sunt interesaţi de astfel de informaţii şi care sunt capabili să le înţeleagă. Chiar dacă la prima vedere multe dintre aceste informaţii par a fi incredibile, nu trebuie să pierdem niciodată din vedere ideea pe care am expus-o de curând într-un aforism pe care îl includem aici: „Nu numai că Macrocosmosul ni se arată ca fiind cu mult mai ciudat şi mai misterios decât suntem noi, oamenii, capabili să ne imaginăm – chiar şi atunci când deja suntem înzestraţi cu o imaginaţie creatoare ce este cu totul ieşită din comun –, dar în multe situaţii Macrocosmosul se vădeşte ca fiind chiar cu mult mai straniu şi mai misterios decât apare el atât în viziunea marilor iniţiaţi, cât şi (atunci când este privit) din punctul de vedere al marilor înţelepţi.”
profesor yoga Gregorian Bivolaru

Am avut de curând ocazia să îl întâlnim pe unul dintre copiii ce au fost incluşi într-un Program Secret Negru (Black Program) care, după cum veţi putea observa, a avut o evoluţie pe cât de dificilă, pe atât de extraordinară. Astăzi, tocmai pentru că a venit timpul să ne asumăm anumite riscuri în ceea ce privește credibilitatea, mai ales că este vorba despre dezvăluirea unor aspecte uluitoare, care ne pot fi de un real folos în avansarea pe drumul cunoaşterii şi al explorării posibilităţilor adeseori nebănuite ale fiinţei umane, am insistat ca el să îndrăznească să ni se confeseze. Ferindu-se să dezvăluie aspecte legate de anumite proiecte secrete aflate în derulare, în care este încă angajat, acest om a acceptat să ne vorbească, pentru a ne ajuta să înţelegem care este de fapt realitatea ce ne este ocultată cu grijă, precum şi care sunt mizele puse în joc, mize care de cele mai multe ori sunt ascunse fiinţelor umane obişnuite. Mai mult decât nişte revelaţii detaliate, aceste confesiuni reprezintă totodată o atenţionare a cititorilor care sunt avizaţi şi care sunt pregătiţi să înţeleagă dezvăluirile ce ne sunt făcute.
Menţionăm încă de la început că în cadrul acestor confesiuni nu vor fi date informaţii precise, iar datele oferite nu vor fi exacte şi nu vor fi menţionate locurile în care se petrec toate aceste. Dorim ca în felul acesta să păstrăm anonimatul interlocutorului pentru a-i asigura securitatea, mai ales că această persoană este încă şi acum chemată să răspundă la apelul superiorilor săi, pentru a colabora în cadrul unor astfel de proiecte ce se desfăşoară în secret.
Reporter (R): Vă mulţumesc pentru că aţi acceptat să răspundeţi în premieră la întrebările noastre.
Copilul Programelor Secrete Negre (CPSN): Din respect pentru toţi aceia care vor citi aceste confesiuni, ţin să mărturisesc încă de la început că voi răspunde sincer, fără să depăşesc totuşi anumite limite ce se impun. Miza noastră fiind păstrarea secretului, subliniez că nu vreau să fac rău nimănui, şi cu atât mai puţin mie însumi. Intenţionez doar să-i informez pe aceia care sunt capabili să înţeleagă şi să creadă.
R: Ne puteţi spune cine sunteţi?
CPSN: Sunt un vechi agent PSI şi totodată sunt militar cu gradul de colonel. În prezent activez în cadrul unei structuri neconvenţionale speciale ce este integrată într-un program secret foarte avansat. Fiind încă parţial în activitate, subliniez că nu pot oferi detalii cu privire la conţinutul acestui program şi nici referitor la obiectivele sale.
R: Vă rugăm să ne spuneți cum aţi fost recrutat şi care sunt, la modul general, persoanele care lucrează în cadrul unor astfel de programe secrete? De unde provin ele?

CPSN:
Astfel de persoane provin cel mai adesea din familii foarte sărace sau sunt orfane. Ele sunt luate pentru a fi formate încă de la o vârstă foarte fragedă (de la 3 până la 5 ani) şi ulterior sunt integrate în diverse programe secrete de cercetare, dar în 99% din cazuri este vorba despre anumite programe foarte secrete, a căror existenţă este întotdeauna negată în întregime de oficialităţi. Factorii decizionali acţionează în aşa fel încât orice persoană care îndrăzneşte vreodată să vorbească despre astfel de aspecte, care sunt cât se poate de reale, ajunge să fie considerată de ceilalţi dezechilibrată psihic sau paranoică. Tatăl meu natural era de origine americană și lucra în cadrul unei astfel de agenţii ultrasecrete foarte mari. În ceea ce o priveşte pe mama mea naturală, ea era de origine siciliană, și deoarece nu a putut să continue relația cu tatăl meu, nu a avut altă opţiune decât aceea de a mă abandona într-un orfelinat.
R: Vă rugăm să ne spuneţi ce doresc de fapt aceste persoane?
CPSN: Aceşti copii? Ei nici măcar nu ştiu ce se petrece şi de aceea nici nu vor nimic. Ei sunt în prealabil selecţionaţi, apoi sunt supuşi la unele teste, în urma cărora li se descoperă cu exactitate toate aptitudinile, în funcție de care sunt incluşi în astfel de programe secrete, care ulterior vor face din ei fiinţe umane ce sunt total diferite de celelalte, din anumite puncte de vedere.
R: Dar ce vor de fapt mentorii acestor copii?
CPSN: Aceasta ar putea fi de fapt adevărata problemă, căci ar trebui să putem defini cu precizie cine sunt de fapt aceşti mentori, care sunt intenţiile lor şi care sunt obiectivele sinistre la care ţintesc ei.
Ceea ce pot să vă mărturisesc este că după ce sunt selectați, aceşti copii sunt crescuţi în locuri confidenţiale, iar unii dintre ei trăiesc în familiile aşa zişilor „iluminaţi”. Acesta a fost cazul meu. Nu este deloc uşor atunci când trebuie să urmezi o educaţie foarte strictă, fiind obligat să asimilezi felurite cunoştinţe, fără să poți înţelege de la bun început pentru ce faci toate acestea.
Vă pot spune că nu este deloc uşor să fii menţinut într-o astfel de stare, fiind condiţionat să nu divulgi niciodată regulile dure în care sunt crescuţi şi instruiţi astfel de copii. Practic, acești copii nu au o copilărie normală, fiindu-le interzis cu desăvârșire să se joace cu copiii de vârsta lor.

Aş putea să mai adaug că în astfel de cazuri nu există decât foarte rar contacte cu exteriorul. Totul este atunci într-un mod riguros organizat, planificat şi condus, pentru a nu exista nicio altă preocupare cotidiană decât aceea de a deveni ceea ce ni s-a cerut să fim şi pentru care eram zilnic programaţi. Vă mărturisesc că mi-au trebuit ani de zile pentru a reuşi să înţeleg tot ceea ce s-a petrecut. A trebuit să trec peste anumite limite pentru a ajunge să înţeleg ce înseamnă în realitate aşa-numita programare MK sau alte procese de acest gen, ce sunt incluse în cadrul acelei formări… În general, am constatat că în marea lor majoritate, acești copii sunt atent programați şi pregătiți pentru a interveni la un moment dat atunci când sunt trimiși în misiune (de exemplu, un lunetist care primește ordin să asasineze un personaj important care deranjează) sau eventual să îndeplinească funcţii care vor rămâne totdeauna în umbră, ei fiind de fapt cei care trag sforile din culise, în situaţii în care este evident pentru fiinţele umane inteligente şi pline de bun-simţ că, în realitate, în spatele desfăşurării anumitor evenimente se ascunde cineva.
R: Cine sunteţi în aceste condiţii dvs.?
CPSN: Aş putea spune că sunt doar un individ care până la vârsta de 3 ani a fost într-un orfelinat, după care a fost crescut într-o familie a aşa zişilor „iluminaţi” şi căruia i s-a dat o anumită educaţie referitoare la multe aspecte pe care în acea vreme nu prea le înţelegea. În acelaşi timp, îmi amintesc că am fost obiectul a nenumărate teste, fiind inclus în programe de tip MK şi destinat să devin cineva care urma apoi să meargă într-o lume diferită, o lume secretă, ce este întotdeauna ocultată pentru marea majoritatea a oamenilor, o lume care face ca atunci când ieşi din ea (dacă vei mai putea vreodată să ieşi din ea) să te simţi complet singur, căci tot ceea ce trăieşti în acea lume ciudată nu poate fi în niciun caz povestit, pentru că dacă îndrăzneşti să faci aceasta, îţi rişti atât propria viaţă, cât şi pe cea a familiei şi a prietenilor. Având în vedere aceste aspecte, trebuie întotdeauna să fim cât se poate de prudenţi şi de subtili în tot ceea ce urmărim să spunem despre acea lume. Anumite teste secrete, care apoi au devenit de-a lungul timpului o veritabilă activitate pentru care am fost formaţi, aveau drept principal obiectiv de a face din noi nişte agenţi secreţi PSI. Unele dintre aceste teste constau în aceea că eram închis sub pământ (la o adâncime de peste 150 m) în nişte camere care nu aveau decât o uşă metalică şi nimic altceva. În acele camere nu exista niciun alt mijloc de comunicare, puteam eventual urla din toate puterile, dar cu toate acestea nimeni nu putea să ne audă şi nici nu era cu putinţă să pătrundă vreodată acolo. Scopul principal al acestor teste era să ne înveţe să căutăm şi apoi să descoperim, pe o cale paranormală, informaţii despre ceea ce se afla în exteriorul acelei camere, uneori chiar în exteriorul acelui edificiu şi apoi ajungeam treptat să devenim complet autonomi, reuşind astfel să devenim capabili să vedem cât se poate de precis într-un anumit punct ce ne era indicat ca ţintă şi care în anumite situaţii se putea afla chiar pe un alt continent.
Treptat, prin intermediul acestui antrenament dur şi intensiv, deveneam, uneori chiar fără voia noastră, spioni psihici înzestraţi cu puteri paranormale redutabile. Educaţia noastră, ce viza trezirea acestor capacităţi paranormale, era apoi împinsă la extrem, din aproape în aproape. În felul acesta, chiar şi atunci când eram aşezaţi la masă cu alte persoane obişnuite şi dădeam impresia că citim cu atenţie un ziar (sau cel puţin ne prefăceam că citim cu atenţie acel ziar) ne foloseam puterile paranormale ce se treziseră în noi pentru a căuta şi pentru a identifica anumite informaţii precise despre ceva anume care se afla fie într-o altă ţară, fie pe un alt continent. Mai precis, aş putea spune că în felul acesta, ne-am dezvoltat capacitatea ce ne permitea să părem nişte fiinţe umane obișnuite, care „se pierd în mulţime”, dar în acelaşi timp eram capabili să ne proiectăm psihic în altă parte, pentru a obţine în felul acesta anumite informaţii, care ne erau cerute. În cadrul acestui antrenament secret am învăţat, printre altele, să avem percepţia completă a două locaţii în acelaşi timp, stăpânind totodată cât se poate de bine prezenţa noastră simultană în fiecare loc. Atunci puteam să fim conştienţi de ambianţa fizică în care ne aflam şi totodată ne proiectam psihic într-o altă locaţie care se afla la mii de kilometri de locul în care noi ne aflam fizic cu trupul. Până la urmă, această perfectă bilocație a devenit modul nostru obişnuit de existenţă.
R: Consideraţi că trezirea acestei capacităţi paranormale a fost pentru dumneavoastră o şansă extraordinară sau o nefericire?
CPSN: Aş putea să vă spun că această situaţie ne permite să ne bucurăm de anumite avantaje. Spre exemplu, datorită trezirii depline a unor astfel de capacităţi paranormale, era cu uşurinţă posibil să pătrundem fără a da nimănui de bănuit în anumite locuri şi instituţii strict secrete, în anumite şcoli, urcând în felul acesta rapid treptele ierarhice în cadrul anumitor programe ultrasecrete în care eram incluşi.
La modul general vorbind, cam aşa s-au petrecut lucrurile în cazul meu. Totuşi, la vârsta de 18 ani am simţit imboldul să îi caut pe părinţii mei naturali şi, dat fiind faptul că am întâmpinat unele dificultăţi, toate acestea m-au determinat să urmez o școală de detectivi particulari. În acea perioadă, vă mărturisesc că nu doream să mă folosesc de această instruire paranormală decât pentru a avea acces la anumite informaţii ce existau în dosarul meu. Dar până la urmă, lucrurile au luat o cu totul altă turnură atunci când am efectuat ceea ce se numea „cele trei zile de selecţie” pentru a fi recrutat în armată.
După ce am trecut cu bine testul acelor trei zile de selecţie, am fost primit de către un colonel care mi-a propus o întâlnire cu un general. Acesta m-a orientat către o şcoală militară, ce urma să-mi deschidă porţile pentru a fi după aceea angajat în cadrul anumitor servicii secrete. Am avut în felul acesta oportunitatea să fiu admis în cadrul unei şcoli de tip neconvenţional. Diploma de detectiv particular a fost ulterior ştearsă din evidenţe de către armată, care a eliminat în felul acesta urma acestei mici „abateri” din viaţa mea, după cum s-a exprimat la un moment dat generalul care m-a angajat.

Am urmat apoi, sub o altă identitate, o instruire cu totul aparte în cadrul unui serviciu special, după ce m-am format ca pilot de vânătoare pe avioane de tip Mirage 3 şi Mirage 2000. Am plecat apoi în misiune, tot sub o identitate diferită, înainte de a mă integra undeva în Statele Unite, într-una din şcolile secrete de la Air Force, în care se formează piloți pentru nişte aparate de zbor neconvenţionale. Acestea sunt construite pe baza unor tehnologii foarte avansate, păstrarea secretului absolut fiind obligatorie atât în ceea ce priveşte existența lor, cât și în ce priveşte tehnologia utilizată pentru fabricarea lor și programele ultrasecrete în care sunt folosite.
Am rămas apoi mai mulţi ani într-un anume loc, foarte retras, din această lume, în compania unor fiinţe extraterestre ce sunt structurate într-un mod pe care l-aş putea defini succint ca non-uman şi care trăiesc totuşi împreună cu noi, oamenii, pe planeta Pământ. Vă spun drept că, până când nu am ajuns față în față cu acele creaturi extraterestre, nu am crezut nicio clipă că ele există şi tocmai de aceea, până în ultimul moment, existenţa unor astfel de creaturi extraterestre mi se părea a fi neverosimilă. Trebuie să ştiţi că astfel de fiinţe extraterestre lucrează de mai mulţi ani împreună cu noi, oamenii, folosind unele tehnologii sofisticate, pentru care calificativul de „tehnologii avansate” este insuficient ca să le descrie. În acea perioadă făceam parte dintr-o structură ultrasecretă, care oficial nici nu există, şi lucram alături de nişte ființe extraterestre care sunt structurate cu totul altfel decât noi, oamenii. Pot să vă spun că era pentru prima dată când aflam şi auzeam despre existenţa lor, ba mai mult, le întâlneam în fiecare zi în cadrul activităţilor mele secrete.
 
R: Ne puteţi spune în ce consta activitatea dumneavoastră pe atunci, precum şi ce activităţi realizau aceste ființe extraterestre pe care le-am putea numi „diferite”?

CPSN:
Pe atunci, munca mea consta în a calcula de fiecare dată elementele anumitor manevre ce trebuiau realizate prompt, cu o mare rapiditate. Aceste manevre erau executate în timpul zborurilor de antrenament, punând în felul acesta la grea încercare anumite tehnologii de vârf ce existau şi care îmi fuseseră încredinţate spre testare. Altfel spus, trebuia să împing la extrem limita tuturor capacităţilor unor astfel de aparate sofisticate de zbor. Trebuia să analizez fiecare aspect al caracteristicilor acelor aparate şi apoi trebuia să fac astfel încât aparatelor să le fie aduse toate îmbunătăţirile necesare. În cadrul personalului ce activa acolo se aflau unii participanţi ce erau în realitate diferiţi de noi, chiar dacă la înfăţişarea exterioară ei se asemănau întru totul cu noi. Acele făpturi aveau o structură non-umană. Multe dintre activităţile lor ţineau de domeniul materialelor ce erau folosite pentru construcţia acelor aparate sau erau în legătură cu sistemele de comunicare ce se aflau la bordul lor. În astfel de cazuri era în mod evident vorba despre ceva cu totul ieşit din comun, dar nu voi putea oferi mai multe detalii despre aceste lucruri.
 
Pot să vă spun că aceste făpturi non-umane nu păreau să aibă aceleaşi origini ca şi noi. Acolo unde mă aflam, mai multe rase extraterestre lucrau împreună. Unii erau mari de statură, alţii erau mai mici. Înălţimile lor puteau chiar să varieze de la aproximativ 1,20 m până la 2,40 m, în medie. Aşa cum i-am cunoscut acolo, nu păreau să fie agresivi. Am observat un alt amănunt interesant: se putea spune că toţi erau înzestraţi cu telepatie. Se înţelegeau între ei chiar foarte bine, fără să vorbească. În momentul în care mă adresam unuia din ei, acela mă făcea să înţeleg că ştia deja ce gândeam şi ce vroiam. În cadrul unor astfel de echipe totul decurgea într-un mod cât se poate de organizat, toate activităţile se desfăşurau cu mult calm, în linişte, iar acele făpturi nu uitau niciodată ce aveau de făcut. Unele dintre aceste făpturi erau un fel de clone, nişte aşa-zişi roboţi vii, şi trebuie să recunosc că îmi era dificil să le deosebesc de fiinţele umane, cu toate că multe dintre aceste făpturi păreau că sunt complet lipsite de sentimente. Cu alte cuvinte, aş putea spune că acele făpturi ce erau roboţi vii nu aveau niciun fel de simţământ.R: Ne puteţi da, fără să depăşiţi anumite limite inerente, câteva exemple de activităţi desfăşurate în cadrul unor astfel de programe secrete?


CPSN
: Iată câteva exemple de aceste gen:
‒ Anumite materiale sunt fabricate de către ființele extraterestre undeva departe în spaţiu, iar în final ele ajung pe Pământ şi servesc apoi la fabricarea unor aparate foarte performante;
‒ Sunt elaborate anumite tehnologii pentru comunicarea în spaţiu ce vizează stabilirea unor contacte permanente între anumite baze şi unele zone din Univers ce sunt deja populate (printre altele, sunt selectate şi apoi modificate unele făpturi extraterestre, care după aceea pot trăi aici pe Pământ);
‒ Transportul trupelor prin intermediul unor zboruri regulate, ce se realizează între anumite puncte ale acestei galaxii. Aparatele pe care cei mai mulţi le numesc OZN uri există de mai mult timp şi sunt utilizate cu regularitate încă din anul 1920, pentru a face cu putinţă deplasarea între planeta Pământ şi alte planete unde există viaţă. La bordul unor asemenea OZN-uri călătoresc împreună fiinţe din mai multe rase (atât oameni, cât şi făpturi extraterestre);
‒ Explorarea diferitelor locaţii din Univers, ceea ce face cu putinţă călătoriile pe alte planete şi chiar în alte galaxii unde există viaţă, descoperindu-se astfel diverse forme de viaţă ce există în Univers.
În acest sens, ufologia, aşa cum o cunoaşte la ora actuală marele public, nu este altceva decât o banală bâlbâială, căci domeniul ei este în realitate cu mult mai vast decât pare, fiind de o complexitatea uimitoare, chiar gigantică. Ufologia constituie pentru omul terestru doar un mic punct în cadrul multiplelor dimensiuni existente în Univers, a căror realitate este aproape imperceptibilă pentru fiinţele umane obișnuite. Treptat, ufologia va intra până la urmă în domeniul firesc al cunoaşterii umane, în care va avea un loc bine stabilit atunci când anumite realităţi de acest gen vor fi cunoscute şi studiate aşa cum se cuvine.
R: Să revenim acum la perioada în care v-ați aflat în acea bază secretă a US Air Force.
CPSN: În acea perioadă, în care am fost chiar foarte bine tratat, am avut ocazia să vizitez patru locaţii ultrasecrete ce se află pe planeta noastră şi care oficial figurează ca și baze militare obișnuite din cadrul US Air Force şi US Navy. În aceste locaţii se pregătesc multe dintre modulele programelor secrete. Aici mi s-a cerut să aprofundez şi chiar să pun în practică anumite cunoştinţe ce mi-au fost puse la dispoziţie în legătură cu fiecare modul în parte. Aş putea spune că mi s-a încredinţat o muncă titanică, deoarece personalul existent în astfel de locaţii nu este cel mai adesea în măsură să utilizeze toate datele, care sunt uneori mult mai avansate, şi tocmai de aceea ele trebuie să fie atent prelucrate în fazele intermediare. În final, am primit cu acea ocazie gradul de colonel (grad ce este în mod obligatoriu necesar pentru a avea acces la astfel de programe). Totodată, mi s-au oferit mai multe acreditări, printre care aceea de UCTS-E6, care înseamnă Ultra Cosmic Top Secret Extraterestrial ‒ nivelul 6 (care este cel mai înalt nivel). Pentru a putea să am acces pretutindeni acolo unde îmi era necesar mi-au fost introduse patru implanturi subcutanate. Nu este vorba despre vreo insignă sau despre identificarea pe baza analizei irisului. Nu este nimic care să fie vizibil. Astfel pot să mă deplasez oriunde, doar că sunt monitorizat în permanență, chiar şi mesele îmi sunt direct contabilizate prin intermediul acestor implanturi. Aş putea să vă spun că, în aceste baze, birourile şi laboratoarele sunt puternic securizate, fiind echipate cu tehnologii superfuturiste şi numai persoanele ce au anumite implanturi (E6) pot avea acces acolo. În cazul unei fiinţe umane care nu are astfel de implanturi şi care se hazardează în astfel de locaţii, ea va percepe niște sunete foarte puternice, iar la scurt timp după aceasta va suferi o hemoragie internă cvasi-instantanee.
R: După ce ați îndeplinit o anumită misiune secretă, cum se procedează când urmează să vă întoarceţi la viaţa civilă? Există o condiţionare ulterioară? Memoria dumneavoastră este după aceea modificată?
CPSN: La aceste întrebări pot să ofer mai multe răspunsuri, care sunt conexe. De îndată ce îmi închei o anumită acţiune secretă, are loc o modificare a tot ceea ce sunt, ce se realizează prin intermediul unui trup cvasi-identic. Mai precis, se poate spune că este vorba despre o sui generis clonă a propriei persoane. Am putea lua, în final, atunci când se realizează o astfel de modificare, învelişul fizic al oricărei alte persoane, dar trebuie să subliniez că întotdeauna se propune şi apoi se realizează reproducerea propriei noastre structuri biologice. Din motive ce sunt uşor de înţeles, am ales de fiecare dată această opţiune. Prin urmare, se poate spune că după aceea vorbim de un „X modificat”, dar nu se poate vorbi despre o clonă, pentru că termenul nu este autorizat. În acest caz, conştiinţa şi memoria mea sunt limitate doar la sfera strict civilă a vieţii mele. După aceea, atunci când aş dori să pătrund în anumite cotloane secrete ale activităţii mele, nu voi putea să fac aceasta din cauza închiderii prealabile a memoriei care s-a realizat în acea direcţie.
Când mă reîntorc la viaţa civilă, implanturile mele sunt dezactivate şi devine cu putinţă să regăsesc o viaţă afectivă, cu toate problemele existenţiale şi toate neajunsurile pe care încerc apoi să le rezolv cât mai bine. Regăsesc, de asemenea, experienţa profund umană a sentimentelor, simt nevoia de a vedea într-un anume fel lumea, resimt imboldul de a dărui prietenie şi de a le fi de folos celorlalţi. Subliniez că toate aceste aspecte nu există în cealaltă ipostază a existenţei mele, atunci când mă aflu în cadrul acestui gen de activităţi. Atunci pot să realizez doar ceea ce este necesar, conduc anumite activităţi care îmi sunt încredinţate, dar cu toate acestea nu simt niciun fel de sentiment moral, afectiv sau nu contează ce de acest gen. În acea ipostază nu exist decât în calitate de interfaţă biologică, jumătate om, și jumătate altceva.
Atunci când am vorbit despre o lume ce este diferită, vreau să subliniez că acest aspect nu poate fi descris cu uşurinţă, căci atunci când mă deconectez temporar de la această lume pentru a reveni la lumea obişnuită, pe care noi toţi o cunoaştem şi despre care mulţi dintre noi ne imaginăm că este unică, îmi este aproape imposibil să vorbesc într-un mod complet liber şi nestingherit despre toate acestea. Dacă aş mărturisi tot ceea ce am văzut sau am trăit în cealaltă lume, s-ar crede fie că sunt nebun, fie mulţi ar fi înclinați să spună că am consumat un anumit drog foarte puternic. Tocmai de aceea, revenirea în această lume în care trăim cu toţii provoacă în fiinţa mea o anumită discordanţă şi face totodată să apară o mare şi profundă stare de singurătate, pe care nimic şi nimeni nu o poate face să dispară. Am observat că joncţiunea dintre aceste două lumi într-o zonă a fiinţei o influenţează într un mod direct pe cealaltă. Înclin să spun „noi” pentru că trebuie să se înţeleagă faptul că modificarea mea genetică trebuie să fie totodată acceptată şi de altceva din interiorul meu. Aş putea să spun că sunt deja câţiva ani de când nu mai sunt singur în trupul meu. Dar cu toate acestea, mi am asumat ceea ce se petrece şi, mai mult decât atât, accept totul aşa cum este. În cazul meu, viitorul este în desfăşurare, iar interfeţele îmi sunt necesare pentru a înainta. Aceasta nu are nimic în comun cu aspectele ce sunt difuzate în filmele de pe micul ecran. Pentru mine, tot ceea ce se petrece acolo este deja depăşit şi mai mult decât atât, aceste aspecte privesc întreaga lume, dar despre aceasta voi vorbi mai târziu.
R: Atunci când vorbiţi despre aceste lumi… de îndată ce vorbiţi despre lumea cealaltă integraţi totodată noţiunea unei alte dimensiuni?
CPSN: Este într-adevăr vorba despre o trecere de la lumea pe care o cunoaşteţi şi în care aţi existat întotdeauna la cealaltă lume, între care există o zonă de tranziţie de 25%. Percepţia mea este că aceste două lumi distincte se suprapun în această parte de 25%, iar atunci când ne aflăm în această zonă nu ne este în mod obişnuit posibil accesul la toate aceste informaţii într-un mod conştient. Sunt nevoit să fac o mică paranteză: atunci când o fiinţă umană moare, ea trece prin această zonă intermediară distinctă şi, înainte să treacă în cealaltă parte, în care este programată să rămână, ea rămâne totodată într-o parte a acestei zone de tranziţie pentru a-i fi tratat şi purificat sufletul. Închid acum paranteza. Aceasta este o parte de 25% ce este rezervată trecerii din această lume către o altă lume. Bineînţeles, acolo nimic nu este material. Căci totul este în întregime compus din energii distincte, din câmpuri de undă ce sunt specifice. Toate acestea vă fac să vă regăsiţi pe nesimţite acolo, în acea lume, iar la puţin timp după aceea vi se pot petrece multe fenomene ce sunt total inexplicabile. S-ar putea ca unii dintre voi să vă întrebaţi: „Este vorba, oare, despre un fel de vortex energetic?” Alţii vă veţi întreba: „Are loc cumva o translaţie integrală?” Răspunsul meu este: depinde!
Anumite programe foarte bune reuşesc să deschidă accesul la acestă zonă de tranziţie de 25%. Există deci anumiţi vectori tainici de forţă ai energiei timpului legaţi de această zonă. Astfel de vectori de forţă sunt numeroşi, dar uneori sunt greu accesibili (mai ales pentru om). 
R: Spuneaţi mai înainte că nu luați în considerare decât aceste două lumi… Trebuie oare să înţelegem că mai există şi altele? Mai există alte Universuri? Mai există alţi sori? Ce înţelegeţi de fapt prin lumi diferite?
CPSN: Într-adevăr pot să vă mărturisesc că există numeroase zone enigmatice în Univers. Noi obişnuim să le divizăm în aşa zise cadrane, şi fiecare cadran are peretele lui, are galaxiile lui şi cuprinde lumile sale diferite. Trebuie să înţelegem prin aceasta că astfel de lumi coexistă în simultaneitate în dimensiuni diferite, dar care sunt uneori identice. Vorbim în acest caz despre anumite densităţi sau grade de subtilitate. O anumită planetă poate prezenta rezonanţa celei de a treia densităţi şi este cu putinţă ca ea să existe în acelaşi timp în altă parte, chiar dacă noi nu o vedem. De ce? Ea există totuşi într-un alt cadran, dar cu toate acestea poate fi vorba despre o anumită diferenţiere ce apare pe vectorul cel tainic de forţă al energiei timpului. Putem, spre exemplu, să ne aflăm în anul 2011 aici, pe acest Pământ şi să fim, de asemenea, în anul 2815, dar pe un alt Pământ, într-un alt cadran, unde totul există în cea de a treia densitate, tot aşa cum ne putem afla de altfel în cadrane de densităţi diferite. Prin urmare, aceasta înseamnă că planeta Pământ există în multiple locuri din Univers, în diferite cadrane, ce prezintă densităţi diferite. De altfel, chiar în Biblie se spune, în Apocalipsă, că DUMNEZEU va crea „un nou cer şi un nou pământ”. Dar în Biblie nu se precizează în câte exemplare se va realiza aceasta…! M-aţi întrebat dacă există şi alte Universuri? Fireşte că da!

De altfel, pot să vă mărturisesc că există anumite programe care se ocupă de acest aspect şi care au drept sarcină să cartografieze totul. Noi am ajuns doar până la cel de-al 24-lea Soare. Ceea ce trebuie să ştiţi că reprezintă o muncă titanică. Este dificil pentru moment să ajungi mai departe, căci dincolo de această limită trebuie să se realizeze un efort considerabil. Multe alte rase extraterestre muncesc din greu, într-o strânsă colaborare cu noi, şi pot să vă spun că formăm deja împreună o mare familie. Totuşi, atunci când guvernele vor face publică această revelaţie, ele vor trebui să ştie că zilele le vor fi numărate şi că numărătoarea inversă a început deja pentru ele, căci naţiunile nu vor mai accepta să li se ascundă mult timp adevărul. Faptul de a fi în contact direct cu fiinţe extraterestre ce sunt diferite şi de a le vizita în lumile lor ne transformă profund şi ne îmbogăţeşte. Dar dacă mâine ar trebui să dăm o explicaţie justă şi cât mai elaborată, mărturisesc că cea mai mare preocupare pentru mine ar fi de unde să încep. Căci am descoperit că viaţa este atât de diferită faţă de tot ceea ce ne imaginăm, formele sub care ea poate să ne apară sunt atât de multiple... Uimitoare şi pline de taine sunt formele în care ea există şi continuă să se dezvolte. Spre exemplu, tocmai acest subiect îmi apare ca fiind imens şi el include totodată o bogăţie indescriptibilă de aspecte. Dincolo de toate acestea, nici măcar nu îndrăznesc să vorbesc despre sarcinile pe care le primesc, despre programul diferit căruia îi aparţin, căci dacă ar fi să pătrund în astfel de subiecte, sunt sigur că 80% din umanitate ar considera că modul său actual de a trăi şi de a privi lucrurile devine inutil. Dacă aşa ceva s-ar petrece, la scurt timp după aceea s-ar declanşa un haos total, mai ales pentru că oamenii s-ar simţi complet pierduţi în faţa sumedeniei de minciuni care le-au fost livrate încă de la începutul timpurilor, pentru a se crea lumea iluzorie în care ei trăiesc. Atunci, chiar şi cea mai mică religie care se mai ţine pe picioare deocamdată, chiar şi cel mai mic partid politic şi, la modul general vorbind, tot ceea ce face ca umanitatea să existe la modul global în actuala ipostază, hrănind la unison anumite credinţe, s-ar nărui pentru totdeauna în 5 minute, întocmai ca un castel din cărţi de joc.
R: Oare toate acestea nu sunt ceva pe care chiar ar trebui să ni-l dorim? Dacă s-ar produce cu adevărat aceasta, s-ar declanşa apoi transformarea revoluţionară de care avem nevoie, iar o astfel de transformare ne-ar permite să ieşim din această vrajă dementă ce ne atrage cu forţa într-o Nouă Ordine Mondială.
CPSN: Până la urmă, Noua Ordine Mondială va fi instaurată, ea va fi impusă într-un mod brutal şi va face să se piardă multe vieți umane. Împotriva instaurării Noii Ordini Mondiale nu putem face nimic, acolo este vorba despre o voinţă care nu este a noastră, dar nu trebuie să pierdem din vedere că dacă ne vom mobiliza cât mai mulţi dintre noi şi ne vom opune Noii Ordini Mondiale, vom putea să le oferim o lume mai bună şi net diferită acelora care vor supravieţui. Noi nu intervenim în activităţile oamenilor din această lume, dar supraveghem totul şi atenuăm uneori anumite aspecte critice ale ei pentru a-i ghida şi ajuta într-un mod subtil pe cei care doresc să-şi prelungească existenţa dincolo de acest viitor nu prea îndepărtat.
[În conformitate cu viziunea domnului X, condiţia pentru ca umanitatea să supravieţuiască este ca oamenii să fie avizaţi…]
R: Ne puteţi spune în ce constă sistemul nostru solar? Sistemul nostru solar a fost deja colonizat de anumite grupări ce se află în legătură cu acest Program Secret Negru (Black Program)?
CPSN: Știinţa oficială susține că sistemul solar din care face parte planeta Pământ nu este descoperit în totalitate. Existenţa unui anumit număr de planete nu este dezvăluită publicului din motive pe care nu le voi divulga aici, dar care au, s-ar părea, importanţa lor. Universul este o matrice gigantică, ce se află într-o mişcare neîncetată, într-o acţiune constantă. Este vorba despre o activitate continuă, ce are loc la nivel cosmic. Fiecare cadran despre care am vorbit aici are un anumit număr de planete, ce se află într-o evoluţie continuă, apărând mereu un anumit număr de planete noi. Ele se formează cu timpul şi constituie ţelul unor studii foarte atente, pentru a se afla dacă ele pot găzdui şi alte forme de viaţă. Astfel, este posibil să se descopere fiinţe umanoide ce trăiesc pe mai multe planete, pretutindeni în Univers. Pământul pe care ne aflăm cu toţii în acest moment este, analogic vorbind, asemenea unui eleşteu gigantic. Aici există mii de forme de viaţă care sunt în curs de evoluţie şi aceasta se petrece de mii de ani. Adeseori oamenii caută mai departe ceea ce de fapt se află chiar sub picioarele lor sau pur şi simplu chiar în faţa lor. Dincolo de aparenţe, totul este să ştii că felurite manifestări există şi să înţelegi cum anume funcţionează. Apoi restul vine de la sine, în mod progresiv. Înainte de toate, este foarte important să rămâi umil în faţa imensităţii nebănuite a realităţii tuturor lucrurilor şi să nu ţi-o iei niciodată în cap, crezând că poţi să controlezi tot ceea ce există. O astfel de atitudine este şi va fi întotdeauna cea mai mare greşeală. Omul poate să se considere ca fiind foarte inteligent, dar el nu trebuie să piardă din vedere că există fiinţe şi mai inteligente decât el, şi mai înzestrate, care manifestă mai multă iubire şi umilinţă. Viitorul este deja în desfăşurare. Ceea ce este mai bun este rezervat pentru viitor. Dar înainte să ajungem acolo, există faze diferite, iar „noi” facem tot posibilul pentru a limita manifestarea aspectelor nefaste ale speciei umane. Unii dintre oameni doresc să întârzie anumite procese, împiedicând desfăşurarea lor firească. Dar până la urmă totul se va petrece aşa cum trebuie, iar declanşarea evenimentelor nu este decât o chestiune de timp. În viitorul apropiat, pe Pământ se vor elabora tehnologii fără fir, care vor funcţiona prin unde, iar aceste unde vor pătrunde cu mult dincolo de ceea ce îşi imaginează majoritatea oamenilor. Există numeroase forme de viaţă ce se manifestă sub formă de undă şi unele dintre ele coexistă cu omul pe Pământ. Totuşi, trebuie să avem în vedere că nu toate sunt animate de aceleaşi intenţii bune. Pentru a înţelege aceasta, este suficient să supraveghem într un mod cât se poate de atent tot ceea ce este pe cale să se producă. Aceste forme de viaţă extraterestră, care se manifestă prin anumite game precis modulate şi anumite frecvenţe de vibraţie ale anumitor unde, au drept scop să şi impună controlul asupra umanităţii în întregime, prin intermediul anumitor tehnologii puternice care au fost atent şi abil studiate. La ora actuală există deja un război invizibil care a fost declanşat şi care va lovi cu o mare putere, chiar dintr-odată, nu peste mult timp. Apariţia anumitor tehnologii ce vizează aşa-numitul control al consumurilor de energie din fiecare cămin este un exemplu grăitor prin el însuşi. Invazia telefoanelor mobile, cu radiaţiile lor nocive, distructive, ucigaşe este şi ea un exemplu cât se poate de grăitor. Implanturile cu cip care vor fi impuse progresiv, ajungând până la urmă să fie obligatorii, sunt un alt exemplu de acest gen, ca să nu mai vorbim despre tehnologia 3D care deja pătrunde într-un mod insidios în casele oamenilor…
 
Pe scurt, există mii de exemple, dar dincolo de toate acestea, este suficient să fim foarte lucizi şi atenţi la tot ceea ce se petrece şi apoi vom putea să înţelegem destul de repede despre ce este în realitate vorba. Ţine de fiecare dintre noi să devenim conştienţi că fiinţele vii nu au întotdeauna o formă ce are un cap, două braţe şi două picioare, şi în plus trebuie să ne dăm seama că duşmanii nu se aseamănă întotdeauna unul cu celălalt. Am intrat deja într-o perioadă istorică în care anumite evenimente vor bascula dintr-o dată şi în cadrul căreia un control invizibil, ce există deja, va porni la un moment dat asaltul. Datorită faptului că umanitatea este deja cvasi-încarcerată într-o stare tentantă de confort material modern, ea nu este capabilă să-şi dea seama că de fapt se află deja în gura lupului. Cei mai mulţi dintre noi ne lăsăm păcăliţi de aparenţe şi considerăm că undele ne informează prin intermediul sateliţilor radio, fără a ne da seama că cele mai multe aplicaţii ale lor nu sunt pentru noi, oamenii, cei mai buni aliaţi. Nu pierdeţi niciodată din vedere că undele ce vehiculează anumite informaţii nebănuite şi energie pătrund pretutindeni. Cel mai adesea, nimic nu le opreşte şi cu atât mai puţin le poate opri structura trupului omenesc. Fiecare fiinţă umană naivă, superficială şi ignorantă poate să fie în prezent influenţată, sugestionată şi pilotată de diferite unde care apoi o influenţează cel mai adesea fără voia sa şi în anumite situaţii o impulsionează să întreprindă acţiuni criminale, pe care altfel nu le-ar fi comis niciodată (dacă aceste unde malefice nu ar fi influenţat-o într-un mod insidios).

Ar fi de zeci de ori mai bine ca înainte să căutăm eventualele aparate care zboară pe cer şi pe care suntem tentaţi să le etichetăm drept OZN-uri (cu menţiunea că sunt de provenienţă extraterestră, când de fapt ele nu au nicio legătură cu aşa ceva), să analizăm cu multă atenţie toate tehnologiile pe care le-am lăsat deja să ne pătrundă în case şi apoi să ne întrebăm dacă nu cumva ele nu permit, prin intermediul undelor invizibile, pătrunderea în fiinţa noastră a entităţilor malefice care nu călătoresc decât în acest mod. Înţelegând aşa cum se cuvine toate acestea, ar trebui să ne dăm seama că, în timp ce răul creşte şi se răspândeşte într-un mod viclean, fără a face nici cel mai mic zgomot, lumea înaintează totodată către o altă formă de tăcere. Aceea a indiferenţei, aceea a absenţei bunului-simţ, aceea a egoismului exacerbat, aceea a prostiei crase şi a uitării, deschizând larg poarta unui imens şi tenebros necunoscut, pe care fiinţele umane nu îl pot stăpâni.
Ar trebui să ne dăm urgent seama că viaţa noastră este şi devine importantă tocmai prin ceea ce facem cu ea! Luaţi aminte că nu suntem singuri în Univers, dimpotrivă, există multe alte făpturi conştiente, iar până la urmă guvernele noastre vor fi constrânse să ne mărturisească acest adevăr pe care ni-l ascund acum… Aşteptând… să se producă necesara transformare în bine, aventura continuă!
În ultimii 10 ani am avut şansa să întâlnim câţiva dintre aceşti copii, ce au fost implicaţi în ceea ce se numeşte „Programele Secrete Negre” („Black Programs”).
Acela care a acceptat să răspundă la întrebările noastre este unul dintre cei care au avut anumite funcţii în cadrul unui astfel de program şi, mai mult decât atât, el a fost şi chiar este încă învestit cu anumite responsabilităţi. El este totodată unul dintre cei care au putut să îşi amintească destul de bine despre astfel de programe şi experienţe secrete la care a participat în mod direct. Este prin urmare o şansă cu totul aparte pentru noi faptul că putem să îi dăm din nou cuvântul, desigur în limita regulilor pe care deja el însuşi le-a stabilit anterior. Ca şi prima dată, prietenul nostru a acceptat să ne destăinuie anumite informaţii care, pe lângă faptul că sunt senzaţionale, dezvăluie totodată o realitate nebănuită, ce există în mediile ultrasecrete care sunt în permanenţă controlate din umbră de aşa-zişii „iluminaţi”. Prietenul nostru a ţinut să sublinieze din nou că ne va destăinui în continuare anumite informaţii de „prima mână”, având însă grijă să nu dezvăluie nimic despre anumite Programe Secrete Negre (Black Programs) în care deja este angrenat actualmente. El ne-a mărturisit că face aceasta şi totodată îşi asumă anumite riscuri, tocmai pentru a ne ajuta să înţelegem anumite procese ce se desfăşoară în culise, şi el speră că toate acestea ne vor ajuta să descoperim într-o mai mare măsură care este natura realităţii ce ni se ascunde, precum şi care sunt ţelurile pe care aşa-zişii „iluminaţi” urmăresc să le realizeze acum cu o încăpăţânare diabolică. În cazul nostru, miza este şi rămâne aflarea adevărului, care cel mai adesea ne este ascuns.  
Fiind vorba uneori (aşa cum vă veţi putea da seama) şi de unele dezvăluiri detaliate, toate acestea reprezintă în acelaşi timp o necesară punere în gardă a fiinţelor umane ce sunt pregătite să înţeleagă astfel de realităţi şi totodată aceste dezvăluiri reprezintă un mod de a fi puşi în temă cu tot ceea ce ni se pregăteşte acum în secret, pentru viitorul apropiat. Subliniem că nici în cadrul acestui nou interviu nu se vor da informaţii complete şi foarte precise. Specificăm de asemenea că nu vor fi oferite unele date exacte, şi nici nu vor fi menţionate în mod riguros locurile în care se desfăşoară toate acestea, căci, aşa cum am arătat anterior, este stringent necesară respectarea anonimatului în cazul acestui bărbat, care riscă chiar foarte mult atunci când ne face astfel de dezvăluiri despre Programele Secrete Negre (Black Programs), dezvăluiri care, dată fiind acumularea zecilor de mii de dovezi convingătoare, ne permit deja să tragem concluzia că aceste programe nu numai că au existat, dar chiar continuă să existe, cu toate că „oficialităţile” neagă întotdeauna cu vehemenţă existenţa lor. Referitor la aceste aspecte, putem să facem o paralelă cu situaţia bine cunoscută a OZN-urilor care, în ciuda zecilor de mii de fotografii concludente sau a sutelor de filmări edificatoare care deja s-au adunat de-a lungul timpului, continuă totuşi să fie tratate ca inexistente atât de către oficialităţi, cât şi de către guvernele marilor puteri ale acestei planete. Dată fiind importanţa acestor dezvăluiri, ce sunt publicate în premieră, vă sfătuim să citiţi de mai multe ori la rând aceste confesiuni, care nouă ne apar a fi extraordinare, pentru a reuşi încetul cu încetul să le înţelegeţi valoarea. În felul acesta devine cu putinţă să vă faceţi o imagine de ansamblu mult mai clară, intuind apoi realitatea cel mai adesea nebănuită a anumitor manevre de culise ale aşa-zişilor „iluminaţi”, manevre care sunt ascunse de ochii mulţimilor naive şi ignorante care, chiar şi atunci când li se oferă astfel de informaţii pertinente, se complac cel mai adesea să creadă că „aşa ceva este mult prea îngrozitor şi tocmai de aceea nu este cu putinţă să existe”. În tot acest timp, aşa-zişii „iluminaţi” îşi continuă în secret, nestingheriţi, tenebroasele lor planuri satanice. Mulţimea ignoranţilor naivi şi sceptici continuă să creadă că este o banală coincidenţă faptul că bine cunoscutul cod cu bare, ce a fost implementat de către aşa-zişii „iluminaţi”, conţine deja numărul 666, care este sinistrul număr al Fiarei, despre care se vorbeşte pe larg în textul Apocalipsei. Tot aşa, ei consideră că este o banală coincidenţă faptul că, de fiecare dată când accesăm reţeaua internet suntem implicit obligaţi să tastăm „www” care, atunci când avem curiozitatea să studiem cu atenţie pentru a descoperi apoi care anume este corespondenţa exactă a acestor litere în alfabetul ebraic, ni se dezvăluie ca fiind tocmai numărul Fiarei, 666 („w” este de fapt corespondentul literei ebraice „vav” care are întotdeauna valoarea numerică 6). Iată că în felul acesta, de fiecare dată tastăm în mod bizar (fără să ne dăm seama) acelaşi număr al Fiarei, 666, despre care se vorbeşte cât se poate de clar în faimosul text al Apocalipsei. Pentru fiinţele umane ce sunt suficient de inteligente, intuitive şi care au o firimitură de bun-simţ este însă cvasi-evident că toate aceste aspecte nu sunt deloc nişte coincidenţe. Cu toate acestea, cei naivi, superficiali şi proşti se mulţumesc să ridice din umeri şi să spună: „Aiureli!! Toate acestea nu mă interesează!”.
Reporterul: Ţinând cont de interesul viu şi de vădita curiozitate pe care le-a trezit prima noastră întrevedere, am luat în consideraţie numeroasele reacţii şi întrebări legitime ce ne-au fost trimise la redacţie din partea cititorilor noştri. Vă mulţumesc încă de la început că aţi acceptat să continuăm dezvăluirile şi aţi fost de acord să dezvoltaţi anumite subiecte.
Copilul Programelor Secrete Negre (CPSN): Este necesar să subliniez încă de la început că aceasta depinde de ceea ce doriţi să aflaţi, căci unele informaţii strict secrete nu pot fi divulgate de mine în acest moment din motive bine întemeiate. Unele dintre aspectele pe care doriţi să le cunoaşteţi sunt încă destul de sensibile. Tocmai de aceea, trebuie să vă daţi seama că astfel de dezvăluiri mult prea îndrăzneţe presupun anumite riscuri majore atât pentru mine, cât şi pentru persoanele din anturajul meu care îmi sunt apropiate. Cu toate acestea, sunt de acord să clarificăm în măsura posibilului anumite aspecte şi totodată ţin să subliniez că va fi posibil să revin mai târziu cu anumite explicaţii suplimentare. În ultima vreme, aşa cum putem să observăm cu toţii, aproape totul se precipită, unele lucruri avansează pe această planetă într-un ritm ameţitor şi tocmai de aceea considerăm că este necesar să oferim unele lămuriri, în măsura în care toate acestea pot fi deocamdată divulgate.
R: Ţin să vă mulţumesc că aveţi o astfel de intenţie. Vă mărturisesc că acesta reprezintă chiar şi pentru noi un ţel important şi deja credem că aceste dezvăluiri vor contribui în mare măsură la descoperirea urgentă a anumitor adevăruri ce sunt ascunse cu străşnicie. Ţin să vă spun că noi dorim să realizăm o colaborare cu dumneavoastră pe termen lung. Dacă sunteţi de acord, în cele ce urmează vom putea aborda unele întrebări ce ne-au fost sugerate de cititorii noştri. Răspunsurile pertinente pe care le-aţi dat în cadrul primului interviu au fost percepute de către unii cititori ca fiind o dezvăluire cam... prudentă. Unii dintre ei ne-au scris că toate acestea dau senzaţia unei uşi întredeschise care nu lasă totuşi să se vadă tot ceea ce se află dincolo de pragul ei. Cred că puteţi înţelege starea de frustrare pe care mulţi cititori ai aceste reviste au simţit-o.
CPSN: Se putea înţelege de la sine că prima noastră discuţie, ca de altfel şi aceasta care urmează, nu vor putea explicita în detaliu toate subiectele importante care au fost sau vor fi abordate. Ţin să vă spun că în mod intenţionat am fost mai mult sau mai puţin evaziv atunci când am abordat anumite subiecte. Pe de altă parte, se cuvine să le amintesc tuturor că deşi îndrăznesc să fac aceste dezvăluiri, am grijă ca ele să nu provoace nici chiar cel mai mic rău, nu contează cui. Sper că vă daţi seama de riscurile pe care mi le asum, căci ele sunt evidente. Pe de altă parte, mi se pare important să orientăm în mod treptat dialogurile noastre către ceea ce mulţi cititori doresc să afle. Toate acestea fiind spuse, aş dori încă de la început să fac o mică precizare. Trebuie să ştiţi că atât revista voastră („NOVA POLICE”), cât şi altele de acest gen, în care se fac unele dezvăluiri deranjante, sunt atent citite de către „serviciile secrete” ale aşa-zişilor „iluminaţi”, iar toate informaţiile secrete de un anumit gen ce sunt dezvăluite pe căi paralele, diferite de mass-media aservită, chiar împotriva voinţei capilor acestei grupări malefice, sunt apoi analizate cu o atenţie cu totul deosebită şi cel mai adesea se urmăreşte identificarea rapidă a aceluia care a încălcat regula de fier şi a „rupt tăcerea”. Nu trebuie să vă surprindă că cei care fac anumite dezvăluiri, ce sunt considerate mult prea îndrăzneţe, îşi riscă cel mai adesea nu numai statutul social, ci chiar şi viaţa. Riscurile sunt majore şi vă rog să mă credeţi că ceea ce vă spun nu este o glumă. Acesta este de asemenea motivul principal pentru care sunt şi voi fi destul de prudent în cadrul anumitor răspunsuri pe care am să vi le dau. Ţin să precizez că nu este deloc vorba că nu aş fi, după posibilităţile mele, de partea cea bună a lucrurilor. Vă rog să ţineţi cont că nu este vorba despre aceasta, dar trebuie să nu pierdem din vedere că trăim cu toţii într-o epocă bulversantă, în care anumite lucruri ce se petrec sub ochii noştri au deja un caracter foarte delicat, iar dezvăluirea lor mult prea îndrăzneaţă poate conduce uşor la apariţia unor situaţii pe care nimeni, nici dumneavoastră şi nici eu, nu şi le doreşte.
R: Ce ne-aţi putea explica, mai mult decât de obicei, despre acea categorie oarecum enigmatică de fiinţe pe care noi, oamenii, le numim „extraterestre”?
CPSN: Ţin să precizez că, pentru a putea înţelege cât mai bine aceste aspecte, ar trebui ca în acest răspuns să pornim oarecum de la zero. Se vorbeşte adeseori despre existenţa dintotdeauna a umanităţii pe această planetă pe care o numim Pământ. Dar de fapt este necesar să luăm în considerare faptul că specia umană este în mod evident subdivizată în mai multe rase. În felul acesta, ne putem da seama că la baza speciei umane există mai multe tipuri de fiinţe omeneşti care trăiesc şi evoluează pe acest glob, fiecare în ţinutul său specific. Dacă vom compara o fiinţă umană de tip european cu o fiinţă umană de tip asiatic sau cu o fiinţă umană de tip african vom constata până la urmă unele diferenţe destul de mari, care există atât la nivel trupesc, cât şi în ceea ce priveşte obiceiurile lor. În cadrul acestor diferenţe, nu este vorba despre nimic care ar putea fi considerat extraterestru. Dar merită totuşi să ne întrebăm: de ce oare există aceste diferenţe, care sunt evidente? Care este de fapt cauza lor? La ce folosesc ele în realitate? Cine le-a creat cândva, la origini, şi în ce scop?
Astfel de întrebări reprezintă un bun punct de plecare şi, după părerea mea, toate acestea se află la baza anumitor evenimente care pot fi elucidate numai atunci când investigăm prin anumite mijloace adecvate acele vremuri îndepărtate. Pentru noi este evident că totul se petrece ca şi cum aici, pe Pământ, se desfăşoară deja în paralel mai multe programe experimentale, ce sunt realizate cu diverse forme de viaţă, care prezintă, în mod clar, o mare varietate de tipuri. Omul pare să fi fost plasat în această ambianţă astfel încât să evolueze în cadrul unui sui generis imens „eleşteu”, ce este compartimentat corespunzător. Cu toate acestea, există un întreg ansamblu de fapte şi aspecte ce scapă în totalitate viziunii superficiale a populaţiilor din întreaga lume. În unele situaţii, este chiar vorba despre existenţa altor forme, net inteligente, de viaţă, care nu au nimic în comun cu nicio fiinţă de pe Pământ. Inteligenţa unor astfel de forme de viaţă este în anumite cazuri cu mult superioară inteligenţei umane, iar tehnologiile lor sunt deja cu mult mai avansate. În unele cazuri, acest avans este chiar de mii sau milioane de ani.
R: Vă rugăm să ne precizaţi dacă unele dintre aceste forme inteligente de viaţă le sunt ostile oamenilor de pe Pământ?
CPSN: Chiar dacă majoritatea fiinţelor umane nici măcar nu bănuiesc aceasta, Universul în care suntem cuprinşi este plin cu felurite forme de viaţă, de la cele mai elementare până la cele mai complexe forme de viaţă pe care ni le putem imagina. Chiar şi aici, pe planeta Pământ, putem avea o idee generală despre ce se petrece atunci când mai multe tipuri de fiinţe umane trăiesc unele alături de celelalte. În astfel de situaţii, nu trebuie să ne mire că apar conflicte. Conflictele au existat – am putea spune – dintotdeauna, de la începuturile timpurilor. Planeta Pământ este, raportată la întregul Univers, precum un fir de nisip pe o imensă plajă. În vastul Univers se află un număr chiar foarte mare de planete, pe care deja există viaţă. Transpuneţi toate acestea la scara întregului sistem solar, transpuneţi aceasta la scara altor sisteme solare şi apoi transpuneţi toate acestea la scara întregului Univers. Realizaţi apoi, după posibilităţile pe care le aveţi fiecare, că toate acestea fac sa apară nenumărate conflicte… ce evidenţiază feluritele interese.
Să nu uităm că, tocmai din ostilitate faţă de semenii lor, anumiţi oameni de pe Pământ au creat bomba atomică. Chiar şi dacă ar începe să se războiască doar ei între ei, este evident că oamenii de pe această planetă au deja mijloacele cu care să se autodistrugă. Putem în felul acesta să ne dăm seama că dacă extratereştrii ‒ care este evident că există ‒ ar intenţiona să distrugă umanitatea de pe Pământ, ei nu ar avea nevoie la ora actuală de nu ştiu ce arme extraordinar de avansate. Pentru ei ar fi suficient să declanşeze, prin tehnologia sofisticată, perfectă, pe care o au la dispoziţie, armele care deja există sau, mai precis, ar putea să detoneze toate rachetele pe care oamenii le-au conceput în scopuri duşmănoase. Şi ţin să precizez că aici nu vorbesc despre centralele nucleare, care sunt la fel de periculoase şi care reprezintă o ameninţare permanentă pe acest glob. Prin urmare, la întrebarea dumneavoastră dacă există unele forme inteligente de viaţă care le sunt ostile oamenilor de pe Pământ putem să răspundem că, momentan, aceste forme inteligente de viaţă nu ne sunt ostile, în sensul de a se fi hotărât să dezlănţuie un război planetar împotriva noastră. Am urmărit să fiu cât se poate de clar atunci când am spus momentan, pentru că noi ştim chiar foarte bine că mai există şi alte aspecte nebănuite, care trebuie totuşi să fie luate în considerare şi care pot oricând să modifice răspunsul pe care l-am putea da la întrebarea dumneavoastră, dar despre toate acestea intenţionez să vorbim cândva, mai târziu.
R: Vă rugăm să ne spuneţi, există la ora actuală extratereştri aici, pe Pământ? Şi dacă răspunsul dumneavoastră este „DA”, vă rugăm să ne spuneţi unde se află ei.
CPSN: La prima întrebare a dumneavoastră răspunsul meu este un „DA” ferm. Trebuie să ştiţi că de mai mulţi ani există pe Pământ fiinţe inteligente extraterestre, ce au venit aici din altă parte. Dar la această afirmaţie trebuie să dau mai multe explicaţii care sunt necesare pentru înţelegerea acestor aspecte:
‒ Începând cu anul 1914, ştim deja că au pătruns şi apoi au rămas în continuare undeva în stratosferă numeroase forme demoniace de viaţă, ce sunt într-o anumită măsură inteligente. Aceste forme demoniace de viaţă sunt foarte viclene şi în permanenţă urmăresc să-şi atingă anumite scopuri malefice. Mai precis, vă pot spune că este vorba despre legiuni întregi de demoni, care au forma hidoasă a unor reptile uriaşe. NASA deţine de altfel în această direcţie o bază secretă de date, cu multe fotografii, dar nu le-a arătat niciodată, pentru a evita apariţia unor stări de panică ce este lesne de înţeles că s-ar dezlănţui dacă fiinţele umane ar şti adevărul despre toate acestea.
‒ O mare parte dintre aceste fiinţe extraterestre inteligente au reuşit deja să descopere metode pentru a ajunge aici, pe Pământ, folosind pentru aceasta anumite programe militare, ştiinţifice, ultrasecrete ce au fost efectuate… chiar de către oamenii de pe planeta Pământ. Ştiu că unora vă va fi greu să înţelegeţi toate acestea, dar merită să vă gândiţi că unele experimente nesăbuite care au fost totuşi realizate la un moment dat în trecut, au fost în mod cert mai întâi inspirate şi apoi „teleghidate” cu dibăcie de astfel de inteligenţe extraterestre, care urmăreau astfel atingerea anumitor scopuri secrete chiar aici, pe planeta Pământ. Ţin să precizez că unele programe secrete precum Montauk, Phoenix şi multe altele au permis experimentarea atentă a călătoriilor în timp, prin intermediul anumitor tunele energetice, ce au fost structurate într-un anume fel cu ajutorul unor câmpuri electromagnetice şi au făcut cu putinţă un incredibil eveniment, ce este păstrat secret până în zilele noastre. Dar trebuie să ştiţi că aceste fiinţe extraterestre nu sunt singurele care au venit pe Pământ. Mai există şi alte fiinţe extraterestre care le-au urmat pe acestea şi care au ajuns la rândul lor să coabiteze cu oamenii într-un număr destul de mare aici, pe Pământ.
Trebuie să ştiţi că toate acestea se petrec de mai mulţi ani de zile, iar noi ştim deja că există acum, în cadrul populaţiei acestei planete, unele fiinţe care par a fi umane, dar care sunt în realitate non-umane. Unele dintre aceste fiinţe extraterestre au descoperit între timp cum este cu putinţă să aibă o aparentă înfăţişare umană, pentru a trece în felul acesta neobservate atunci când ele se află printre noi. Alte fiinţe extraterestre trăiesc deja sau uneori chiar cresc în locuri subterane, extrem de atent protejate şi trebuie să ştiţi că unele dintre aceste baze secrete chiar foarte vaste se află la adâncimi foarte mari fie sub pământ, fie sub oceane. Toate acestea există deja în cadrul anumitor baze militare care au fost construite cu zeci de ani în urmă în anumite locaţii secrete de pe glob şi despre care imensa majoritate a fiinţelor umane nici măcar nu bănuiesc că există. Mai mult decât atât, unele fiinţe extraterestre au învăţat deja să lucreze cot la cot cu militarii şi ele colaborează îndeaproape cu aceştia în studiul anumitor fenomene sau sunt angrenate în fabricarea anumitor tehnologii sofisticate ce sunt păstrate secrete.
Unele dintre aceste fiinţe extraterestre, ce sunt extraordinar de inteligente, oferă, după posibilităţile lor, ajutor, unele în domeniul spaţial, iar altele la dezvoltarea anumitor tehnologii secrete, despre care aşa-zişii „iluminaţi” au decis sau decid că ele trebuie să fie realizate aici , pe Pământ. Desigur, toate acestea se petrec fără ca marea majoritate a oamenilor de pe această planetă să îşi dea seama.
Unii dintre aceşti extratereştri au deja o aparentă formă umană şi ei trăiesc printre noi, aici, pe Pământ. Alteori, mai mult decât atât, astfel de extratereştri, ce sunt „deghizaţi” sub aparenţa unor fiinţe umane, lucrează alături de unii oameni care nu bănuiesc absolut nimic în această privinţă. După cum aţi putut observa, strategia vicleană ce se aplică în această direcţie implică întotdeauna, fără excepţie, negarea totală şi vehementă a existenţei extratereştrilor şi, mai mult decât atât, se urmăreşte în mod constant şi cu îndârjire discreditarea oricărei persoane care ar îndrăzni să vorbească despre aceste realităţi, pe care elita acestor aşa-zişilor „iluminaţi” le cunoaşte de suficientă vreme pe de-a întregul. De altfel, este elementar pentru cei care au o fărâmă de inteligenţă să îşi dea seama că, dacă deja există o mulţime de fotografii cu OZN-uri, pe care le vedem în multe publicaţii, este de la sine înţeles că există şi extratereştri…
R: Dacă ar fi să facem o paralelă cu celebrul serial Stargate, am putea oare să ne gândim că în unele din serialele ce sunt prezentate la televizor transpar totuşi anumite aspecte care sunt adevărate?
CPSN: Da, ceea ce aţi spus este întru totul adevărat. Încă din anii ’70 au început să fie difuzate anumite seriale TV, care în mod indirect dezvăluiau anumite adevăruri. Îmi aduc bine aminte de renumitul serial Star Treck care a fost difuzat mult timp şi care prezenta deja în premieră anumite adevăruri, pe care la vremea respectivă lumea era departe de a şi le putea imagina. Vă mărturisesc că eu personal am recunoscut în acest serial, în proporţie de peste 85%, o mulţime de adevăruri, despre care în felul acesta se dezvăluia destul de mult sau erau indirect arătate.
La vremea respectivă chiar m-am gândit că de fapt aşa-zişii „iluminaţi” vroiau ca lumea să devină din ce în ce mai interesată de anumite lucruri şi să reuşească să înţeleagă într-un mod indirect ceea ce nu i se putea spune sau dezvălui într-un mod deschis. Mai târziu au apărut episoadele serialului Stargate şi atunci mi-am dat seama că nu mă înşel, pentru că eu recunoşteam chiar foarte bine ceea ce se arăta acolo şi de atunci pentru mine nu a mai existat nicio îndoială că elita aşa-zişilor „iluminaţi” vroia ca lumea să ştie despre toate acestea, însă fără ca să i se spună despre aceste adevăruri într-un mod sincer şi evident. Acum sunt chiar sigur că multe filme de acest gen au fost realizate de-a lungul timpului în acelaşi scop, pentru a trezi cât mai mult, dar într-un mod indirect, interesul oamenilor. Se pare că încă de pe atunci, mulţi oameni care erau suficient de inteligenţi au înţeles că toate acestea nu erau de fapt difuzate chiar degeaba… Ţin însă să subliniez că, în viziunea mea, toate acestea nu sunt deocamdată de ajuns. Ar trebui neapărat ca întreaga umanitate să se trezească din somnul letargic în care a fost în mod intenţionat împinsă şi în care este actualmente în mod intenţionat menţinută. Consider că acest proces de trezire a imensei majorităţi a fiinţelor umane trebuie să aibă loc urgent, căci aceasta este mai mult ca niciodată necesar. Am descoperit în felul acesta că serialul Stargate arată într-o proporţie de 85% adevăruri ce sunt păstrate strict secrete atât despre existenţa altor rase, cât şi despre anumite tehnologii ultrasecrete şi despre multe alte aspecte care deocamdată sunt păstrate secrete. Este de la sine înţeles că în astfel de seriale, cât şi în anumite filme, totul este prezentat astfel încât să lase impresia că este vorba doar despre nişte scenarii ştiinţifico-fantastice, dar cu toate acestea, anumite adevăruri ce sunt păstrate secrete sunt indirect dezvăluite prin intermediul anumitor efecte speciale.
Anumite studiouri cum ar fi Hollywood, Vancouver etc. au fost create mai ales în acest scop şi acesta este rolul lor. Dincolo de anumite seriale sau filme ce sunt special realizate, realitatea acestor descoperiri secrete există totuşi. În felul acesta, cei care sunt inteligenţi îşi pot da seama că multe dintre aceste aspecte, ce sunt prezentate ca fiind ştiinţifico-fantastice, există de fapt în realitate şi, prin intermediul unor astfel de filme sau seriale TV, cei cu mintea pătrunzătoare îşi dau seama de anumite „trucuri“ la care recurg aşa-zişii „iluminaţi“ şi în felul acesta reuşesc să cunoască o anumită realitate pe care ei ne-o ascund în permanenţă. Această modalitate ascunde însă şi alte posibilităţi, care sunt nebănuite de masele de fiinţe umane ignorante şi letargice. Dincolo de toate acestea, se ştie chiar foarte bine în aceste medii secrete că au fost deja elaborate tehnologii ultrasofisticate care devansează cu peste 250 de ani tehnologiile pe care le cunoaştem la ora actuală. Astfel de tehnologii avansate sunt păstrate strict secrete şi este evident că ele nu vor fi accesibile pentru această generaţie.
Trebuie însă să ştiţi că aceste tehnologii sofisticate sunt perfecţionate lună de lună, an de an şi la ora actuală o parte din aceste tehnologii avansate au început deja să fie folosite în secret la distrugerea masivă a populaţiei planetei Pământ prin intermediul unui genocid ce a fost deja decis şi care vizează uciderea a peste 5 miliarde de fiinţe umane. Actualmente, aşa-zişii „iluminaţi” folosesc deja din plin aceste tehnologii avansate pentru a face cât mai repede posibilă eliminarea a peste 90% din populaţia acestei planete. Spre exemplu, noi ştim că gigantica instalaţie HAARP este deja utilizată  în secret  fie pentru a declanşa punctual cutremure în anumite zone ale globului, fie pentru a provoca schimbări climatice devastatoare, cu consecinţe teribile, fie pentru a declanşa de la distanţă felurite mişcări sociale anarhice sau nişte aparente revoluţii, prin focalizarea constantă şi  sistematică a anumitor energii psihotronice negative (malefice – nota traducătorului, n.t.) ce declanşează în masele naive de fiinţe umane reacţii haotice, distructive, anarhice. Conştientizând în felul acesta toate relele ce pot fi declanşate prin intermediul instalaţiei HAARP, putem să înţelegem cum sunt de fapt provocate şi cum sunt după aceea susţinute aşa-zisele „revoluţii spontane” care au izbucnit în ultima vreme, rând pe rând, în unele ţări arabe. În felul acesta este cu putinţă să ne dăm seama că astfel de aplicaţii psihotronice negative (malefice – n.t.) pot fi cu uşurinţă dezlănţuite şi apoi întreţinute cu ajutorul instalaţiei HAARP. Ajungem astfel să înţelegem cum este cu putinţă ca în anumite situaţii, ce sunt în mod evident dramatice şi revoltătoare – aşa cum sunt acelea care au apărut deja în anumite state din SUA –, milioane de oameni să se complacă într-un mod bizar într-o stare de sărăcie aproape incredibilă şi să rămână într-o stare somnolentă, hipnotică, letargică chiar şi atunci când drepturile lor elementare le sunt lezate, fără să schiţeze niciun gest de revoltă şi complăcându-se în cele mai precare condiţii de viaţă, pe care în mod incredibil le acceptă fără să crâcnească.
În schimb, în alte zone ale lumii, cum ar fi spre exemplu în Libia, unde condiţiile de trai erau mult mai bune, brusc şi aproape inexplicabil, a apărut o revoltă ce este nejustificată şi în mod evident aberantă. Cei care sunt capabili să pătrundă dincolo de aparenţe sesizează cu uşurinţă aceste aspecte stranii şi îşi dau seama că de fapt ceea ce se petrece acolo este declanşat de la distanţă, printr-o sistematică focalizare prealabilă a anumitor energii psihotronice negative (malefice – n.t.) asupra teritoriului unei anumite ţări. Dată fiind starea de ignoranţă în care imensa majoritate a fiinţelor umane se află, astfel de realităţi paranormale, ce sunt evidente, par a fi imposibile, căci cel mai adesea, chiar şi atunci când unele dintre acestea sunt, arareori, dezvăluite, ele depăşesc cu mult nivelul de înţelegere al oamenilor obişnuiţi.
Destul de puţine fiinţe umane ştiu la ora actuală că, spre exemplu, câmpurile de undă ale telefoniei mobile au totuşi efecte dezastruoase, profund nefaste şi de lungă durată nu numai asupra trupului şi asupra creierului, ci chiar şi asupra mentalului şi a psihicului fiinţelor umane. Cu toate acestea, datorită prostiei şi inerţiei în care se complac, marea majoritate a oamenilor preferă să ignore aceste adevăruri grave şi, în numele unui aşa-zis „confort”, pe care îşi imaginează ei că îl oferă telefoanele celulare – împreună cu câmpurile lor profund nocive, ce sunt întreţinute fără încetare prin intermediul binecunoscutelor reţele de antene (este vorba de releele companiilor de telefonie mobilă care acoperă la ora actuală cea mai mare parte a spaţiului şi a teritoriului planetei Pământ – n.t.) –, preferă să se lase influenţaţi într-un mod nociv şi, în plus, acceptă indirect să fie spionaţi şi chiar monitorizaţi de la distanţă atunci când folosesc zi de zi şi noapte de noapte telefoanele celulare, care par a fi banale şi care, mai mult decât atât, au ajuns să ni se pară de neînlocuit. Pentru noi, cei care ştim chiar foarte bine toate acestea, este tragic să constatăm că sărmanele fiinţe umane năuce şi letargice, care sunt în mod evident prostite şi abil manipulate, au devenit deja sclavele inconştiente ale acestui aşa-zis „modernism” în care trăiesc şi pentru care plătesc lunar, cu multă docilitate, importante sume de bani, deşi toate aceste aşa-zise comodităţi le afectează grav nu numai sănătatea, ci şi bunăstarea lăuntrică.
La ora actuală, pentru noi este evident că din ce în ce mai multe fiinţe umane sunt deja într-un mod inconştient şi insidios înlănţuite, prin zeci de lanţuri nevăzute, de computere, de laptopuri, de telefonia mobilă, de internet şi de alte dispozitive electronice ale căror scopuri ascunse sunt cel mai adesea nocive şi chiar dezastruoase, atât pentru sănătatea lor, cât şi pentru echilibrul lor psihic. Toate aceste efecte nocive, ce generează apoi pas cu pas o mulţime de schimbări în rău la nivelul trupului, sunt cu atât mai virulente şi mai sigure în ceea ce priveşte consecinţele lor nefaste, dacă avem în vedere că potenţialul distructiv al acestor unde invizibile, în care suntem vrând-nevrând îmbăiaţi clipă de clipă, nu le este cel mai adesea cunoscut oamenilor. Atunci când sunt în mod abil manipulaţi şi condiţionaţi prin intermediul obişnuinţelor rele, din ce în ce mai mulţi oameni ignoranţi şi inconştienţi devin apoi sclavii letargici ai acestor dispozitive distrugătoare, ce ajung să-i obsedeze. Câte fiinţe umane de pe această planetă sunt capabile să-şi dea seama la ora actuală de aceste adevăruri cutremurătoare, pe care clipă de clipă le trăim cu toţii?
Gradul evident de dependenţă – care în unele cazuri ajunge până la obsesie – pe care deja îl simt faţă de astfel de gadgeturi (dispozitive) electronice din ce în ce mai multe fiinţe umane atinge actualmente niveluri atât de ridicate, încât mulţi oameni gândesc deja că nu se mai pot lipsi de ele, cu toate că toate aceste gadgeturi îi vlăguiesc, şi îi scufundă treptat într-o stare de obnubilare, de inerţie, de inconştienţă. În cele din urmă, toate acestea le creează, prin intermediul obişnuinţelor funeste, impresia falsă că nu se mai pot lipsi de ele, tocmai datorită faptului că modul lor de viaţă superficial, artificial şi toxic se bazează în totalitate pe aceastea.
Câte dintre fiinţele umane care trăiesc acum pe această planetă sunt în această clipă capabile să îşi dea seama că Fiara cea înfricoşătoare despre care se vorbeşte pe larg în Apocalipsă este şi rămâne combinaţia sinistră, malefică şi hibridă a computerelor cu internetul? Reţeaua uriaşă a internetului, ce cuprinde deja la ora actuală întreaga planetă, se poate asemăna cu o pânză omniprezentă de păianjen, iar oamenii ce se lasă din ce în ce mai des prinşi în ea, se comportă fără să-şi dea seama întocmai aşa cum se lasă prinse în pânza unui păianjen, unele vietăţi naive şi inconştiente. Apoi, la scurt timp după ce sărmana victimă lunecă şi se lasă prinsă în această „pânză tentantă”, un gigantic păianjen satanic, nevăzut, ce există în mod cert în cadrul acestei reţele gigantice, îi suge în mod insidios vlaga, bucuria de a trăi cu adevărat şi viaţa. Datorită inconştienţei şi prostiei în care se complac, multe fiinţe umane ce sunt deja dependente de internet petrec zi de zi, ore importante ale vieţii lor în aceasta bizară „pânză de păianjen a internetului” care îi face să se scufunde din ce în ce mai adânc într-o existenţă virtuală, care dincolo de aparenţe este o translaţie inconştientă şi ispititoare în straturile joase, inferioare ale lumii de dincolo (această lume de dincolo nu este altceva decât Universul Astral ‒ n.t.). În felul acesta, cei obsedaţi de internet simt imperios nevoia să-şi administreze zilnic doza de aşa-zisă navigare virtuală sau de chat şi „trăiesc” excesiv de mult în locul vieţii reale o bizară existenţă virtuală care, dincolo de aparenţe, este efemeră, inutilă şi iluzorie. Lunecând apoi pe nesimţite într-o stare evidentă de dependenţă, de letargie şi de moarte a sufletului, astfel de obsedaţi ai internetului se complac în această stare de zombi şi apoi uită să mai trăiască, lăsându-se zi de zi fermecaţi de mirajele nocive şi iluzorii ale lumii virtuale. Câte fiinţe umane dintr-o sută sunt actualmente capabile să îşi dea seama că de fapt, atunci când rămân pironite în faţa ecranului (fie al unui computer, fie al unui laptop), ele sunt totodată influenţate în rău, într-un mod insidios, direct proporţional cu timpul pe care îl petrec fiind „absorbite” în faţa unui astfel de ecran? Cu toate acestea, atât internetul, cât şi computerele împreună cu telefonia mobilă emană fără încetare o energie nefastă, pe care o putem numi magică şi care facilitează insinuarea gradată a anumitor influenţe nocive atât în trupul, cât şi în conştiinţa fiinţelor umane receptive.
Atunci când astfel de energii nocive se acumulează în câmpul energetic al fiinţei umane şi la un moment dat este depăşită o anumită limită, se ajunge ca acea fiinţă să devină dependentă şi tocmai de aceea ea simte în mod imperios nevoia să-şi administreze doza nocivă zilnică fie de internet, fie de computer sau simte nevoia unor interminabile discuţii fără rost pe telefonul mobil. Cu toate acestea, atunci când astfel de adevăruri zguduitoare sunt dezvăluite pe ici pe colo, marea majoritate a fiinţelor umane se mulţumesc să ridice neputincioase din umeri, considerând datorită smintelii în care se complac, că atât telefonia mobilă, cât şi internetul sunt un „rău necesar”. Apoi, atunci când mulţi dintre aceşti obsedaţi se îmbolnăvesc de cancer, ei sunt tentaţi să pună totul pe seama „hazardului”, fără a bănui că una dintre cauzele majore ale morţii lor premature o reprezintă câmpurile nocive ale telefoniei mobile, care ne inundă actualmente pe toţi, 24 de ore din 24, fără a ne da seama de efectele dezastruoase care apar în decursul timpului pentru cei mai mulţi dintre noi. Este cu putinţă ca unii dintre cei care vor afla toate acestea să se grăbească să afirme fie că aberez, fie că exagerez. Cu toate acestea, dacă vor analiza într-un mod atent şi judicios toate aceste afirmaţii, vor descoperi până la urmă că tot ceea ce susţin este real şi, mai mult decât atât, ei îşi vor putea da seama că în felul acesta noi toţi suntem pe ascuns afectaţi, suntem în final îmbolnăviţi şi, fără să ne dăm seama, suntem aduşi într-o stare de inerţie ce este abil programată, datorită acestor câmpuri malefice de unde în care ne scăldăm cu toţii neîncetat în ultima vreme.
R: În conformitate cu părerea dumneavoastră, cât şi în strânsă legătură cu ideile pe care le expuneţi, s-ar părea că modul nostru actual de viaţă ne înlănţuie din ce în ce mai mult, într-o manieră insidioasă, într-o formă cât se poate de periculoasă de sclavie oarbă?
CPSN: Fie că ştim, fie că nu ştim, trăim deja vremuri apocaliptice şi cam totul se petrece întocmai aşa cum am arătat. Este evident că acum, în aceste vremuri zbuciumate pe care le trăim, suntem expuşi clipă de clipă cu toţii anumitor câmpuri energetice nefaste, care îi influenţează din ce în ce mai mult pe oameni, într-un mod viclean. Aşa cum arătat în cadrul acestui interviu, astfel de câmpuri energetice nocive nebănuite sunt vehiculate cel mai adesea fie de telefonia mobilă, fie de instalaţia HAARP, fie de anumiţi sateliţi, fie de emisiunile TV, fie de anumite unde radio, fie de energiile scalare, fie de nebănuitele energii psihotronice care scaldă, am putea spune, în permanenţă şi în simultaneitate spaţiul acestei planete, generând fiecare dintre ele anumite efecte negative (malefice – n.t.) în sărmanele fiinţe umane, care cel mai adesea nici măcar nu bănuiesc de unde li se trag suferinţele şi tulburările care le apar şi care apoi se agravează. În multe situaţii, aceste energii invizibile în care ne scăldăm cu toţii ne fac să intrăm în conflict cu noi înşine sau ne împing, prin intermediul unor pulsiuni ce sunt la prima vedere inexplicabile, să intrăm în conflict cu semenii noştri.
Astfel de câmpuri invizibile de forţă îi fac pe mulţi oameni să se lase influenţaţi şi chiar subjugaţi de anumite forţe obscure, malefice despre a căror existenţă marea majoritate a oamenilor nu ştiu mai nimic. Tocmai de aceea, marea majoritate a oamenilor de pe această planetă sunt şi rămân cel mai adesea o pradă atât de uşoară pentru astfel de influenţe care sunt invizibile şi nebănuite. La ora actuală extrem de puţine fiinţe umane sunt capabile să îşi dea seama de impactul nociv pe care îl declanşează în trupul şi în sistemul lor nervos expunerea neîncetată la anumite câmpuri de undă electronice care, din nefericire, la ora actuală au ajuns deja să fie omniprezente. Mai mult decât atât, datorită anumitor obiceiuri nocive, insidioase care ne sunt inoculate fie prin intermediul internetului, fie prin intermediul jocurilor năucitoare pe computer, atât mentalul, cât şi creierul oamenilor este în mod gradat invadat şi apoi ajunge să fie pas cu pas „capturat” şi posedat chiar fără voia lor. Ulterior, prin intermediul energiilor invizibile radio, electromagnetice, scalare, psihotronice sau de altă natură, în care le sunt scăldate fără încetare sistemul nervos şi mai ales creierul, fiinţele umane sunt „integrate” fără să-şi dea seama într-o ciudată reţea, prin intermediul unor procese nebănuite de interferenţă. În felul acesta, multe fiinţe umane ignorante şi inconştiente sunt preluate şi apoi invadate de astfel de influenţe invizibile nefaste.
Datorită mai ales ignoranţei şi insensibilităţii în care cei mai mulţi dintre ei se complac, oamenii nici măcar nu-şi dau seama că ar trebui să lupte împotriva unui duşman viclean, care este în acelaşi timp nebănuit, invizibil şi foarte puternic. La ora actuală, noi, cei care am lucrat sau lucrăm în aceste domenii, în cadrul cărora se realizează anumite experimente secrete, ştim chiar foarte bine că atunci când se urmăreşte ca oamenii să fie controlaţi în masă, fie spre a fi împiedicaţi să gândească într-un anume mod, care nu este dorit absolut deloc, fie pentru a li se declanşa anumite reacţii  în mod evident malefice sau chiar vicioase, ce le sunt provocate de la mare distanţă, este pentru aceasta suficient să le fie influenţat pentru un anumit interval de timp creierul, prin intermediul anumitor unde ce transferă în trupul lor anumite mesaje energetice specifice, care apoi îi fac până la urmă să devină şi să rămână o masă de fiinţe umane ce este amorfă, inertă, blazată, somnolentă şi care ulterior se complace într-o evidentă stare de prostraţie, de năuceală şi de indiferenţă. Extrem de puţine fiinţe umane ştiu că la ora actuală este deja cu uşurinţă posibil să fie împrăştiată rapid, prin intermediul anumitor energii psihotronice, o imensă manifestaţie de protest pe care eventul o realizează un grup de oameni ferm hotărâţi să facă aceasta. Pentru a reuşi împrăştierea unei astfel de demonstraţii de protest, prin intermediul unor mijloace psihotronice, în prealabil vor fi focalizate asupra acelei mase anumite câmpuri energetice psihotronice care sunt programate să le genereze fie o stare acută de plictiseală, fie o stare acută de frică inexplicabilă, fie o stare de angoasă, cărora acel grup nu le va putea rezista. În astfel de situaţii cel puţin ciudate, se observă că, fără niciun fel de intervenţie poliţienească, poate fi în mod inexplicabil anihilată şi apoi împrăştiată o anumită demonstraţie ce este realizată în masă sau un miting de protest care în urmă cu ceva vreme ar fi provocat fiori de groază în fiinţa unui dictator crud şi încăpăţânat.
Dat fiind faptul că aceste influenţe psihotronice, modulate sunt invizibile, deoarece ele se exercită prin intermediul anumitor câmpuri de forţă ce sunt declanşate de la distanţă, prin intermediul anumitor tehnologii sofisticate, marea majoritate a fiinţelor umane, care habar n-au despre toate acestea, sunt incapabile să înţeleagă, să conceapă sau măcar să bănuiască că astfel de tehnologii psihotronice există şi, mai mult decât atât, sunt folosite, cel mai adesea în secret. Noi, cei care am lucrat în cadrul unor astfel de programe secrete care se realizează în anumite laboratoare ştim că deja au apărut tehnologii noi, ultrasofisticate, care au început deja să fie utilizate pe scară din ce în ce mai mare, pentru ca întreaga umanitate să fie împinsă pe nesimţite într-o anumită capcană, prin intermediul unor astfel de câmpuri psihotronice, ce trebuie să o seducă şi să o subjuge aproape în totalitate, pentru a o prinde în anumite curente de opinie aberante, îndobitocitoare, pe care cei naivi şi „duşi cu pluta” obişnuiesc să le numească „moda zilei”. Astfel de curente de opinie planetare care sunt în mod evident năucitoare şi care cel mai adesea orientează energiile şi aspiraţiilor maselor de fiinţe umane în direcţii inferioare pot fi declanşate cu uşurinţă de la distanţă prin intermediul unor astfel de instalaţii psihotronice, care apoi le induc şi le „implementează” în masele imense de fiinţe umane, făcându-le să devină obişnuinţe colective. În felul acesta sunt făcute să apară, şi apoi sunt întreţinute anumite mode, din ce în ce mai urâte şi mai năucitoare, fie în muzică, fie în artă, fie în cinematografie, mode care subjugă apoi şi orientează într-o direcţie vicioasă, inferioară, distructivă sau aberantă conştiinţele multor fiinţe umane ce se lasă seduse şi manipulate de astfel de influenţe psihotronice. În felul acesta apar anumite mode care sunt îmbrăţişate fără discernământ de către tineri. Un exemplu sugestiv de acest gen este moda tatuajelor şi a piercing-urilor care, dincolo de aparenţe, este o evidentă proliferare a primitivismului tribal, a anumitor forme de magie neagră, a anumitor practici satanice şi a masochismului deghizat, care în felul acesta seduce un număr foarte mare de fiinţe umane naive şi inconştiente. Satanismul care invadează la ora actuală muzica este un alt exemplu edificator de acest gen. Toate aceste influenţe invizibile, ce se realizează prin intermediul unor instalaţii psihotronice foarte puternice, care acţionează punctual de la distanţă, vor lua o amploare din ce în ce mai mare de acum încolo.
Toate acestea şi multe alte aplicaţii de acest gen, care pot fi exercitate de la distanţă prin intermediul unor instalaţii psihotronice adecvate, se vor construi în viitorul apropiat din ce în ce mai mult, pentru a se obţine în felul acesta o abjectă victorie asupra fiinţelor umane ce trăiesc pe această planetă. Dat fiind faptul că cel mai adesea oamenii nici măcar nu concep că aşa ceva este cu putinţă, ei sunt şi rămân nişte victime inconştiente, deoarece, în plus, ei nu sunt niciodată în stare să observe ceva din toate acestea. Dacă se va continua tot aşa, vom vedea că o mulţime de decizii şi acţiuni ale anumitor guverne, care în urmă cu ceva vreme ar fi fost de neconceput, vor fi în mod ciudat acceptate în totalitate, fără niciun fel de revoltă, fără uimire, fără nicio împotrivire, ca şi cum toate acestea – oricât ar fi de aberante – sunt ceva firesc, cu toate că nefirescul lor şi bizareria lor extremă vor fi evidente numai pentru cei foarte puţini care îşi vor păstra luciditatea necesară şi care vor fi imuni la astfel de influenţe psihotronice nefaste.
Extrem de puţini oameni ştiu că la ora actuală există deja tehnologii sofisticate ce pot direcţiona punctual asupra anumitor zone de pe această planetă câmpuri de unde modulate în prealabil, ce transmit anumite mesaje psihotronice, prin intermediul cărora fiinţele umane ce le recepţionează pot fi condiţionate să realizeze cele mai aberante acţiuni, comportându-se de fiecare dată ca şi cum ele sunt acelea care au decis de bunăvoie, fără a fi silite de nimeni şi de nimic să se comporte sau să acţioneze într-un anume mod, ce este în mod evident instinctual, aberant şi inadmisibil.
Atunci când aceste tehnologii sofisticate vor putea fi folosite din plin la o scară planetară, vom asista, unii dintre noi, aproape neputincioşi la scene aberante, ca de coşmar, în care grupuri chiar foarte mari de fiinţe umane vor solicita cu un zel bizar, comportându-se întocmai ca nişte zombi, să li se introducă tuturor cipuri sub piele, întocmai aşa cum se spune în textul din Apocalipsă. Dacă fiinţele umane nu vor face nimic pentru a deveni, cât mai multe dintre ele, imune la astfel de influenţe psihotronice, vom asista în viitorul apropiat la astfel de scene care acum, când vi le evoc, par a fi imposibile şi incredibile. Dată fiind aparenţa înşelătoare a unui „consens unanim” ce va putea fi provocat de la distanţă prin intermediul unor astfel de influenţe psihotronice extraordinar de puternice, toate acestea le vor permite aşa-zişilor „iluminaţi” să decidă, râzând sardonic, că a venit vremea ca toate fiinţele umane de pe această planetă să primească, pentru că vor aceasta, cipul RFID în trupul lor de „zombi” ce va fi teleghidat psihotronic prin astfel de instalaţii tehnologice sofisticate. În felul acesta, o mulţime de fiinţe umane vor putea fi manipulate cu uşurinţă de la distanţă, prin intermediul anumitor câmpuri psihotronice extrem de puternice, fără ca ele să ştie sau să bănuiască ceva despre aceasta. Toate aceste grozăvii, care acum poate că îi vor face pe unii să râdă atunci când vor afla despre ele, se vor putea totuşi realiza în viitorul apropiat, dacă fiinţele umane vor continua să rămână în această stare de inerţie şi de ignoranţă în care cele mai multe dintre ele se află la ora actuală.
Doar noi cei care am lucrat ani în şir în acest domeniu tenebros al Programelor Secrete Negre (Black Programs) ştim deja că toate acestea şi multe altele, pe care nu le pot menţiona aici, sunt deja perfect realizabile şi în curând ele vor fi aplicate pe o scară din ce în ce mai mare. Toate aceste descoperiri secrete, care vor fi utilizate pentru a provoca teribile influenţe negative (malefice – n.t.) deschid şi alte perspective înfricoşătoare, care sunt deja pregătite în faza de proiect pentru a fi propuse, înainte ca ele să fie impuse cu de-a sila la nivel planetar. Atunci când fiinţele umane vor fi inundate în masă sau în grup cu astfel de energii invizibile, ce vor vehicula influenţe nefaste, foarte multe fiinţe umane ignorante şi inconştiente vor cădea cu uşurinţă în capcana nebănuită care li se întinde. O astfel de capcană este şi mai înfricoşătoare şi mai perfidă, dacă avem în vedere că ea este invizibilă, inodoră, imaterială şi, mai mult decât atât, este de o eficacitate malefică de-a dreptul cutremurătoare. Aceste capcane insidioase cu care umanitatea se va confrunta din ce în ce mai mult în viitorul apropriat sunt şi vor fi undele purtătoare ale unor anumite energii, ce vehiculează un anumit mesaj şi care au o anumită frecvenţă de vibraţie. Astfel de unde vor interfera cu uşurinţă cu trupurile receptive ale oamenilor şi îi vor face apoi să reacţioneze în conformitate cu mesajele psihotronice pe care le vehiculează. De altfel, ar trebui să ştiţi că întotdeauna, fără excepţie, armele care îi sperie cel mai mult pe militari sunt acelea care nu se văd şi care nu se aud. Cu toate acestea, la ora actuală se ştie chiar foarte bine că astfel de arme pot să genereze efecte cumplite şi un astfel de efect, în aparenţă inexplicabil, poate să apară atunci când, spre exemplu, un regiment ce se îndreaptă către un anumit obiectiv este brusc cuprins de o stare de panică inexplicabilă, apoi rămâne încremenit pentru câteva minute şi după aceea toţi soldaţii fug care încotro, fiind instantaneu cuprinşi de o stare inevitabilă de groază care le inundă fiinţa. În felul acesta, cei care vor deţine o astfel de armă teribilă vor putea să învingă chiar şi atunci când nu dispun decât de 3 specialişti care pun în prealabil în funcţiune o instalaţie psihotronică sofisticată, ce transmite apoi punctual la distanţă anumite energii psihotronice stranii, care declanşează într-o anumită succesiune efectele pe care le-am descris anterior.
Noi, cei care am lucrat în cadrul unor astfel de Programe Secrete Negre (Black Programs), ştim chiar foarte bine că aşa-zişii „iluminaţi” deţin în laboratoarele lor subterane secrete o mulţime de astfel de arme, ce se bazează în principal pe unde modulate, care au diferite frecvenţe de vibraţie. Aşa cum am arătat anterior, la ora actuală se ştie în anumite medii că instalaţia HAARP este folosită deja fie pentru a declanşa punctual cutremure, fie pentru a provoca modificări climatice nefaste şi, mai mult decât atât, tot instalaţia HAARP este deja utilizată pentru a dezlănţui manifestări colective anarhice în cadrul anumitor naţiuni sau în anumite zone către care sunt în prealabil direcţionate anumite energii psihotronice, ce sunt într-un anume fel modulate. Cu toate că, la prima vedere, astfel de afirmaţii par a fi nebuneşti, asistăm totuşi, aşa cum am mai spus, la evidente experienţe psihotronice de acest gen în cazul „revoluţiilor” stranii care sunt declanşate, rând pe rând, cu instalaţia HAARP, în ţările arabe.

R: Ce părere aveţi despre aşa-zişii planificatori invizibili cu care s-ar părea că acţionează în cârdăşie elita aşa-zişilor „iluminaţi”?
 
CPSN: Răspunsul la această întrebare complexă are trebui să fie nuanţat. După părerea mea, există mai multe tipuri de aşa-zişi planificatori invizibili. Există anumiţi planificatori umani, vicleni, malefic orientaţi şi un exemplu de acest gen îl reprezintă elita Francmasoneriei mondiale, care la rândul ei este condusă din umbră de aşa-zişii „iluminaţi”. Elita aşa-zişilor „iluminaţi” rămâne mai mereu în umbră, iar membrii acestei elite satanice sunt animaţi de evidente interese egoiste, malefice, se află sub controlul şi sub conducerea altor planificatori, ce sunt în mod evident orientaţi satanic şi care nu sunt oameni, dar care au, doar în aparenţă, subliniez în aparenţă, o înfăţişare umană. Noi ştim că, la ora actuală, pe planeta Pământ există unele fiinţe ce au o inteligenţă diabolică şi care sunt cunoscute sub numele de reptilieni, iar aceste fiinţe extraterestre au venit pe planeta Pământ, unde se şi află încă, din diferite locuri. Aceşti reptilieni trag sforile din umbră într-un mod disimulat, vicios şi satanic. Noi ştim că reptilienii sunt foarte periculoşi pentru oameni. Apoi este necesar să aflaţi că există şi un alt tip de planificatori invizibili, pe care nu-i cunoaşte nimeni de pe această planetă şi care rămân într-un mod viclean ascunşi pe planeta lor, de unde ei acţionează totuşi cu o imensă putere nefastă. După cum le dictează interesele lor egoiste, ei îi influenţează în rău pe şefii importanţi ai aceste planete, care conduc lumea.
 
Cu toate acestea, consider că este necesar să menţionez în trecere că unele structuri politice chiar foarte mari şi deosebit de importante cum ar fi ONU, NATO şi anumite agenţii ce există în ţările cele mai civilizate includ deja la ora actuală unele fiinţe extraterestre care au luat o formă umană şi al căror principal scop este să conducă pas cu pas această lume la pieire, în scopul de a prelua la un moment dat controlul şi de a-i subjuga pe cei care, în final, vor mai rămâne în viaţă din populaţia planetei Pământ.
Printre altele, ei au propus deja ca peste 5 miliarde de fiinţe umane să fie ucise prin felurite mijloace, printre care se află inocularea anumitor viruşi, infectarea cu HIV sau chiar declanşarea în anumite zone de pe planeta Pământ a unor genocide de mari proporţii. În final, atunci când sinistrele lor ţeluri malefice vor fi realizate în totalitate, această minoritate, care de fapt sunt extratereştrii malefic orientaţi ce şi-au asumat o aparentă formă umană, va prelua în totalitate controlul şi va urmări să conducă această planetă cu o aroganţă, cu un despotism şi cu o cruzime fără pereche. Este necesar să ştiţi că aceste fiinţe extraterestre care şi-au asumat o înşelătoare formă umană sunt complet lipsite de sentimente, sunt reci, sunt incapabile de iubire şi cel mai adesea ele acţionează întocmai precum nişte clone bizare ale reptilienilor şi ale demonilor.
 
Pentru a descoperi măcar intuitiv toate acestea este suficient să privim cu o anumită obiectivitate, fără a ne lăsa prinşi de acţiune, anumite seriale TV în care se dezvăluie – cu un scop ascuns – prezenţa ciudată a vampirilor în toate structurile importante ale aceste planete, inclusiv în anumite sectoare profesionale sau private. Ar trebui totodată să vă dea de gândit că aceşti vampiri ne sunt în mod paradoxal prezentaţi astfel încât să genereze în noi fie dorinţa de a-i imita, fie chiar o vie şi perversă simpatie. Ştiind aceasta, vă sfătuim să nu priviţi niciodată toate acestea aşa cum vă sunt prezentate – mai ales în anumite filme – şi cum apar ele la prima vedere, căci întotdeauna în spatele a ceea ce ni se arată în astfel de filme descoperim, mai ales atunci când analizăm totul cu obiectivitate, fără a ne lăsa înşelaţi  de  aparenţe,  că undeva „în culise” există o realitate cutremurătoare pe care adesea cei mai mulţi dintre noi nici măcar nu o bănuim. În ultima vreme, se observă din ce în ce mai des că ast fel de mesaje, care sunt în realitate malefice, ne sunt prezentate într-o formă tentantă şi atrăgătoare. În astfel de cazuri, răul este într-un mod abil amalgamat şi cu un pic de bine, pentru a ne tenta să cădem în înşelătoarea capcană ce ne este întinsă în felul acesta.
 
La ora actuală, astfel de aspecte stranii sunt prezente aproape pretutindeni, în lumea întreagă, şi ele vehiculează tentaţiile insidioase ale sferei demoniacului. (Demoniacul ca manifestare este foarte tentant pentru fiinţele umane ignorante şi naive, mai ales datorită faptului că în cazul demoniacului, răul este deja prezent, fiind însă amestecat şi cu foarte puţin bine. Aceasta face ca mulţi să se lase cu uşurinţă influenţaţi de aceste energii insidioase, care după aceea proliferează şi apoi le acaparează pe fiinţele umane care le cad pradă – n.t.). Acum mai mult ca niciodată, demoniacul este prezent aproape pretutindeni în această lume. După părerea mea, nu există niciun continent pe această planetă care să nu fi fost afectat de influenţa demoniacului. Mulţi dintre noi credem că demonii se află undeva în spaţiu sau în nu ştiu ce infern. Puţini ştiu însă că de fapt demonii se află adeseori chiar în faţa noastră sau chiar alături de noi, dar cel mai adesea, datorită ignoranţei  în care ne complacem, noi nu ştim şi nici nu bănuim nimic despre toate acestea. Ar merita să ne întrebăm de ce anumite informaţii referitoare la mutilările misterioase pe care le realizează extratereştrii malefici, de ce unele ştiri referitoare la anumite dispariţii enigmatice sau unele dovezi concludente despre urmele inexplicabile ce există în anumite locuri pe această planetă lipsesc cel mai adesea din publicaţiile curente, din emisiunile de la televiziune sau de la radio…
 
V-aţi întrebat vreodată cine anume decide la vârf în cadrul agenţiilor de ştiri, ce anume poate fi spus şi ce anume nu poate fi spus; ce anume poate fi publicat şi ce anume nu poate fi publicat; ce anume poate fi arătat şi ce este strict interzis să fie difuzat? V-aţi întrebat vreodată cine sunt aceia care au astfel de funcţii? V-aţi întrebat vreodată cum este cu putinţă ca o mulţime de  ştiri ce sunt în mod evident deranjante pentru aşa-zişii „iluminaţi” să fie de fiecare dată atent cenzurate şi apoi eliminate pentru totdeauna? V-aţi întrebat de ce avem parte, în cadrul programelor de televiziune, doar de anumite emisiuni care cel mai adesea ne spală creierul şi totodată urmăresc o insidioasă formare a noastră, sau, mai bine spus, o deformare? V-aţi  întrebat de ce sunt propuse  în anumite condiţii sume uriaşe pentru cumpărarea anumitor mijloace mass-media care sunt la un moment dat deranjante? V-aţi întrebat de ce anumite posturi TV care riscă să facă emisiuni îndrăzneţe despre anumite subiecte tabu dispar apoi pe neaşteptate, pentru totdeauna? V-aţi întrebat vreodată cine sunt aceia care decid ce trebuie să predomine în cadrul emisiunilor TV sau în cadrul articolelor pe care le citiţi în ziarele care au o audienţă foarte mare? V-aţi întrebat de ce se face o publicitate atât de mare pentru anumite jocuri video, care, dincolo de aparenţe, urmăresc să ne sugestioneze în rău şi să ne direcţioneze gândirea într-un mod nefast? Aş mai putea continua cu multe alte întrebări de acest gen, dar prefer să mă opresc aici. Adaug însă că lista pe care pot să o alcătuiesc în felul acesta este lungă!

 
R: Aţi vrea să ne oferiţi câteva precizări cu privire la viaţa ce există dincolo de planeta Pământ?

CPSN:
Vreau să vă spun încă de la început că această întrebare este pentru mine foarte importantă. Chiar vă mulţumesc că aţi formulat-o. În primul meu interviu am afirmat că viaţa este prezentă aproape pretutindeni în Univers şi am subliniat că ea poate avea forme surprinzătoare, chiar neaşteptate, cel puţin în raport cu tot ceea ce ne reprezentăm noi ca fiind viaţă. În afara diferitelor aspecte, unele dintre ele senzaţionale, ce sunt arătate fie în unele filme, fie în anumite seriale TV, pot să spun cu o certitudine de nezdruncinat că, în anumite locuri din Univers, există forme de viaţă foarte asemănătoare cu cea de pe Pământ. Ceea ce diferenţiază viaţa de pe planeta Pământ de viaţa de pe alte planete sunt nuanţele. În viaţa de pe alte planete există diferenţe în ce priveşte nuanţele de culori, şi anume verdele care predomină aici este un verde viu, în timp ce acest verde este foarte pal pe alte planete. Albastrul pe care îl admirăm cu toţii pe această planetă poate să fie un albastru foarte pal pe o altă planetă, însă acolo, pe alte planete ce au viaţă, întâlnim şi tonuri predominante de gri sau de portocaliu pal. Fiinţele care trăiesc în acele locuri din Univers, pe anumite planete pe care există viaţă, sunt structurate la modul general vorbind la fel cum sunt structuraţi oamenii de pe planeta noastră, dar pot să adaug că acele fiinţe inteligente, ce se întâlnesc pe acele planete, au multe dintre ele un mod de viaţă mult mai avansat decât modul nostru de viaţă, pe care îl cunoaştem cu toţii aici, pe Pământ.
Dat fiind faptul că nu voi putea aborda toate aspectele pe care această întrebare le implică, nu voi spune deocamdată în ce relaţii trăiesc aceste fiinţe, dar totodată pot să afirm cu tărie că imensa majoritate a civilizaţiilor extraterestre sunt foarte paşnice şi trăiesc într-un mod armonios şi plin de ceea ce am putea numi aici, pe Pământ, înţelepciune. Iubirea, bunătatea, bunăvoinţa şi ceea ce am putea numi bun-simţ le caracterizează cel mai adesea. Astfel de civilizaţii au descoperit deja că există un Creator Suprem ce este plin de înţelepciune, veşnic şi Acesta este Cel despre care aici pe Pământ, mulţi dintre noi avem doar o reprezentare palidă şi incertă şi pe care Îl numim Dumnezeu.
Oamenii au ridicat aici, pe Pământ, oraşe în care este concentrată populaţia. Şi în cadrul civilizaţiilor extraterestre există ceea ce am putea numi oraşe, dar trebuie să ştiţi că ele sunt mult diferite. În cadrul acelor civilizaţii extraterestre avansate, fiecare fiinţă extraterestră are o suprafaţă  locuibilă mult mai mare decât avem noi, oamenii, aici pe Pământ, iar modul lor de viaţă este în totală armonie cu natura. Spre exemplu, pentru a răci aerul într-o cameră, noi folosim o instalaţie ce consumă mult curent electric, ei au în schimb pereţi cu apă care au atât rolul de a reduce temperatura dintr-o cameră, cât şi menirea de decor. În cadrul civilizaţiilor extraterestre, aproape totul este integrat într-o ambianţă foarte armonioasă, frumoasă, unde domneşte o stare profundă de pace şi linişte sufletească. Vă mărturisesc că am regăsit  la astfel de civilizaţii extraterestre avansate aspecte care sunt identice cu modul de viaţă al venusienilor.
 
R: Programele Secrete Negre (Black Programs) în cadrul cărora aţi fost implicat au într-o oarecare măsură legătură cu exploatarea planetelor pe care există viaţă extraterestră?

 
CPSN: Vă pot spune că, într-adevăr, de mai mulţi ani, noi, cei care suntem angrenaţi în astfel de Programe Secrete Negre (Black Programs) intrăm adeseori în contact cu diferite rase extraterestre, ce există în anumite baze militare, care sunt amplasate în diferite locuri de pe glob, iar unele dintre programele în cadrul cărora am lucrat şi încă mai lucrez îmi permit să întâlnesc anumite fiinţe extraterestre inteligente, ce sunt non-umane. Multiplele experienţe pe care le-am realizat în ultimii 20 de ani m-au îmbogăţit foarte mult şi tocmai de aceea pot să afirm că sunt perfect sigur că omul nu a fost niciodată singur în acest Univers. Pot să vă spun că mult timp am realizat în cadrul unor astfel de programe secrete unele cercetări amănunţite ce vizau determinarea elementelor care fac posibilă activitatea în comun cu anumite rase extraterestre. Pot să vă mai spun că am întâlnit anumiţi geneticieni care trăiesc de multă vreme doar la bordul unor nave spaţiale imense, ce au dimensiuni de câteva sute de kilometri. Aceşti geneticieni creează apoi în laborator anumite rase, pe care după aceea le plasează în anumite locuri din Univers, pe anumite planete unde există viaţă, pentru ca aceste rase să-şi continue după aceea nestingherite evoluţia. Desigur, una dintre întrebările pe care s-ar putea ca mulţi dintre voi să v-o puneţi este aceea dacă nu cumva şi omul este de fapt una dintre experienţele genetice ce au fost realizate cândva în trecut de către o civilizaţie extraterestră…

Chiar dacă pe unii dintre voi vă va uimi acest răspuns, eu afirm că sunt în măsură să cred că răspunsul la această întrebare este „DA”. Aici pot să mai adaug ceva. Civilizaţia extraterestră care ne-a creat cândva, la origini, nu a venit niciodată după aceea să ne mai vadă, căci altor rase extraterestre le-a fost ulterior încredinţată această activitate. Tocmai de aceea, planeta Pământ a fost adeseori vizitată de unele rase extraterestre şi în felul acesta anumite evenimente cumplite ce ar fi putut să apară pe această planetă au fost evitate, căci de mai multe ori omul s-a aflat la limita suprimării vieţii pe Pământ, mai ales datorită dorinţei lui demente de a dobândi putere totală asupra semenilor săi.  
 
R: Aţi putea să ne spuneţi care a fost Programul Secret Negru (Black Program) în care aţi fost cel mai mult timp implicat?

CPSN:
Nu-mi pot permite să dau acum astfel de informaţii, ce ar putea fi fatale pentru mine. Vă rog să aveţi în vedere că fiecare lucru care îmi este cu putinţă va fi realizat la vremea sa. Consider că nu a venit încă vremea să vorbesc despre acest program secret. Trebuie însă să ştiţi că acesta nu este unicul Program Secret Negru (Black Program) în cadrul căruia am fost implicat. La ora actuală mai sunt şi alte programe secrete în desfăşurare. Eu personal particip la trei dintre aceste programe. Dar aceste aspecte vor fi explicate abia atunci când va fi cu putinţă aceasta. La ora actuală, consideraţi că eu sunt un om dintre cei 6,5 miliarde de oameni de pe Pământ, chiar dacă în  simultaneitate sunt învestit cu anumite funcţii şi responsabilităţi şi în altă parte. Vă pot spune că aceste funcţii pe care le am nu fac din mine o fiinţă arogantă sau orgolioasă, departe de mine aşa ceva.  Oamenii care mă cunosc îndeaproape ştiu că am umilinţa de a fi pe cât posibil la fel precum toţi ceilalţi.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

O zi plina-ochi de pace, va ureaza cristian_kinetoterapy.....si tot ceva doriti in viata.. Doresc ca fiecare sa poata posta liber cu conditia pastrari bunului simt si fara postari xenofobe si rasiste. Cu totii suntem copii Divinitatii.